حالت آزمایشی
کپی
‪0.23 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۵۵
‪-110.32%‬
‪-108.78%‬
0.00
0.00
سود
‪-58.72 USD‬
SadosTS3
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۵۵
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-58.72 USD‬
حجم معامله
‪0.23 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪0.25 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۳۹
‪19.16%‬
‪33.16%‬
0.00
0.00
سود
‪-45.00 USD‬
OCHL_FX
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۳۹
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-45.00 USD‬
حجم معامله
‪0.25 USD‬
Take profit
0.00