حالت آزمایشی
فروش
0.02
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۵۲
126.275
126.286
0.000
0.000
سود
‪-0.20 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.275
Stop loss
0.000
سود
‪-0.20 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
126.286
Take profit
0.000
فروش
0.02
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۴۴
126.118
126.286
0.000
0.000
سود
‪-3.13 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.118
Stop loss
0.000
سود
‪-3.13 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
126.286
Take profit
0.000
فروش
0.02
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۲۷
125.935
126.286
0.000
125.201
سود
‪-6.55 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.935
Stop loss
0.000
سود
‪-6.55 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
126.286
Take profit
125.201
فروش
0.02
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۰۴
125.793
126.286
0.000
125.201
سود
‪-9.21 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.793
Stop loss
0.000
سود
‪-9.21 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
126.286
Take profit
125.201
فروش
0.02
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۴۶
125.633
126.286
0.000
125.201
سود
‪-12.20 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.633
Stop loss
0.000
سود
‪-12.20 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
126.286
Take profit
125.201
فروش
0.02
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۱۵
125.562
126.286
0.000
125.201
سود
‪-13.53 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.562
Stop loss
0.000
سود
‪-13.53 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
126.286
Take profit
125.201
فروش
0.02
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۳۷
125.501
126.286
0.000
125.201
سود
‪-14.67 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.501
Stop loss
0.000
سود
‪-14.67 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
126.286
Take profit
125.201