حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
1.11445
1.11463
0.00000
0.00000
سود
-0.28 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11445
Stop loss
0.00000
سود
-0.28 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.11463
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۰۲
109.421
109.407
0.000
0.000
سود
-0.23 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.421
Stop loss
0.000
سود
-0.23 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.407
Take profit
0.000
خرید
0.01
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۰۲
109.454
109.407
0.000
0.000
سود
-0.53 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.454
Stop loss
0.000
سود
-0.53 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.407
Take profit
0.000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۴
1.11139
1.11462
0.00000
0.00000
سود
12.52 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11139
Stop loss
0.00000
سود
12.52 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.11462
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۰
1.04237
1.04271
0.00000
0.00000
سود
0.10 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04237
Stop loss
0.00000
سود
0.10 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.04271
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۴
1.04272
1.04276
0.00000
0.00000
سود
-0.91 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04272
Stop loss
0.00000
سود
-0.91 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.04276
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۳۳
1.09398
1.09529
0.00000
0.00000
سود
-6.14 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09398
Stop loss
0.00000
سود
-6.14 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09529
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۵۷
1.11316
1.11463
0.00000
0.00000
سود
-6.28 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11316
Stop loss
0.00000
سود
-6.28 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.11463
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
0.69036
0.68936
0.00000
0.00000
سود
3.60 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69036
Stop loss
0.00000
سود
3.60 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68936
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۲۷
1.11513
1.11462
0.00000
0.00000
سود
-2.44 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11513
Stop loss
0.00000
سود
-2.44 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.11462
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۴۱
0.68780
0.68936
0.00000
0.00000
سود
-6.64 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68780
Stop loss
0.00000
سود
-6.64 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68936
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۵
0.68846
0.68935
0.00000
0.00000
سود
3.16 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68846
Stop loss
0.00000
سود
3.16 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68935
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۱
0.98206
0.98264
0.00000
0.00000
سود
-2.76 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98206
Stop loss
0.00000
سود
-2.76 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.98264
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۸
1.09604
1.09527
0.00000
0.00000
سود
-3.94 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09604
Stop loss
0.00000
سود
-3.94 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09527
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۳۶
1.09967
1.09527
0.00000
0.00000
سود
-18.72 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09967
Stop loss
0.00000
سود
-18.72 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09527
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۱:۴۸
0.69118
0.68935
0.00000
0.00000
سود
-7.72 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۱:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.69118
Stop loss
0.00000
سود
-7.72 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68935
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۵۷
1.31555
1.31157
0.00000
0.00000
سود
-12.54 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.31555
Stop loss
0.00000
سود
-12.54 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.31157
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۳۰:۰۴
1.10350
1.09527
0.00000
0.00000
سود
-34.31 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۳۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10350
Stop loss
0.00000
سود
-34.31 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09527
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۷:۰۹
1.11864
1.11462
0.00000
0.00000
سود
-16.48 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۷:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11864
Stop loss
0.00000
سود
-16.48 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.11462
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
0.69400
0.68935
0.00000
0.00000
سود
-19.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.69400
Stop loss
0.00000
سود
-19.00 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68935
Take profit
0.00000
فروش
0.8
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۵۳
0.66108
0.66112
0.00000
0.00000
سود
-11.20 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66108
Stop loss
0.00000
سود
-11.20 USD
حجم معامله
0.8
قیمت فعلی
0.66112
Take profit
0.00000
خرید
0.12
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۶:۰۴
0.98178
0.98263
0.00000
0.00000
سود
9.18 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۶:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98178
Stop loss
0.00000
سود
9.18 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
0.98263
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۰۸
0.65964
0.66110
0.00000
0.00000
سود
5.44 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.65964
Stop loss
0.00000
سود
5.44 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66110
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۲۷:۱۲
1.31812
1.31158
0.00000
0.00000
سود
19.55 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۲۷:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31812
Stop loss
0.00000
سود
19.55 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.31158
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۵۲
1.32025
1.31157
0.00000
0.00000
سود
-26.87 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32025
Stop loss
0.00000
سود
-26.87 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.31157
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۲۱
1.04497
1.04271
0.00000
0.00000
سود
-6.78 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04497
Stop loss
0.00000
سود
-6.78 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.04271
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۴:۴۰
0.98435
0.98263
0.00000
0.00000
سود
-18.50 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۴:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98435
Stop loss
0.00000
سود
-18.50 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98263
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۵۷
0.98528
0.98263
0.00000
0.00000
سود
-22.37 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98528
Stop loss
0.00000
سود
-22.37 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
0.98263
Take profit
0.00000
فروش
0.48
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۰۹
0.65750
0.66112
0.00000
0.00000
سود
-178.56 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65750
Stop loss
0.00000
سود
-178.56 USD
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
0.66112
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۲۷
1.31134
1.33414
0.00000
0.00000
سود
-229.00 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31134
Stop loss
0.00000
سود
-229.00 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.33414
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۱۵
1.31097
1.33414
0.00000
0.00000
سود
-232.70 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31097
Stop loss
0.00000
سود
-232.70 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.33414
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۶
1.31055
1.33414
0.00000
0.00000
سود
-236.90 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31055
Stop loss
0.00000
سود
-236.90 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.33414
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۶
1.31055
1.33414
0.00000
0.00000
سود
-236.90 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31055
Stop loss
0.00000
سود
-236.90 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.33414
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۱
1.32495
1.31157
0.00000
0.00000
سود
-41.21 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32495
Stop loss
0.00000
سود
-41.21 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.31157
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۴۰
0.65641
0.66112
0.00000
0.00000
سود
-48.10 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65641
Stop loss
0.00000
سود
-48.10 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.66112
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۱۹
0.65551
0.66112
0.00000
0.00000
سود
-57.10 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65551
Stop loss
0.00000
سود
-57.10 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.66112
Take profit
0.00000
فروش
0.32
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۲۲
0.65443
0.66112
0.00000
0.00000
سود
-217.28 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65443
Stop loss
0.00000
سود
-217.28 USD
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
0.66112
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۸
0.65348
0.66112
0.00000
0.00000
سود
-77.40 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65348
Stop loss
0.00000
سود
-77.40 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.66112
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۲۴
0.98890
0.98263
0.00000
0.00000
سود
-25.92 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98890
Stop loss
0.00000
سود
-25.92 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.98263
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۲
0.98960
0.98263
0.00000
0.00000
سود
-71.93 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98960
Stop loss
0.00000
سود
-71.93 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98263
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۱۳
0.99070
0.98263
0.00000
0.00000
سود
-83.13 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99070
Stop loss
0.00000
سود
-83.13 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98263
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۳۴
0.65174
0.66112
0.00000
0.00000
سود
-94.80 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65174
Stop loss
0.00000
سود
-94.80 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.66112
Take profit
0.00000
فروش
0.2
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۳۴
0.65126
0.66112
0.00000
0.00000
سود
-199.20 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65126
Stop loss
0.00000
سود
-199.20 USD
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
0.66112
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۵
0.99169
0.98263
0.00000
0.00000
سود
-93.20 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99169
Stop loss
0.00000
سود
-93.20 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98263
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۱
0.65068
0.66112
0.00000
0.00000
سود
-105.40 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65068
Stop loss
0.00000
سود
-105.40 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.66112
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۱۰
0.99248
0.98263
0.00000
0.00000
سود
-40.50 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99248
Stop loss
0.00000
سود
-40.50 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.98263
Take profit
0.00000
فروش
0.12
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۲
0.64816
0.66112
0.00000
0.00000
سود
-156.72 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64816
Stop loss
0.00000
سود
-156.72 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
0.66112
Take profit
0.00000
فروش
0.08
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۷:۱۳
0.64507
0.66112
0.00000
0.00000
سود
-129.20 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۷:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64507
Stop loss
0.00000
سود
-129.20 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
0.66112
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۳
0.99610
0.98263
0.00000
0.00000
سود
-55.23 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99610
Stop loss
0.00000
سود
-55.23 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.98263
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۴۴
1.87969
1.93541
0.00000
0.00000
سود
-38.61 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87969
Stop loss
0.00000
سود
-38.61 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.93541
Take profit
0.00000
فروش
0.26
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴
1.88253
1.93541
0.00000
0.00000
سود
-952.99 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.88253
Stop loss
0.00000
سود
-952.99 USD
حجم معامله
0.26
قیمت فعلی
1.93541
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۲۰
1.87910
1.93541
0.00000
0.00000
سود
-624.29 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87910
Stop loss
0.00000
سود
-624.29 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.93541
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۹
1.87911
1.93541
0.00000
0.00000
سود
-390.11 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87911
Stop loss
0.00000
سود
-390.11 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.93541
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۷
1.87909
1.93541
0.00000
0.00000
سود
-234.15 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87909
Stop loss
0.00000
سود
-234.15 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.93541
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۴
1.87912
1.93541
0.00000
0.00000
سود
-156.02 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87912
Stop loss
0.00000
سود
-156.02 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.93541
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۳
1.87913
1.93541
0.00000
0.00000
سود
-116.99 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87913
Stop loss
0.00000
سود
-116.99 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.93541
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۲
1.87913
1.93541
0.00000
0.00000
سود
-78.00 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87913
Stop loss
0.00000
سود
-78.00 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.93541
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۱
1.87913
1.93541
0.00000
0.00000
سود
-38.99 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87913
Stop loss
0.00000
سود
-38.99 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.93541
Take profit
0.00000
خرید
0.51
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۳۱
1.07150
1.04271
0.00000
0.00000
سود
-980.89 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07150
Stop loss
0.00000
سود
-980.89 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.04271
Take profit
0.00000
خرید
0.51
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۴
1.07183
1.04271
0.00000
0.00000
سود
-992.02 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07183
Stop loss
0.00000
سود
-992.02 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.04271
Take profit
0.00000
خرید
0.11
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۳۲
1495.02
1478.38
0.00
0.00
سود
-185.24 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1495.02
Stop loss
0.00
سود
-185.24 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.38
Take profit
0.00
خرید
0.11
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۲۷
1499.96
1478.38
0.00
0.00
سود
-239.58 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1499.96
Stop loss
0.00
سود
-239.58 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1478.38
Take profit
0.00
خرید
0.31
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۱۶
2.03564
2.01801
0.00000
0.00000
سود
-367.51 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
2.03564
Stop loss
0.00000
سود
-367.51 USD
حجم معامله
0.31
قیمت فعلی
2.01801
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۷
2.04410
2.01801
0.00000
0.00000
سود
-575.79 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
2.04410
Stop loss
0.00000
سود
-575.79 USD
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
2.01801
Take profit
0.00000
فروش
0.12
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۶
1.96465
2.01812
0.00000
0.00000
سود
-426.60 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.96465
Stop loss
0.00000
سود
-426.60 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
2.01812
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۲۷
1.96475
2.01812
0.00000
0.00000
سود
-70.97 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.96475
Stop loss
0.00000
سود
-70.97 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.01812
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
1.94403
2.01812
0.00000
0.00000
سود
-541.00 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94403
Stop loss
0.00000
سود
-541.00 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
2.01812
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۶
1.94241
2.01812
0.00000
0.00000
سود
-1 809.12 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94241
Stop loss
0.00000
سود
-1 809.12 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
2.01812
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
1.93966
2.01812
0.00000
0.00000
سود
-1 510.08 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93966
Stop loss
0.00000
سود
-1 510.08 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
2.01812
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۴
1.93686
2.01812
0.00000
0.00000
سود
-1 186.30 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93686
Stop loss
0.00000
سود
-1 186.30 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
2.01812
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
1.93610
2.01812
0.00000
0.00000
سود
-1 197.35 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93610
Stop loss
0.00000
سود
-1 197.35 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
2.01812
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
1.13005
1.11463
0.00000
0.00000
سود
45.96 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
45.96 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.11463
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
109.407
0.000
0.000
سود
-29.40 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
-29.40 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.407
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
1.17471
1.11463
0.00000
0.00000
سود
60.12 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17471
Stop loss
0.00000
سود
60.12 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.11463
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
112.402
109.408
0.000
0.000
سود
27.29 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.402
Stop loss
0.000
سود
27.29 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.408
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
113.628
109.407
0.000
0.000
سود
-38.56 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.628
Stop loss
0.000
سود
-38.56 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.407
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
113.765
109.408
0.000
0.000
سود
39.74 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.765
Stop loss
0.000
سود
39.74 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.408
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
1.16037
1.11463
0.00000
0.00000
سود
45.78 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16037
Stop loss
0.00000
سود
45.78 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.11463
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
1.15652
1.11463
0.00000
0.00000
سود
41.93 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15652
Stop loss
0.00000
سود
41.93 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.11463
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
1.15571
1.11462
0.00000
0.00000
سود
-41.21 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15571
Stop loss
0.00000
سود
-41.21 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.11462
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
132.166
121.947
0.000
0.000
سود
-93.44 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.166
Stop loss
0.000
سود
-93.44 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
121.947
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
113.950
109.407
0.000
0.000
سود
-41.50 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.950
Stop loss
0.000
سود
-41.50 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.407
Take profit
0.000