حالت آزمایشی
خرید
0.1
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۰۱
1.22276
1.20706
0.00000
1.22326
سود
‪-158.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22276
Stop loss
0.00000
سود
‪-158.00 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.20706
Take profit
1.22326
فروش
0.05
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۴
120.443
128.719
0.000
120.340
سود
‪-389.09 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.443
Stop loss
0.000
سود
‪-389.09 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
128.719
Take profit
120.340
فروش
0.1
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۵۵
0.65773
0.77087
0.00000
0.65600
سود
‪-1 132.40 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65773
Stop loss
0.00000
سود
‪-1 132.40 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.77087
Take profit
0.65600
فروش
0.05
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۳
0.65080
0.77087
0.00000
0.64900
سود
‪-600.85 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65080
Stop loss
0.00000
سود
‪-600.85 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.77087
Take profit
0.64900
خرید
0.05
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۰۶
1.40454
1.27319
0.00000
1.40555
سود
‪-516.33 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.40454
Stop loss
0.00000
سود
‪-516.33 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.27319
Take profit
1.40555
کپی
‪491.79 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۰۴
‪0.00%‬
‪-59.99%‬
0.00
0.00
سود
‪-173.36 USD‬
GoodOne
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۰۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-173.36 USD‬
حجم معامله
‪491.79 USD‬
Take profit
0.00