حالت آزمایشی
خرید
0.1
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
109.067
108.878
108.061
119.061
سود
‪-18.36 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.067
Stop loss
108.061
سود
‪-18.36 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
108.878
Take profit
119.061
فروش
0.1
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
1.12063
1.12598
1.13068
1.02068
سود
‪-54.50 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12063
Stop loss
1.13068
سود
‪-54.50 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.12598
Take profit
1.02068