حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۳۶:۰۱
108.602
108.586
0.000
0.000
سود
-0.25 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۳۶:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
108.602
Stop loss
0.000
سود
-0.25 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.586
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۰:۰۲
1.10639
1.10642
0.00000
0.00000
سود
-0.07 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10639
Stop loss
0.00000
سود
-0.07 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10642
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۲۱
0.67479
0.67425
0.00000
0.00000
سود
-1.49 USD
AUDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67479
Stop loss
0.00000
سود
-1.49 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.67425
Take profit
0.00000
فروش
0.48
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۰۹
0.65750
0.65479
0.00000
0.00000
سود
125.28 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65750
Stop loss
0.00000
سود
125.28 USD
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
0.65479
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۲۷
1.31134
1.31454
0.00000
0.00000
سود
-33.00 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31134
Stop loss
0.00000
سود
-33.00 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.31454
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۱۵
1.31097
1.31454
0.00000
0.00000
سود
-36.70 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31097
Stop loss
0.00000
سود
-36.70 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.31454
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۶
1.31055
1.31454
0.00000
0.00000
سود
-40.90 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31055
Stop loss
0.00000
سود
-40.90 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.31454
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۶
1.31055
1.31454
0.00000
0.00000
سود
-40.90 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31055
Stop loss
0.00000
سود
-40.90 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.31454
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۲۱
1.10527
1.10642
0.00000
0.00000
سود
-5.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10527
Stop loss
0.00000
سود
-5.00 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.10642
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۱۰
1.32620
1.32382
0.00000
0.00000
سود
6.79 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32620
Stop loss
0.00000
سود
6.79 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.32382
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۱
1.32495
1.32379
0.00000
0.00000
سود
-3.91 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32495
Stop loss
0.00000
سود
-3.91 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.32379
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۴۰
0.65641
0.65479
0.00000
0.00000
سود
15.20 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65641
Stop loss
0.00000
سود
15.20 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.65479
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۰۲
0.65658
0.65476
0.00000
0.00000
سود
-7.68 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.65658
Stop loss
0.00000
سود
-7.68 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.65476
Take profit
0.00000
خرید
1.32
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۳۹
1.04234
1.04237
0.00000
0.00000
سود
-23.81 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04234
Stop loss
0.00000
سود
-23.81 USD
حجم معامله
1.32
قیمت فعلی
1.04237
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۴۲
1.09724
1.09306
0.00000
0.00000
سود
16.13 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09724
Stop loss
0.00000
سود
16.13 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09306
Take profit
0.00000
خرید
0.8
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۲۶
1.04494
1.04237
0.00000
0.00000
سود
-150.62 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04494
Stop loss
0.00000
سود
-150.62 USD
حجم معامله
0.8
قیمت فعلی
1.04237
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۱۹
0.65551
0.65479
0.00000
0.00000
سود
6.20 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65551
Stop loss
0.00000
سود
6.20 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.65479
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۴:۳۷
1.04556
1.04240
0.00000
0.00000
سود
7.48 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۴:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04556
Stop loss
0.00000
سود
7.48 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.04240
Take profit
0.00000
فروش
0.32
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۲۲
0.65443
0.65479
0.00000
0.00000
سود
-14.72 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65443
Stop loss
0.00000
سود
-14.72 USD
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
0.65479
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۳۹
0.98964
0.98792
0.00000
0.00000
سود
6.56 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98964
Stop loss
0.00000
سود
6.56 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.98792
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۵۲
1.32141
1.32382
0.00000
0.00000
سود
-7.68 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32141
Stop loss
0.00000
سود
-7.68 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.32382
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۳
0.84560
0.84168
0.00000
0.00000
سود
-53.53 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84560
Stop loss
0.00000
سود
-53.53 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.84168
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۵
0.84666
0.84168
0.00000
0.00000
سود
-67.46 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84666
Stop loss
0.00000
سود
-67.46 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.84168
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۸
0.65348
0.65479
0.00000
0.00000
سود
-14.10 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65348
Stop loss
0.00000
سود
-14.10 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.65479
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۲:۰۸
0.68316
0.68251
0.00000
0.00000
سود
-3.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۲:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68316
Stop loss
0.00000
سود
-3.00 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68251
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۰۲
0.98604
0.98792
0.00000
0.00000
سود
-8.01 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98604
Stop loss
0.00000
سود
-8.01 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.98792
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۳
1.09312
1.09302
0.00000
0.00000
سود
-1.21 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09312
Stop loss
0.00000
سود
-1.21 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09302
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۱۹
1.09371
1.09306
0.00000
0.00000
سود
1.83 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09371
Stop loss
0.00000
سود
1.83 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09306
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۲۴
0.98890
0.98790
0.00000
0.00000
سود
-4.45 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98890
Stop loss
0.00000
سود
-4.45 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.98790
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۲
0.98960
0.98790
0.00000
0.00000
سود
-18.21 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98960
Stop loss
0.00000
سود
-18.21 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98790
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۰۳
1.09671
1.09302
0.00000
0.00000
سود
-15.74 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09671
Stop loss
0.00000
سود
-15.74 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09302
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۱۳
0.68586
0.68251
0.00000
0.00000
سود
-13.80 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68586
Stop loss
0.00000
سود
-13.80 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68251
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۱۳
0.99070
0.98790
0.00000
0.00000
سود
-29.34 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99070
Stop loss
0.00000
سود
-29.34 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98790
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۳۴
0.65174
0.65479
0.00000
0.00000
سود
-31.50 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65174
Stop loss
0.00000
سود
-31.50 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.65479
Take profit
0.00000
فروش
0.2
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۳۴
0.65126
0.65479
0.00000
0.00000
سود
-72.60 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65126
Stop loss
0.00000
سود
-72.60 USD
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
0.65479
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۲۱:۴۲
0.68438
0.68252
0.00000
0.00000
سود
7.04 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۲۱:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68438
Stop loss
0.00000
سود
7.04 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68252
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۵
0.99169
0.98790
0.00000
0.00000
سود
-39.36 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99169
Stop loss
0.00000
سود
-39.36 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98790
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۱
0.65068
0.65479
0.00000
0.00000
سود
-42.10 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65068
Stop loss
0.00000
سود
-42.10 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.65479
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۱۰
0.99248
0.98790
0.00000
0.00000
سود
-18.94 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99248
Stop loss
0.00000
سود
-18.94 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.98790
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۸
0.68169
0.68252
0.00000
0.00000
سود
-3.72 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68169
Stop loss
0.00000
سود
-3.72 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68252
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۰
1.10575
1.10642
0.00000
0.00000
سود
2.28 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10575
Stop loss
0.00000
سود
2.28 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.10642
Take profit
0.00000
خرید
0.48
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۲
1.04766
1.04237
0.00000
0.00000
سود
-175.86 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04766
Stop loss
0.00000
سود
-175.86 USD
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
1.04237
Take profit
0.00000
فروش
0.12
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۲
0.64816
0.65479
0.00000
0.00000
سود
-80.76 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64816
Stop loss
0.00000
سود
-80.76 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
0.65479
Take profit
0.00000
خرید
0.32
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۳۶
1.05027
1.04237
0.00000
0.00000
سود
-171.92 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05027
Stop loss
0.00000
سود
-171.92 USD
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
1.04237
Take profit
0.00000
فروش
0.08
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۷:۱۳
0.64507
0.65479
0.00000
0.00000
سود
-78.56 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۷:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64507
Stop loss
0.00000
سود
-78.56 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
0.65479
Take profit
0.00000
خرید
0.2
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۱۲
1.05289
1.04237
0.00000
0.00000
سود
-141.77 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05289
Stop loss
0.00000
سود
-141.77 USD
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1.04237
Take profit
0.00000
خرید
0.12
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۵:۰۳
1.05573
1.04237
0.00000
0.00000
سود
-107.37 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05573
Stop loss
0.00000
سود
-107.37 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.04237
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۳
0.99610
0.98790
0.00000
0.00000
سود
-33.60 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99610
Stop loss
0.00000
سود
-33.60 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.98790
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۳۵
1.10031
1.09302
0.00000
0.00000
سود
-30.32 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10031
Stop loss
0.00000
سود
-30.32 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09302
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۲۱
1.05900
1.04237
0.00000
0.00000
سود
-88.71 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05900
Stop loss
0.00000
سود
-88.71 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.04237
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۳
0.67898
0.68252
0.00000
0.00000
سود
-14.56 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67898
Stop loss
0.00000
سود
-14.56 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68252
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۴۴
1.87969
1.92607
0.00000
0.00000
سود
-31.85 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87969
Stop loss
0.00000
سود
-31.85 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92607
Take profit
0.00000
فروش
0.26
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴
1.88253
1.92607
0.00000
0.00000
سود
-777.84 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.88253
Stop loss
0.00000
سود
-777.84 USD
حجم معامله
0.26
قیمت فعلی
1.92607
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۲۰
1.87910
1.92607
0.00000
0.00000
سود
-516.13 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87910
Stop loss
0.00000
سود
-516.13 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.92607
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۹
1.87911
1.92607
0.00000
0.00000
سود
-322.51 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87911
Stop loss
0.00000
سود
-322.51 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.92607
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۷
1.87909
1.92607
0.00000
0.00000
سود
-193.59 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87909
Stop loss
0.00000
سود
-193.59 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.92607
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۴
1.87912
1.92607
0.00000
0.00000
سود
-128.98 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87912
Stop loss
0.00000
سود
-128.98 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.92607
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۳
1.87913
1.92607
0.00000
0.00000
سود
-96.71 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87913
Stop loss
0.00000
سود
-96.71 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.92607
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۲
1.87913
1.92607
0.00000
0.00000
سود
-64.47 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87913
Stop loss
0.00000
سود
-64.47 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.92607
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۱
1.87913
1.92607
0.00000
0.00000
سود
-32.24 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87913
Stop loss
0.00000
سود
-32.24 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92607
Take profit
0.00000
خرید
0.51
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۳۱
1.07150
1.04237
0.00000
0.00000
سود
-982.93 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07150
Stop loss
0.00000
سود
-982.93 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.04237
Take profit
0.00000
خرید
0.51
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۴
1.07183
1.04237
0.00000
0.00000
سود
-993.95 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07183
Stop loss
0.00000
سود
-993.95 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.04237
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۷
1480.44
1461.19
0.00
0.00
سود
-97.25 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1480.44
Stop loss
0.00
سود
-97.25 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1461.19
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۳۲
1495.02
1461.19
0.00
0.00
سود
-374.33 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1495.02
Stop loss
0.00
سود
-374.33 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1461.19
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۲۷
1499.96
1461.19
0.00
0.00
سود
-428.67 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1499.96
Stop loss
0.00
سود
-428.67 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1461.19
Take profit
0.00
خرید
0.31
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۱۶
2.03564
2.00748
0.00000
0.00000
سود
-577.78 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
2.03564
Stop loss
0.00000
سود
-577.78 USD
حجم معامله
0.31
قیمت فعلی
2.00748
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۷
2.04410
2.00748
0.00000
0.00000
سود
-797.85 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
2.04410
Stop loss
0.00000
سود
-797.85 USD
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
2.00748
Take profit
0.00000
فروش
0.12
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۶
1.96465
2.00763
0.00000
0.00000
سود
-340.11 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.96465
Stop loss
0.00000
سود
-340.11 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
2.00763
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۲۷
1.96475
2.00763
0.00000
0.00000
سود
-56.55 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.96475
Stop loss
0.00000
سود
-56.55 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.00763
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
1.94403
2.00763
0.00000
0.00000
سود
-460.29 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94403
Stop loss
0.00000
سود
-460.29 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
2.00763
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۶
1.94241
2.00763
0.00000
0.00000
سود
-1 544.60 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94241
Stop loss
0.00000
سود
-1 544.60 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
2.00763
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
1.93966
2.00763
0.00000
0.00000
سود
-1 296.48 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93966
Stop loss
0.00000
سود
-1 296.48 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
2.00763
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۴
1.93686
2.00763
0.00000
0.00000
سود
-1 023.87 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93686
Stop loss
0.00000
سود
-1 023.87 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
2.00763
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
1.93610
2.00763
0.00000
0.00000
سود
-1 034.81 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93610
Stop loss
0.00000
سود
-1 034.81 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
2.00763
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
1.13005
1.10642
0.00000
0.00000
سود
70.59 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
70.59 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.10642
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
108.586
0.000
0.000
سود
-37.19 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
-37.19 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.586
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
1.17471
1.10642
0.00000
0.00000
سود
68.33 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17471
Stop loss
0.00000
سود
68.33 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10642
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
112.402
108.586
0.000
0.000
سود
35.06 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.402
Stop loss
0.000
سود
35.06 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.586
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
113.628
108.586
0.000
0.000
سود
-46.41 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.628
Stop loss
0.000
سود
-46.41 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.586
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
113.765
108.586
0.000
0.000
سود
47.61 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.765
Stop loss
0.000
سود
47.61 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.586
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
1.16037
1.10642
0.00000
0.00000
سود
53.99 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16037
Stop loss
0.00000
سود
53.99 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10642
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
1.15652
1.10642
0.00000
0.00000
سود
50.14 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15652
Stop loss
0.00000
سود
50.14 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10642
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
1.15571
1.10642
0.00000
0.00000
سود
-49.41 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15571
Stop loss
0.00000
سود
-49.41 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10642
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
132.166
120.141
0.000
0.000
سود
-110.79 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.166
Stop loss
0.000
سود
-110.79 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.141
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
113.950
108.586
0.000
0.000
سود
-49.38 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.950
Stop loss
0.000
سود
-49.38 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.586
Take profit
0.000