حالت آزمایشی
خرید در
0.01
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۴۴
1.21680
1.20908
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۴۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.21680
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20908
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۰۸
132.522
132.294
0.000
134.984
سود
‪-4.19 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.522
Stop loss
0.000
سود
‪-4.19 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
132.294
Take profit
134.984
خرید
0.02
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۳
90.064
90.032
0.000
91.193
سود
‪-0.58 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
90.064
Stop loss
0.000
سود
‪-0.58 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
90.032
Take profit
91.193
خرید
0.02
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۵۷
90.038
90.032
0.000
91.227
سود
‪-0.11 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
90.038
Stop loss
0.000
سود
‪-0.11 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
90.032
Take profit
91.227
فروش در
0.02
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۳۶
1.46200
1.47278
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۳۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.46200
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.47278
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۵۴
1.46613
1.46948
0.00000
0.00000
سود
‪-5.55 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.46613
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.55 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46948
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۳
74.90287
74.09560
0.00000
77.85790
سود
‪-10.89 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
74.90287
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.89 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
74.09560
Take profit
77.85790
خرید
0.01
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۵
75.22536
74.09560
0.00000
77.78278
سود
‪-15.25 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
75.22536
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
74.09560
Take profit
77.78278
خرید
0.01
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۵۴
75.79910
74.09560
0.00000
77.73985
سود
‪-22.99 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
75.79910
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
74.09560
Take profit
77.73985
خرید
0.01
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۳۵
1.48411
1.46895
0.00000
1.51671
سود
‪-12.54 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.48411
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.54 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.46895
Take profit
1.51671
فروش
0.01
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۲۶
0.73408
0.74500
0.00000
0.00000
سود
‪-12.13 USD‬
CADCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73408
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74500
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۴۴
86.311
90.076
0.000
0.000
سود
‪-34.59 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
86.311
Stop loss
0.000
سود
‪-34.59 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
90.076
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۰۷
85.423
90.076
0.000
83.288
سود
‪-42.75 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
85.423
Stop loss
0.000
سود
‪-42.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
90.076
Take profit
83.288
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۳۷
85.785
90.076
0.000
83.346
سود
‪-39.43 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
85.785
Stop loss
0.000
سود
‪-39.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
90.076
Take profit
83.346
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۴۳
0.72929
0.74500
0.00000
0.68077
سود
‪-17.46 USD‬
CADCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72929
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.46 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74500
Take profit
0.68077
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۵۵
0.72721
0.74500
0.00000
0.68077
سود
‪-19.77 USD‬
CADCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72721
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.77 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74500
Take profit
0.68077
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۳۰
85.601
90.076
0.000
83.403
سود
‪-41.12 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
85.601
Stop loss
0.000
سود
‪-41.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
90.076
Take profit
83.403
خرید
0.02
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۷
1.51814
1.46895
0.00000
1.53595
سود
‪-81.41 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.51814
Stop loss
0.00000
سود
‪-81.41 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46895
Take profit
1.53595
فروش
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۵۸
0.70244
0.72929
0.00000
0.67720
سود
‪-26.85 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70244
Stop loss
0.00000
سود
‪-26.85 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72929
Take profit
0.67720
فروش
0.01
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۲۹
0.69471
0.72929
0.00000
0.67781
سود
‪-34.58 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69471
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.58 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72929
Take profit
0.67781
فروش
0.01
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۴۱
0.69590
0.72929
0.00000
0.67910
سود
‪-33.39 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69590
Stop loss
0.00000
سود
‪-33.39 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72929
Take profit
0.67910
خرید در
0.01
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۱۲
8.01574
8.25867
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
USDTRY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۱۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
8.01574
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
8.25867
Take profit
0.00000
خرید در
0.01
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۳۰
7.39339
8.25867
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
USDTRY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۳۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
7.39339
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
8.25867
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
0.79961
0.78623
0.00000
0.80852
سود
‪-26.76 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.79961
Stop loss
0.00000
سود
‪-26.76 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.78623
Take profit
0.80852
خرید
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
1.61752
1.54573
0.00000
0.00000
سود
‪-56.45 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.61752
Stop loss
0.00000
سود
‪-56.45 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.54573
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۱۰
1.62188
1.54573
0.00000
1.67443
سود
‪-59.88 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.62188
Stop loss
0.00000
سود
‪-59.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.54573
Take profit
1.67443
خرید
0.01
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۴
1.63441
1.54573
0.00000
1.67358
سود
‪-69.73 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.63441
Stop loss
0.00000
سود
‪-69.73 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.54573
Take profit
1.67358
خرید
0.02
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۸
1.64104
1.54573
0.00000
1.67443
سود
‪-149.87 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.64104
Stop loss
0.00000
سود
‪-149.87 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.54573
Take profit
1.67443
فروش
0.02
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
121.714
132.320
0.000
115.821
سود
‪-194.88 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.714
Stop loss
0.000
سود
‪-194.88 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
132.320
Take profit
115.821
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
120.345
132.320
0.000
0.000
سود
‪-110.02 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.345
Stop loss
0.000
سود
‪-110.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.320
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
120.517
132.320
0.000
0.000
سود
‪-108.44 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.517
Stop loss
0.000
سود
‪-108.44 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.320
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
120.562
132.320
0.000
0.000
سود
‪-108.02 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.562
Stop loss
0.000
سود
‪-108.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.320
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
120.600
132.320
0.000
0.000
سود
‪-107.67 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.600
Stop loss
0.000
سود
‪-107.67 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.320
Take profit
0.000
فروش
0.01
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
0.68512
0.78646
0.00000
0.58751
سود
‪-101.34 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68512
Stop loss
0.00000
سود
‪-101.34 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.78646
Take profit
0.58751
فروش
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
0.68150
0.78646
0.00000
0.58523
سود
‪-104.96 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68150
Stop loss
0.00000
سود
‪-104.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.78646
Take profit
0.58523