حالت آزمایشی
فروش
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۳
1.30253
1.30353
0.00000
0.00000
سود
‪-4.40 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30253
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.40 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30353
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۱
1.29953
1.30353
0.00000
0.00000
سود
‪-16.40 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29953
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.40 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30353
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۴۱
1.30124
1.30350
0.00000
0.00000
سود
‪17.28 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30124
Stop loss
0.00000
سود
‪17.28 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.30350
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
0.90741
0.90687
0.00000
0.00000
سود
‪2.01 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90741
Stop loss
0.00000
سود
‪2.01 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90687
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
1.30420
1.30350
0.00000
0.00000
سود
‪-3.20 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30420
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.20 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30350
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۰۰
1.30727
1.30350
0.00000
0.00000
سود
‪-15.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30727
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.48 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30350
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۰
0.90435
0.90687
0.00000
0.00000
سود
‪-13.94 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90435
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.94 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90687
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۲۲
0.90463
0.90682
0.00000
0.00000
سود
‪10.62 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90463
Stop loss
0.00000
سود
‪10.62 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90682
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۰۰
1.18096
1.18205
0.00000
0.00000
سود
‪-4.76 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18096
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.76 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18205
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۴
1.18222
1.18204
0.00000
0.00000
سود
‪-1.12 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18222
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.12 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18204
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۹
0.71339
0.71331
0.00000
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71339
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.71331
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
0.71029
0.71331
0.00000
0.00000
سود
‪-12.48 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71029
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.48 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.71331
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
0.90764
0.90682
0.00000
0.00000
سود
‪-5.07 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90764
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.07 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90682
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۰
1.18521
1.18204
0.00000
0.00000
سود
‪-13.08 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18521
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18204
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۴۶
0.66961
0.66895
0.00000
0.00000
سود
‪2.24 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66961
Stop loss
0.00000
سود
‪2.24 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66895
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۶
0.66577
0.66889
0.00000
0.00000
سود
‪12.08 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66577
Stop loss
0.00000
سود
‪12.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66889
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۹:۰۵
0.71316
0.71329
0.00000
0.00000
سود
‪0.12 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۹:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71316
Stop loss
0.00000
سود
‪0.12 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.71329
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۰۱
0.66881
0.66889
0.00000
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66881
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66889
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۵
0.66661
0.66895
0.00000
0.00000
سود
‪-9.76 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66661
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.76 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66895
Take profit
0.00000
خرید
1.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
1.32814
1.31843
0.00000
0.00000
سود
‪-761.41 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32814
Stop loss
0.00000
سود
‪-761.41 USD‬
حجم معامله
1.02
قیمت فعلی
1.31843
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
108.722
104.724
0.000
0.000
سود
‪38.08 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.722
Stop loss
0.000
سود
‪38.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
104.724
Take profit
0.000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
1.13005
1.18205
0.00000
0.00000
سود
‪-156.30 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
‪-156.30 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18205
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
104.721
0.000
0.000
سود
‪-75.47 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
‪-75.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
104.721
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
1.17471
1.18205
0.00000
0.00000
سود
‪-7.30 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17471
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18205
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
112.402
104.724
0.000
0.000
سود
‪73.24 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.402
Stop loss
0.000
سود
‪73.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
104.724
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
113.628
104.721
0.000
0.000
سود
‪-85.03 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.628
Stop loss
0.000
سود
‪-85.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
104.721
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
113.765
104.724
0.000
0.000
سود
‪86.25 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.765
Stop loss
0.000
سود
‪86.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
104.724
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
1.16037
1.18205
0.00000
0.00000
سود
‪-21.64 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16037
Stop loss
0.00000
سود
‪-21.64 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18205
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
1.15652
1.18205
0.00000
0.00000
سود
‪-25.49 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15652
Stop loss
0.00000
سود
‪-25.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18205
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
1.15571
1.18204
0.00000
0.00000
سود
‪26.21 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15571
Stop loss
0.00000
سود
‪26.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18204
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
132.166
123.784
0.000
0.000
سود
‪-80.08 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.166
Stop loss
0.000
سود
‪-80.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.784
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
113.950
104.721
0.000
0.000
سود
‪-88.11 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.950
Stop loss
0.000
سود
‪-88.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
104.721
Take profit
0.000