حالت آزمایشی
خرید
3.76
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۰
1.17318
1.17239
0.00000
1.17821
سود
‪-2.97 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17318
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.97 USD‬
حجم معامله
3.76
قیمت فعلی
1.17239
Take profit
1.17821
خرید
1.12
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
109.919
109.862
0.000
110.075
سود
‪-0.58 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.919
Stop loss
0.000
سود
‪-0.58 USD‬
حجم معامله
1.12
قیمت فعلی
109.862
Take profit
110.075
خرید
1.89
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۰
129.035
128.822
0.000
129.516
سود
‪-3.66 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.035
Stop loss
0.000
سود
‪-3.66 USD‬
حجم معامله
1.89
قیمت فعلی
128.822
Take profit
129.516
فروش
0.66
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
129.070
128.976
0.000
0.000
سود
‪0.56 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.070
Stop loss
0.000
سود
‪0.56 USD‬
حجم معامله
0.66
قیمت فعلی
128.976
Take profit
0.000
فروش
0.9
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
1.17418
1.17279
1.17417
0.00000
سود
‪1.25 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17418
Stop loss
1.17417
سود
‪1.25 USD‬
حجم معامله
0.9
قیمت فعلی
1.17279
Take profit
0.00000
خرید
2.9
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
1.17490
1.17239
0.00000
1.17821
سود
‪-7.28 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17490
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.28 USD‬
حجم معامله
2.9
قیمت فعلی
1.17239
Take profit
1.17821
خرید
1.45
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
129.276
128.822
0.000
129.516
سود
‪-5.99 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.276
Stop loss
0.000
سود
‪-5.99 USD‬
حجم معامله
1.45
قیمت فعلی
128.822
Take profit
129.516
خرید
1.12
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
129.468
128.822
0.000
129.516
سود
‪-6.59 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.468
Stop loss
0.000
سود
‪-6.59 USD‬
حجم معامله
1.12
قیمت فعلی
128.822
Take profit
129.516
فروش
0.6
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
1.17609
1.17279
1.17417
0.00000
سود
‪1.98 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17609
Stop loss
1.17417
سود
‪1.98 USD‬
حجم معامله
0.6
قیمت فعلی
1.17279
Take profit
0.00000
فروش
5.38
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۳
110.062
109.962
0.000
109.626
سود
‪4.89 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.062
Stop loss
0.000
سود
‪4.89 USD‬
حجم معامله
5.38
قیمت فعلی
109.962
Take profit
109.626
خرید
0.99
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
110.034
109.862
0.000
110.075
سود
‪-1.55 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
110.034
Stop loss
0.000
سود
‪-1.55 USD‬
حجم معامله
0.99
قیمت فعلی
109.862
Take profit
110.075
خرید
0.99
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
129.678
128.822
0.000
129.516
سود
‪-7.71 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.678
Stop loss
0.000
سود
‪-7.71 USD‬
حجم معامله
0.99
قیمت فعلی
128.822
Take profit
129.516
فروش
4.14
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
109.957
109.962
0.000
109.626
سود
‪-0.19 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.957
Stop loss
0.000
سود
‪-0.19 USD‬
حجم معامله
4.14
قیمت فعلی
109.962
Take profit
109.626
خرید
0.66
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۱
129.455
128.822
0.000
129.516
سود
‪-3.80 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.455
Stop loss
0.000
سود
‪-3.80 USD‬
حجم معامله
0.66
قیمت فعلی
128.822
Take profit
129.516
خرید
0.66
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۰
109.893
109.862
0.000
110.075
سود
‪-0.19 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.893
Stop loss
0.000
سود
‪-0.19 USD‬
حجم معامله
0.66
قیمت فعلی
109.862
Take profit
110.075
فروش
3.14
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
109.812
109.962
0.000
109.626
سود
‪-4.28 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.812
Stop loss
0.000
سود
‪-4.28 USD‬
حجم معامله
3.14
قیمت فعلی
109.962
Take profit
109.626
فروش
2.41
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
109.637
109.962
0.000
109.626
سود
‪-7.12 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.637
Stop loss
0.000
سود
‪-7.12 USD‬
حجم معامله
2.41
قیمت فعلی
109.962
Take profit
109.626
فروش
1.86
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
109.527
109.962
0.000
109.626
سود
‪-7.36 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.527
Stop loss
0.000
سود
‪-7.36 USD‬
حجم معامله
1.86
قیمت فعلی
109.962
Take profit
109.626
خرید
2.23
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
1.17640
1.17239
0.00000
1.17821
سود
‪-8.94 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17640
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.94 USD‬
حجم معامله
2.23
قیمت فعلی
1.17239
Take profit
1.17821
خرید
1.71
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
1.17775
1.17239
0.00000
1.17821
سود
‪-9.17 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17775
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.17 USD‬
حجم معامله
1.71
قیمت فعلی
1.17239
Take profit
1.17821
خرید
1.32
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
1.17911
1.17239
0.00000
1.17821
سود
‪-8.87 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17911
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.87 USD‬
حجم معامله
1.32
قیمت فعلی
1.17239
Take profit
1.17821
فروش
1.43
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
109.290
109.962
0.000
109.626
سود
‪-8.74 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.290
Stop loss
0.000
سود
‪-8.74 USD‬
حجم معامله
1.43
قیمت فعلی
109.962
Take profit
109.626
فروش
1.46
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
109.156
109.962
0.000
109.626
سود
‪-10.70 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.156
Stop loss
0.000
سود
‪-10.70 USD‬
حجم معامله
1.46
قیمت فعلی
109.962
Take profit
109.626
فروش
0.98
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
109.316
109.962
0.000
109.626
سود
‪-5.76 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.316
Stop loss
0.000
سود
‪-5.76 USD‬
حجم معامله
0.98
قیمت فعلی
109.962
Take profit
109.626
فروش
0.65
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۰
109.494
109.962
0.000
109.626
سود
‪-2.77 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.494
Stop loss
0.000
سود
‪-2.77 USD‬
حجم معامله
0.65
قیمت فعلی
109.962
Take profit
109.626
خرید
1
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۰۲
1.18092
1.17239
0.00000
1.17821
سود
‪-8.53 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18092
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.53 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.17239
Take profit
1.17821
خرید
0.77
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
1.18265
1.17239
0.00000
1.17821
سود
‪-7.90 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18265
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.90 USD‬
حجم معامله
0.77
قیمت فعلی
1.17239
Take profit
1.17821
خرید
0.59
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
1.18428
1.17239
0.00000
1.17821
سود
‪-7.02 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18428
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.02 USD‬
حجم معامله
0.59
قیمت فعلی
1.17239
Take profit
1.17821