حالت آزمایشی
فروش
0.01
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۴
1.20017
1.19859
0.00000
0.00000
سود
‪1.77 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20017
Stop loss
0.00000
سود
‪1.77 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.19859
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۷
0.73750
0.74315
0.00000
0.59717
سود
‪-5.65 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73750
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74315
Take profit
0.59717
خرید
0.02
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۸
1.64104
1.63441
0.00000
1.66328
سود
‪-9.85 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.64104
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.85 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.63441
Take profit
1.66328
فروش
0.02
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۳۹
1.19196
1.19859
0.00000
1.18675
سود
‪-14.88 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19196
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.88 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.19859
Take profit
1.18675
فروش در
0.01
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۶
1.20660
1.19826
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.20660
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.19826
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
121.714
126.093
0.000
115.821
سود
‪-84.36 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.714
Stop loss
0.000
سود
‪-84.36 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
126.093
Take profit
115.821
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
120.345
126.093
0.000
0.000
سود
‪-55.37 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.345
Stop loss
0.000
سود
‪-55.37 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
126.093
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
120.517
126.093
0.000
0.000
سود
‪-53.72 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.517
Stop loss
0.000
سود
‪-53.72 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
126.093
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
120.562
126.093
0.000
0.000
سود
‪-53.28 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.562
Stop loss
0.000
سود
‪-53.28 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
126.093
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
120.600
126.093
0.000
0.000
سود
‪-52.92 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.600
Stop loss
0.000
سود
‪-52.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
126.093
Take profit
0.000
فروش
0.01
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
0.68512
0.74315
0.00000
0.58751
سود
‪-58.03 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68512
Stop loss
0.00000
سود
‪-58.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74315
Take profit
0.58751
فروش
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
0.68150
0.74315
0.00000
0.58523
سود
‪-61.65 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68150
Stop loss
0.00000
سود
‪-61.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74315
Take profit
0.58523
خرید
0.03
۱۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۲:۰۹:۱۴
128.510
126.066
0.000
133.511
سود
‪-70.64 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۲:۰۹:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
128.510
Stop loss
0.000
سود
‪-70.64 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
126.066
Take profit
133.511