حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۳۴
1.92050
1.97263
0.00000
1.91054
سود
‪-34.72 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.92050
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.72 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.97263
Take profit
1.91054
فروش
0.02
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
121.714
125.428
0.000
120.305
سود
‪-70.42 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.714
Stop loss
0.000
سود
‪-70.42 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
125.428
Take profit
120.305
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
120.345
125.428
0.000
0.000
سود
‪-48.18 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.345
Stop loss
0.000
سود
‪-48.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
125.428
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
120.517
125.428
0.000
0.000
سود
‪-46.55 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.517
Stop loss
0.000
سود
‪-46.55 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
125.428
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
120.562
125.428
0.000
0.000
سود
‪-46.13 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.562
Stop loss
0.000
سود
‪-46.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
125.428
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
120.600
125.428
0.000
0.000
سود
‪-45.77 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.600
Stop loss
0.000
سود
‪-45.77 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
125.428
Take profit
0.000
فروش
0.01
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
0.68512
0.72146
0.00000
0.00000
سود
‪-36.34 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68512
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.34 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72146
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
0.68150
0.72146
0.00000
0.00000
سود
‪-39.96 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68150
Stop loss
0.00000
سود
‪-39.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72146
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۱۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۲:۰۹:۱۴
128.510
125.403
0.000
133.511
سود
‪-88.39 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۲:۰۹:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
128.510
Stop loss
0.000
سود
‪-88.39 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
125.403
Take profit
133.511