حالت آزمایشی
فروش
1
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۵۱
0.89196
0.89627
0.00000
0.88250
سود
-537.91 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89196
Stop loss
0.00000
سود
-537.91 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.89627
Take profit
0.88250
خرید
1
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۴۱
0.67519
0.64930
0.00000
0.67955
سود
-2 590.18 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67519
Stop loss
0.00000
سود
-2 590.18 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64930
Take profit
0.67955
خرید
1
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۸
0.67554
0.64930
0.00000
0.67955
سود
-2 625.04 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67554
Stop loss
0.00000
سود
-2 625.04 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64930
Take profit
0.67955
خرید
1
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۴
0.67660
0.64930
0.00000
0.67955
سود
-2 731.04 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67660
Stop loss
0.00000
سود
-2 731.04 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64930
Take profit
0.67955
فروش در
1
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
0.68055
0.64930
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.68055
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64930
Take profit
0.00000
فروش در
1
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۴۱
0.67955
0.64930
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۴۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.67955
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64930
Take profit
0.00000