حالت آزمایشی
خرید
0.01
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۳
119.384
117.234
0.000
119.738
سود
‪-19.81 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
119.384
Stop loss
0.000
سود
‪-19.81 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
117.234
Take profit
119.738
فروش
0.01
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۰۹
1.98502
2.09311
0.00000
1.88072
سود
‪-63.49 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.98502
Stop loss
0.00000
سود
‪-63.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
1.88072
فروش
0.01
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۱۸
1.97968
2.09311
0.00000
1.87582
سود
‪-66.63 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.97968
Stop loss
0.00000
سود
‪-66.63 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
1.87582
فروش
0.02
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۴۵
1.94220
2.09311
0.00000
1.83972
سود
‪-177.30 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94220
Stop loss
0.00000
سود
‪-177.30 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
1.83972
فروش
0.01
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۵
1.94038
2.09311
0.00000
1.83489
سود
‪-89.71 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94038
Stop loss
0.00000
سود
‪-89.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
1.83489
فروش
0.01
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۰۱
1.93372
2.09311
0.00000
1.84166
سود
‪-93.62 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93372
Stop loss
0.00000
سود
‪-93.62 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
1.84166
خرید
0.03
۱۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۲:۰۹:۱۴
128.510
117.234
0.000
131.990
سود
‪-311.78 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۲:۰۹:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
128.510
Stop loss
0.000
سود
‪-311.78 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
117.234
Take profit
131.990