حالت آزمایشی
خرید
1
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۵۲
0.85081
0.85245
0.00000
0.85405
سود
184.54 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85081
Stop loss
0.00000
سود
184.54 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.85245
Take profit
0.85405
فروش
1
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۲۸
1.29502
1.30105
0.00000
1.28659
سود
-612.46 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29502
Stop loss
0.00000
سود
-612.46 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.30105
Take profit
1.28659
فروش
1
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۰
1.28659
1.30105
0.00000
1.28359
سود
-1 415.95 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28659
Stop loss
0.00000
سود
-1 415.95 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.30105
Take profit
1.28359
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۰
0.67066
0.66092
0.00000
0.69151
سود
-1 573.26 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67066
Stop loss
0.00000
سود
-1 573.26 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.66092
Take profit
0.69151
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۱
0.67196
0.66092
0.00000
0.69151
سود
-1 703.26 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67196
Stop loss
0.00000
سود
-1 703.26 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.66092
Take profit
0.69151
فروش در
1
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
0.69151
0.66092
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.69151
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.66092
Take profit
0.00000