حالت آزمایشی
خرید
0.05
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۰۰
124.512
124.196
0.000
124.582
سود
‪-16.16 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
124.512
Stop loss
0.000
سود
‪-16.16 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
124.196
Take profit
124.582
خرید
0.1
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۴۱
1.19409
1.19145
0.00000
1.19459
سود
‪-27.40 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19409
Stop loss
0.00000
سود
‪-27.40 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.19145
Take profit
1.19459
فروش
0.05
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۲
1.29913
1.30156
0.00000
1.29863
سود
‪-9.83 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29913
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.83 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.30156
Take profit
1.29863
فروش
0.05
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۴
120.443
124.205
0.000
120.340
سود
‪-181.44 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.443
Stop loss
0.000
سود
‪-181.44 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
124.205
Take profit
120.340
فروش
0.1
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۵۵
0.65773
0.73644
0.00000
0.65600
سود
‪-788.10 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65773
Stop loss
0.00000
سود
‪-788.10 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.73644
Take profit
0.65600
فروش
0.05
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۳
0.65080
0.73644
0.00000
0.64900
سود
‪-428.70 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65080
Stop loss
0.00000
سود
‪-428.70 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.73644
Take profit
0.64900
خرید
0.05
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۰۶
1.40454
1.30138
0.00000
1.40555
سود
‪-396.85 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.40454
Stop loss
0.00000
سود
‪-396.85 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.30138
Take profit
1.40555
کپی
‪549.58 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۰۴
‪0.00%‬
‪1.05%‬
0.00
0.00
سود
‪119.18 USD‬
GoodOne
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۰۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪119.18 USD‬
حجم معامله
‪549.58 USD‬
Take profit
0.00