حالت آزمایشی
خرید
0.03
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۲
131.330
131.303
0.000
0.000
سود
‪-0.73 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
131.330
Stop loss
0.000
سود
‪-0.73 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
131.303
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۴۰
1.47718
1.47560
0.00000
1.46920
سود
‪1.27 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.47718
Stop loss
0.00000
سود
‪1.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.47560
Take profit
1.46920
خرید
0.01
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۳۲
73.10040
73.12320
0.00000
80.13834
سود
‪0.31 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
73.10040
Stop loss
0.00000
سود
‪0.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.12320
Take profit
80.13834
خرید در
0.01
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۴۷
72.70471
73.01780
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۴۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
72.70471
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.01780
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۲:۲۱
0.69366
0.69677
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.69366
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69677
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۲
73.77930
73.12320
0.00000
80.31281
سود
‪-8.97 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
73.77930
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.12320
Take profit
80.31281
خرید
0.01
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۳
1.48054
1.47506
0.00000
1.53470
سود
‪-4.43 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.48054
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.47506
Take profit
1.53470
خرید
0.01
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۱
73.69000
73.12320
0.00000
80.37804
سود
‪-7.75 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
73.69000
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.12320
Take profit
80.37804
فروش
0.02
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۲
1.46435
1.47560
0.00000
1.45224
سود
‪-18.15 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.46435
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.15 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.47560
Take profit
1.45224
خرید
0.02
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۲۲
0.74945
0.74235
0.00000
0.75229
سود
‪-15.43 USD‬
CADCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.74945
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.43 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.74235
Take profit
0.75229
فروش
0.02
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۵
1.46330
1.47560
0.00000
1.43593
سود
‪-19.85 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.46330
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.85 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.47560
Take profit
1.43593
خرید
0.01
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۳
74.90287
73.12320
0.00000
80.49218
سود
‪-24.34 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
74.90287
Stop loss
0.00000
سود
‪-24.34 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.12320
Take profit
80.49218
خرید
0.01
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۵
75.22536
73.12320
0.00000
80.21498
سود
‪-28.75 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
75.22536
Stop loss
0.00000
سود
‪-28.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.12320
Take profit
80.21498
خرید
0.01
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۵۴
75.79910
73.12320
0.00000
80.03561
سود
‪-36.59 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
75.79910
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.59 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.12320
Take profit
80.03561
خرید
0.01
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۳۵
1.48411
1.47506
0.00000
1.53362
سود
‪-7.31 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.48411
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.47506
Take profit
1.53362
فروش
0.01
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۲۶
0.73408
0.74278
0.00000
0.68384
سود
‪-9.45 USD‬
CADCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73408
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.45 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74278
Take profit
0.68384
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۴۴
86.311
88.923
0.000
0.000
سود
‪-23.70 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
86.311
Stop loss
0.000
سود
‪-23.70 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
88.923
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۰۷
85.423
88.923
0.000
83.288
سود
‪-31.76 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
85.423
Stop loss
0.000
سود
‪-31.76 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
88.923
Take profit
83.288
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۳۷
85.785
88.923
0.000
83.346
سود
‪-28.48 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
85.785
Stop loss
0.000
سود
‪-28.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
88.923
Take profit
83.346
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۴۳
0.72929
0.74278
0.00000
0.68077
سود
‪-14.66 USD‬
CADCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72929
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74278
Take profit
0.68077
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۵۵
0.72721
0.74278
0.00000
0.68145
سود
‪-16.92 USD‬
CADCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72721
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74278
Take profit
0.68145
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۳۰
85.601
88.923
0.000
83.403
سود
‪-30.15 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
85.601
Stop loss
0.000
سود
‪-30.15 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
88.923
Take profit
83.403
خرید
0.02
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۷
1.51814
1.47506
0.00000
1.53595
سود
‪-69.52 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.51814
Stop loss
0.00000
سود
‪-69.52 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.47506
Take profit
1.53595
خرید
0.02
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
0.79961
0.75216
0.00000
0.80852
سود
‪-94.90 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.79961
Stop loss
0.00000
سود
‪-94.90 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.75216
Take profit
0.80852
خرید
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
1.61752
1.58220
0.00000
0.00000
سود
‪-26.56 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.61752
Stop loss
0.00000
سود
‪-26.56 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.58220
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۱۰
1.62188
1.58220
0.00000
1.67443
سود
‪-29.84 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.62188
Stop loss
0.00000
سود
‪-29.84 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.58220
Take profit
1.67443
خرید
0.01
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۴
1.63441
1.58220
0.00000
1.67358
سود
‪-39.27 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.63441
Stop loss
0.00000
سود
‪-39.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.58220
Take profit
1.67358
خرید
0.02
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۸
1.64104
1.58220
0.00000
1.67443
سود
‪-88.51 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.64104
Stop loss
0.00000
سود
‪-88.51 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.58220
Take profit
1.67443
فروش
0.02
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
121.714
131.174
0.000
115.821
سود
‪-171.70 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.714
Stop loss
0.000
سود
‪-171.70 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
131.174
Take profit
115.821
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
120.345
131.174
0.000
0.000
سود
‪-98.27 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.345
Stop loss
0.000
سود
‪-98.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
131.174
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
120.517
131.174
0.000
0.000
سود
‪-96.71 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.517
Stop loss
0.000
سود
‪-96.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
131.174
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
120.562
131.174
0.000
0.000
سود
‪-96.30 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.562
Stop loss
0.000
سود
‪-96.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
131.174
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
120.600
131.174
0.000
0.000
سود
‪-95.96 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.600
Stop loss
0.000
سود
‪-95.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
131.174
Take profit
0.000
فروش
0.01
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
0.68512
0.75239
0.00000
0.58751
سود
‪-67.27 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68512
Stop loss
0.00000
سود
‪-67.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.75239
Take profit
0.58751
فروش
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
0.68150
0.75239
0.00000
0.58523
سود
‪-70.89 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68150
Stop loss
0.00000
سود
‪-70.89 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.75239
Take profit
0.58523