حالت آزمایشی
فروش
0.51
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۰۴
1.07804
1.07292
0.00000
0.00000
سود
153.79 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07804
Stop loss
0.00000
سود
153.79 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.07292
Take profit
0.00000
فروش
0.55
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۵
1.07703
1.07292
0.00000
0.00000
سود
130.95 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07703
Stop loss
0.00000
سود
130.95 USD
حجم معامله
0.55
قیمت فعلی
1.07292
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۴۵
1.07704
1.07292
0.00000
0.00000
سود
11.93 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07704
Stop loss
0.00000
سود
11.93 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07292
Take profit
0.00000
فروش
0.51
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۰۷
1.07462
1.07292
0.00000
0.00000
سود
44.25 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07462
Stop loss
0.00000
سود
44.25 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.07292
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۲۷
1.10296
1.10255
0.00000
0.00000
سود
-0.51 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10296
Stop loss
0.00000
سود
-0.51 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10255
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۲۵
1.10295
1.10255
0.00000
0.00000
سود
-0.50 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10295
Stop loss
0.00000
سود
-0.50 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10255
Take profit
0.00000
فروش
0.12
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۶
1.96465
2.03013
0.00000
0.00000
سود
-495.86 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.96465
Stop loss
0.00000
سود
-495.86 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
2.03013
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۲۷
1.96475
2.03013
0.00000
0.00000
سود
-82.51 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.96475
Stop loss
0.00000
سود
-82.51 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.03013
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
1.94403
2.03013
0.00000
0.00000
سود
-596.98 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94403
Stop loss
0.00000
سود
-596.98 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
2.03013
Take profit
0.00000
فروش
0.51
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۴۱
1.07039
1.07292
0.00000
0.00000
سود
-91.22 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07039
Stop loss
0.00000
سود
-91.22 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.07292
Take profit
0.00000
خرید
0.35
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۳۰
1510.07
1482.31
0.00
0.00
سود
-978.60 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1510.07
Stop loss
0.00
سود
-978.60 USD
حجم معامله
0.35
قیمت فعلی
1482.31
Take profit
0.00
خرید
5.51
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۳۰
1.08196
1.07283
0.00000
0.00000
سود
-3 269.24 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08196
Stop loss
0.00000
سود
-3 269.24 USD
حجم معامله
5.51
قیمت فعلی
1.07283
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۶
1.94241
2.03013
0.00000
0.00000
سود
-1 990.37 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94241
Stop loss
0.00000
سود
-1 990.37 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
2.03013
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
1.93966
2.03013
0.00000
0.00000
سود
-1 653.44 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93966
Stop loss
0.00000
سود
-1 653.44 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
2.03013
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۴
1.93686
2.03013
0.00000
0.00000
سود
-1 293.02 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93686
Stop loss
0.00000
سود
-1 293.02 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
2.03013
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
1.93610
2.03013
0.00000
0.00000
سود
-1 303.52 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93610
Stop loss
0.00000
سود
-1 303.52 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
2.03013
Take profit
0.00000
فروش
0.43
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۴
1.06953
1.07292
0.00000
0.00000
سود
-100.14 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06953
Stop loss
0.00000
سود
-100.14 USD
حجم معامله
0.43
قیمت فعلی
1.07292
Take profit
0.00000
فروش
0.51
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۷
1.06873
1.07292
0.00000
0.00000
سود
-144.39 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06873
Stop loss
0.00000
سود
-144.39 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.07292
Take profit
0.00000
فروش
0.51
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۱۴
1.06820
1.07292
0.00000
0.00000
سود
-161.37 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06820
Stop loss
0.00000
سود
-161.37 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.07292
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۲
1.06734
1.07292
0.00000
0.00000
سود
-81.50 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06734
Stop loss
0.00000
سود
-81.50 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.07292
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۴
1.06734
1.07292
0.00000
0.00000
سود
-81.50 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06734
Stop loss
0.00000
سود
-81.50 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.07292
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۷
1.06732
1.07292
0.00000
0.00000
سود
-107.79 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06732
Stop loss
0.00000
سود
-107.79 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.07292
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۵
141.837
138.524
0.000
0.000
سود
-306.90 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
141.837
Stop loss
0.000
سود
-306.90 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
138.524
Take profit
0.000
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۵۰
142.116
138.524
0.000
0.000
سود
-332.57 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
142.116
Stop loss
0.000
سود
-332.57 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
138.524
Take profit
0.000
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۶
142.373
138.524
0.000
0.000
سود
-356.22 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
142.373
Stop loss
0.000
سود
-356.22 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
138.524
Take profit
0.000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
1.13005
1.10255
0.00000
0.00000
سود
82.20 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
82.20 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.10255
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
108.662
0.000
0.000
سود
-36.46 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
-36.46 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.662
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
1.17471
1.10255
0.00000
0.00000
سود
72.20 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17471
Stop loss
0.00000
سود
72.20 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10255
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
112.402
108.663
0.000
0.000
سود
34.33 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.402
Stop loss
0.000
سود
34.33 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.663
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
113.628
108.662
0.000
0.000
سود
-45.68 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.628
Stop loss
0.000
سود
-45.68 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.662
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
113.765
108.663
0.000
0.000
سود
46.87 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.765
Stop loss
0.000
سود
46.87 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.663
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
1.16037
1.10255
0.00000
0.00000
سود
57.86 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16037
Stop loss
0.00000
سود
57.86 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10255
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
1.15652
1.10255
0.00000
0.00000
سود
54.01 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15652
Stop loss
0.00000
سود
54.01 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10255
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
1.15571
1.10255
0.00000
0.00000
سود
-53.28 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15571
Stop loss
0.00000
سود
-53.28 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10255
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
132.166
119.807
0.000
0.000
سود
-113.77 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.166
Stop loss
0.000
سود
-113.77 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
119.807
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
113.950
108.662
0.000
0.000
سود
-48.64 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.950
Stop loss
0.000
سود
-48.64 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.662
Take profit
0.000