حالت آزمایشی
خرید
0.05
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۹
1.23875
1.24217
1.22877
1.33877
سود
‪16.60 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.23875
Stop loss
1.22877
سود
‪16.60 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.24217
Take profit
1.33877
فروش
0.05
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
1.10153
1.10355
1.11152
1.00152
سود
‪-10.60 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10153
Stop loss
1.11152
سود
‪-10.60 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.10355
Take profit
1.00152