حالت آزمایشی
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۵
141.837
133.684
0.000
0.000
سود
-759.96 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
141.837
Stop loss
0.000
سود
-759.96 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
133.684
Take profit
0.000
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۵۱
142.116
133.684
0.000
0.000
سود
-785.89 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
142.116
Stop loss
0.000
سود
-785.89 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
133.684
Take profit
0.000
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۵
142.373
133.684
0.000
0.000
سود
-809.79 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
142.373
Stop loss
0.000
سود
-809.79 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
133.684
Take profit
0.000
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
107.565
0.000
0.000
سود
-47.03 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
-47.03 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
107.565
Take profit
0.000