حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۹
8.89334
8.85849
0.00000
10.00000
سود
‪-3.93 USD‬
USDTRY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
8.89334
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
8.85849
Take profit
10.00000
خرید
0.01
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۰۲
8.86674
8.85849
0.00000
10.00000
سود
‪-0.93 USD‬
USDTRY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
8.86674
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
8.85849
Take profit
10.00000
خرید
0.01
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۵۶
8.83725
8.85849
0.00000
10.00000
سود
‪2.40 USD‬
USDTRY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
8.83725
Stop loss
0.00000
سود
‪2.40 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
8.85849
Take profit
10.00000
فروش
0.01
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۵۰
1.26449
1.26479
0.00000
1.25784
سود
‪-0.33 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26449
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.33 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.26479
Take profit
1.25784
خرید
0.01
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۰۷
8.82441
8.85849
0.00000
10.22441
سود
‪3.85 USD‬
USDTRY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
8.82441
Stop loss
0.00000
سود
‪3.85 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
8.85849
Take profit
10.22441
خرید
0.01
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۵۱
8.85991
8.85849
0.00000
0.00000
سود
‪-0.16 USD‬
USDTRY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
8.85991
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.16 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
8.85849
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۰۹
1.27027
1.26420
0.00000
1.27954
سود
‪-13.13 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.27027
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.13 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.26420
Take profit
1.27954
فروش
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۵۸
1.60670
1.61009
0.00000
1.59225
سود
‪-2.47 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.60670
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.61009
Take profit
1.59225
خرید
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۶
1.26874
1.26420
0.00000
1.27963
سود
‪-9.82 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.26874
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.82 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.26420
Take profit
1.27963
فروش
0.02
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۴
1.25747
1.26479
0.00000
1.22400
سود
‪-15.83 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25747
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.83 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.26479
Take profit
1.22400
خرید
0.02
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۶
72.97380
72.85260
0.00000
83.15565
سود
‪-3.33 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
72.97380
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.33 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
72.85260
Take profit
83.15565
فروش
0.02
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۸
1.25883
1.26479
0.00000
1.22063
سود
‪-12.89 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25883
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.89 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.26479
Take profit
1.22063
فروش
0.02
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۳۳
127.936
129.762
0.000
115.527
سود
‪-32.98 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
127.936
Stop loss
0.000
سود
‪-32.98 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
129.762
Take profit
115.527
خرید در
0.02
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۴۵
8.73808
8.90546
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
USDTRY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۴۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
8.73808
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
8.90546
Take profit
0.00000
خرید در
0.01
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۳۲
8.78832
8.90546
0.00000
10.16013
سود
‪0.00 USD‬
USDTRY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۳۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
8.78832
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
8.90546
Take profit
10.16013
خرید
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
47608.00
43844.00
0.00
0.00
سود
‪-75.28 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
47608.00
Stop loss
0.00
سود
‪-75.28 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
43844.00
Take profit
0.00
خرید
0.02
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۴۳
48343.00
43844.00
0.00
0.00
سود
‪-89.98 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
48343.00
Stop loss
0.00
سود
‪-89.98 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
43844.00
Take profit
0.00
خرید
0.01
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۱
73.47950
72.85260
0.00000
83.33385
سود
‪-8.61 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
73.47950
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.61 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.85260
Take profit
83.33385
خرید
0.03
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۳۶
130.678
129.733
0.000
0.000
سود
‪-25.61 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
130.678
Stop loss
0.000
سود
‪-25.61 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
129.733
Take profit
0.000
خرید
0.01
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۲۷
74.07230
72.85260
0.00000
0.00000
سود
‪-16.74 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
74.07230
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.74 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.85260
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۴
74.18740
72.85260
0.00000
0.00000
سود
‪-18.32 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
74.18740
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.32 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.85260
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۴۸
0.72279
0.72797
0.00000
0.00000
سود
‪-10.36 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72279
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.36 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.72797
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۵۲
1.47904
1.48098
0.00000
1.46797
سود
‪-3.08 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.47904
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.08 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.48098
Take profit
1.46797
فروش
0.01
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۲۱
0.71108
0.72797
0.00000
0.00000
سود
‪-16.89 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71108
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.89 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72797
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۴۷
38876.41
43915.00
0.00
23403.01
سود
‪-50.39 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
38876.41
Stop loss
0.00
سود
‪-50.39 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
43915.00
Take profit
23403.01
فروش
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۸
36377.86
43915.00
0.00
23403.01
سود
‪-75.37 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
36377.86
Stop loss
0.00
سود
‪-75.37 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
43915.00
Take profit
23403.01
خرید
0.01
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۲۰
75.14640
72.85260
0.00000
83.11197
سود
‪-31.49 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
75.14640
Stop loss
0.00000
سود
‪-31.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.85260
Take profit
83.11197
خرید
0.01
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۵۶
75.29140
72.85260
0.00000
83.11197
سود
‪-33.48 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
75.29140
Stop loss
0.00000
سود
‪-33.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.85260
Take profit
83.11197
خرید
0.01
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۵۴
75.79910
72.85260
0.00000
83.25046
سود
‪-40.44 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
75.79910
Stop loss
0.00000
سود
‪-40.44 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.85260
Take profit
83.25046
خرید
0.02
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۷
1.51814
1.48046
0.00000
1.53595
سود
‪-59.64 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.51814
Stop loss
0.00000
سود
‪-59.64 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.48046
Take profit
1.53595
خرید
0.02
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
0.79961
0.72776
0.00000
0.80852
سود
‪-143.70 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.79961
Stop loss
0.00000
سود
‪-143.70 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.72776
Take profit
0.80852
فروش
0.02
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
121.714
129.762
0.000
115.821
سود
‪-145.35 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.714
Stop loss
0.000
سود
‪-145.35 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
129.762
Take profit
115.821
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
120.345
129.762
0.000
115.485
سود
‪-85.03 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.345
Stop loss
0.000
سود
‪-85.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.762
Take profit
115.485
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
120.517
129.762
0.000
0.000
سود
‪-83.48 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.517
Stop loss
0.000
سود
‪-83.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.762
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
120.562
129.762
0.000
0.000
سود
‪-83.08 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.562
Stop loss
0.000
سود
‪-83.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.762
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
120.600
129.762
0.000
115.613
سود
‪-82.73 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.600
Stop loss
0.000
سود
‪-82.73 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.762
Take profit
115.613
فروش
0.01
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
0.68512
0.72797
0.00000
0.58751
سود
‪-42.85 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68512
Stop loss
0.00000
سود
‪-42.85 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72797
Take profit
0.58751
فروش
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
0.68150
0.72797
0.00000
0.58523
سود
‪-46.47 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68150
Stop loss
0.00000
سود
‪-46.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72797
Take profit
0.58523