حالت آزمایشی
خرید
1.14
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
132.459
132.385
0.000
0.000
سود
‪-0.77 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.459
Stop loss
0.000
سود
‪-0.77 USD‬
حجم معامله
1.14
قیمت فعلی
132.385
Take profit
0.000
فروش
1.58
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۱
1.20964
1.20866
0.00000
1.20656
سود
‪1.55 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20964
Stop loss
0.00000
سود
‪1.55 USD‬
حجم معامله
1.58
قیمت فعلی
1.20866
Take profit
1.20656
فروش
1.38
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
1.20820
1.20869
0.00000
1.20656
سود
‪-0.68 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20820
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.68 USD‬
حجم معامله
1.38
قیمت فعلی
1.20869
Take profit
1.20656
فروش
1.2
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
1.20685
1.20870
0.00000
1.20656
سود
‪-2.22 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20685
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.22 USD‬
حجم معامله
1.2
قیمت فعلی
1.20870
Take profit
1.20656
فروش
1.04
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۳
1.20551
1.20869
0.00000
1.20656
سود
‪-3.31 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20551
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.31 USD‬
حجم معامله
1.04
قیمت فعلی
1.20869
Take profit
1.20656
خرید
1.82
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۷
1.20577
1.20848
0.00000
1.21045
سود
‪4.93 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20577
Stop loss
0.00000
سود
‪4.93 USD‬
حجم معامله
1.82
قیمت فعلی
1.20848
Take profit
1.21045
خرید
1.31
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
109.517
109.523
0.000
109.680
سود
‪0.07 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.517
Stop loss
0.000
سود
‪0.07 USD‬
حجم معامله
1.31
قیمت فعلی
109.523
Take profit
109.680
فروش
2.29
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
132.540
132.400
0.000
132.085
سود
‪2.93 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.540
Stop loss
0.000
سود
‪2.93 USD‬
حجم معامله
2.29
قیمت فعلی
132.400
Take profit
132.085
خرید
1.14
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۵
109.671
109.520
0.000
109.680
سود
‪-1.57 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.671
Stop loss
0.000
سود
‪-1.57 USD‬
حجم معامله
1.14
قیمت فعلی
109.520
Take profit
109.680
فروش
4.61
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۱
109.647
109.545
0.000
109.056
سود
‪4.29 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.647
Stop loss
0.000
سود
‪4.29 USD‬
حجم معامله
4.61
قیمت فعلی
109.545
Take profit
109.056
فروش
4.01
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۲
109.508
109.542
0.000
109.056
سود
‪-1.24 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.508
Stop loss
0.000
سود
‪-1.24 USD‬
حجم معامله
4.01
قیمت فعلی
109.542
Take profit
109.056
خرید
1.58
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۵
1.20786
1.20846
0.00000
1.21045
سود
‪0.95 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20786
Stop loss
0.00000
سود
‪0.95 USD‬
حجم معامله
1.58
قیمت فعلی
1.20846
Take profit
1.21045
فروش
3.46
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۲
109.375
109.541
0.000
109.056
سود
‪-5.24 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.375
Stop loss
0.000
سود
‪-5.24 USD‬
حجم معامله
3.46
قیمت فعلی
109.541
Take profit
109.056
فروش
3.01
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
109.250
109.539
0.000
109.056
سود
‪-7.94 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.250
Stop loss
0.000
سود
‪-7.94 USD‬
حجم معامله
3.01
قیمت فعلی
109.539
Take profit
109.056
خرید
1.38
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۴
1.20949
1.20847
0.00000
1.21045
سود
‪-1.41 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20949
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.41 USD‬
حجم معامله
1.38
قیمت فعلی
1.20847
Take profit
1.21045
خرید
1.2
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۶
1.21187
1.20844
0.00000
1.21045
سود
‪-4.12 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21187
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.12 USD‬
حجم معامله
1.2
قیمت فعلی
1.20844
Take profit
1.21045
خرید
1.04
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۴
1.21391
1.20846
0.00000
1.21045
سود
‪-5.67 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21391
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.67 USD‬
حجم معامله
1.04
قیمت فعلی
1.20846
Take profit
1.21045
فروش
1.98
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۰
132.357
132.397
0.000
132.085
سود
‪-0.72 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.357
Stop loss
0.000
سود
‪-0.72 USD‬
حجم معامله
1.98
قیمت فعلی
132.397
Take profit
132.085
فروش
1.72
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۱
132.177
132.396
0.000
132.085
سود
‪-3.44 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.177
Stop loss
0.000
سود
‪-3.44 USD‬
حجم معامله
1.72
قیمت فعلی
132.396
Take profit
132.085
فروش
1.49
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
132.064
132.392
0.000
132.085
سود
‪-4.46 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.064
Stop loss
0.000
سود
‪-4.46 USD‬
حجم معامله
1.49
قیمت فعلی
132.392
Take profit
132.085
فروش
2.61
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
109.121
109.548
0.000
109.056
سود
‪-10.17 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.121
Stop loss
0.000
سود
‪-10.17 USD‬
حجم معامله
2.61
قیمت فعلی
109.548
Take profit
109.056
فروش
1.3
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
131.928
132.393
0.000
132.085
سود
‪-5.52 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.928
Stop loss
0.000
سود
‪-5.52 USD‬
حجم معامله
1.3
قیمت فعلی
132.393
Take profit
132.085
فروش
1.12
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
131.769
132.392
0.000
132.085
سود
‪-6.37 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.769
Stop loss
0.000
سود
‪-6.37 USD‬
حجم معامله
1.12
قیمت فعلی
132.392
Take profit
132.085
فروش
2.25
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
108.886
109.548
0.000
109.056
سود
‪-13.60 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.886
Stop loss
0.000
سود
‪-13.60 USD‬
حجم معامله
2.25
قیمت فعلی
109.548
Take profit
109.056
فروش
1.96
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
108.768
109.548
0.000
109.056
سود
‪-13.96 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.768
Stop loss
0.000
سود
‪-13.96 USD‬
حجم معامله
1.96
قیمت فعلی
109.548
Take profit
109.056
فروش
1.7
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۲
108.650
109.546
0.000
109.056
سود
‪-13.90 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.650
Stop loss
0.000
سود
‪-13.90 USD‬
حجم معامله
1.7
قیمت فعلی
109.546
Take profit
109.056
فروش
1.48
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
108.515
109.544
0.000
109.056
سود
‪-13.90 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.515
Stop loss
0.000
سود
‪-13.90 USD‬
حجم معامله
1.48
قیمت فعلی
109.544
Take profit
109.056
فروش
1.39
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۴
108.400
109.544
0.000
109.056
سود
‪-14.52 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.400
Stop loss
0.000
سود
‪-14.52 USD‬
حجم معامله
1.39
قیمت فعلی
109.544
Take profit
109.056
فروش
1.12
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۲
108.569
109.542
0.000
109.056
سود
‪-9.95 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.569
Stop loss
0.000
سود
‪-9.95 USD‬
حجم معامله
1.12
قیمت فعلی
109.542
Take profit
109.056
فروش
40.18
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
128.556
132.414
0.000
128.086
سود
‪-1 415.13 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.556
Stop loss
0.000
سود
‪-1 415.13 USD‬
حجم معامله
40.18
قیمت فعلی
132.414
Take profit
128.086