حالت آزمایشی
خرید
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
1.33822
1.33930
0.00000
0.00000
سود
‪2.83 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.33822
Stop loss
0.00000
سود
‪2.83 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.33930
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۴۸
1.04316
1.04316
0.00000
0.00000
سود
‪-0.80 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04316
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.80 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.04316
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۴۹
1.06682
1.06537
0.00000
0.00000
سود
‪5.19 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06682
Stop loss
0.00000
سود
‪5.19 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.06537
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۱۳
0.65900
0.65817
0.00000
0.00000
سود
‪2.92 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65900
Stop loss
0.00000
سود
‪2.92 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.65817
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۸
0.65881
0.65816
0.00000
0.00000
سود
‪-3.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.65881
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.00 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.65816
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۷
1.06560
1.06532
0.00000
0.00000
سود
‪-1.95 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.06560
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.95 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.06532
Take profit
0.00000
فروش
0.2
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۶
1.09881
1.09971
0.00000
0.00000
سود
‪-20.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09881
Stop loss
0.00000
سود
‪-20.00 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1.09971
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۲۵
1.09828
1.09969
0.00000
0.00000
سود
‪5.24 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09828
Stop loss
0.00000
سود
‪5.24 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09969
Take profit
0.00000
فروش
0.08
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۰۵
1.33656
1.33932
0.00000
0.00000
سود
‪-17.29 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33656
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.29 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.33932
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۷:۵۴
1.29050
1.28915
0.00000
0.00000
سود
‪5.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۷:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29050
Stop loss
0.00000
سود
‪5.00 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.28915
Take profit
0.00000
فروش
0.12
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۶
1.09518
1.09971
0.00000
0.00000
سود
‪-55.56 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09518
Stop loss
0.00000
سود
‪-55.56 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.09971
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۲
0.97002
0.96878
0.00000
0.00000
سود
‪4.72 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.97002
Stop loss
0.00000
سود
‪4.72 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.96878
Take profit
0.00000
خرید
0.12
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۳۷
0.97048
0.96874
0.00000
0.00000
سود
‪-22.75 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.97048
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.75 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
0.96874
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۳۹
1.28671
1.28915
0.00000
0.00000
سود
‪-10.16 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28671
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.16 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.28915
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۴۶
1.28767
1.28911
0.00000
0.00000
سود
‪10.72 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28767
Stop loss
0.00000
سود
‪10.72 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.28911
Take profit
0.00000
فروش
0.08
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۶:۴۷
1.09157
1.09971
0.00000
0.00000
سود
‪-65.92 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۶:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09157
Stop loss
0.00000
سود
‪-65.92 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.09971
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۵
1.33185
1.33932
0.00000
0.00000
سود
‪-22.71 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33185
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.71 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.33932
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۷
1.04063
1.04316
0.00000
0.00000
سود
‪-7.18 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04063
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.18 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.04316
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۹
1.04110
1.04311
0.00000
0.00000
سود
‪4.28 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04110
Stop loss
0.00000
سود
‪4.28 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.04311
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۸
0.65627
0.65817
0.00000
0.00000
سود
‪-8.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65627
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.00 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.65817
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۱
1.29152
1.28911
0.00000
0.00000
سود
‪-10.04 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.29152
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.04 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.28911
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۵۵
1.29510
1.28911
0.00000
0.00000
سود
‪-24.36 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.29510
Stop loss
0.00000
سود
‪-24.36 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.28911
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۲
0.97409
0.96874
0.00000
0.00000
سود
‪-44.98 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.97409
Stop loss
0.00000
سود
‪-44.98 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
0.96874
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۲۷
1.08796
1.09971
0.00000
0.00000
سود
‪-47.40 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08796
Stop loss
0.00000
سود
‪-47.40 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09971
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۴۲
1.29875
1.28911
0.00000
0.00000
سود
‪-38.96 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.29875
Stop loss
0.00000
سود
‪-38.96 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.28911
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۴۴
1.06315
1.06537
0.00000
0.00000
سود
‪-9.97 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06315
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.97 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.06537
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۱۲
1.05956
1.06537
0.00000
0.00000
سود
‪-24.79 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05956
Stop loss
0.00000
سود
‪-24.79 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.06537
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۹
1.32715
1.33932
0.00000
0.00000
سود
‪-36.75 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32715
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.75 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.33932
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۹
0.97772
0.96874
0.00000
0.00000
سود
‪-37.48 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.97772
Stop loss
0.00000
سود
‪-37.48 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.96874
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۱
1.08437
1.09971
0.00000
0.00000
سود
‪-61.76 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08437
Stop loss
0.00000
سود
‪-61.76 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09971
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۳۳
0.98124
0.96874
0.00000
0.00000
سود
‪-52.01 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98124
Stop loss
0.00000
سود
‪-52.01 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.96874
Take profit
0.00000
خرید
0.2
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۲۳
0.63125
0.63093
0.00000
0.00000
سود
‪-8.40 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63125
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.40 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
0.63093
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۴۸
0.63375
0.63097
0.00000
0.00000
سود
‪10.72 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.63375
Stop loss
0.00000
سود
‪10.72 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.63097
Take profit
0.00000
خرید
0.12
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۱۶
0.63434
0.63093
0.00000
0.00000
سود
‪-42.12 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63434
Stop loss
0.00000
سود
‪-42.12 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
0.63093
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۱:۵۸
0.98484
0.96874
0.00000
0.00000
سود
‪-66.88 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۱:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98484
Stop loss
0.00000
سود
‪-66.88 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.96874
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۸
0.63748
0.63093
0.00000
0.00000
سود
‪-53.20 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63748
Stop loss
0.00000
سود
‪-53.20 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
0.63093
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۱
1.32236
1.33932
0.00000
0.00000
سود
‪-51.05 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32236
Stop loss
0.00000
سود
‪-51.05 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.33932
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۲۹
1.08076
1.09971
0.00000
0.00000
سود
‪-76.20 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08076
Stop loss
0.00000
سود
‪-76.20 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.09971
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۴۴
0.64060
0.63093
0.00000
0.00000
سود
‪-39.08 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64060
Stop loss
0.00000
سود
‪-39.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.63093
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۲۶
1.04370
1.04311
0.00000
0.00000
سود
‪-2.29 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04370
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.29 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.04311
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۴۸
1.04628
1.04311
0.00000
0.00000
سود
‪-8.80 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04628
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.80 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.04311
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۲۲
0.64370
0.63093
0.00000
0.00000
سود
‪-51.48 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64370
Stop loss
0.00000
سود
‪-51.48 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.63093
Take profit
0.00000
خرید
1.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
1.32814
1.33930
0.00000
0.00000
سود
‪839.74 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32814
Stop loss
0.00000
سود
‪839.74 USD‬
حجم معامله
1.02
قیمت فعلی
1.33930
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۰۱
0.64704
0.63093
0.00000
0.00000
سود
‪-64.84 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64704
Stop loss
0.00000
سود
‪-64.84 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.63093
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
108.722
109.456
0.000
0.000
سود
‪-6.81 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.722
Stop loss
0.000
سود
‪-6.81 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.456
Take profit
0.000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
1.13005
1.09971
0.00000
0.00000
سود
‪90.72 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
‪90.72 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.09971
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
109.455
0.000
0.000
سود
‪-28.95 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
‪-28.95 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.455
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
1.17471
1.09971
0.00000
0.00000
سود
‪75.04 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17471
Stop loss
0.00000
سود
‪75.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09971
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
112.402
109.456
0.000
0.000
سود
‪26.83 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.402
Stop loss
0.000
سود
‪26.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.456
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
113.628
109.455
0.000
0.000
سود
‪-38.11 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.628
Stop loss
0.000
سود
‪-38.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.455
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
113.765
109.456
0.000
0.000
سود
‪39.29 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.765
Stop loss
0.000
سود
‪39.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.456
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
1.16037
1.09971
0.00000
0.00000
سود
‪60.70 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16037
Stop loss
0.00000
سود
‪60.70 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09971
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
1.15652
1.09971
0.00000
0.00000
سود
‪56.85 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15652
Stop loss
0.00000
سود
‪56.85 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09971
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
1.15571
1.09969
0.00000
0.00000
سود
‪-56.14 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15571
Stop loss
0.00000
سود
‪-56.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09969
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
132.166
120.366
0.000
0.000
سود
‪-107.85 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.166
Stop loss
0.000
سود
‪-107.85 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.366
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
113.950
109.455
0.000
0.000
سود
‪-41.05 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.950
Stop loss
0.000
سود
‪-41.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.455
Take profit
0.000