حالت آزمایشی
خرید در
0.36
۱۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۳۲:۰۳
9977.00
10378.40
0.00
10477.00
سود
0.00 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۳۲:۰۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
9977.00
Stop loss
0.00
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
10378.40
Take profit
10477.00
فروش در
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۲۹
1.11075
1.10737
0.00000
1.10775
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۲۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.11075
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.10775
فروش در
0.25
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۱۷
108.232
108.078
0.000
108.032
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۱۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
108.232
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.25
قیمت فعلی
108.078
Take profit
108.032
فروش در
0.21
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۸:۳۵
0.68925
0.68790
0.00000
0.68425
سود
0.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۸:۳۵
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.68925
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
0.68790
Take profit
0.68425
خرید در
0.21
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۴۹
107.525
108.148
0.000
108.025
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۴۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
107.525
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
108.148
Take profit
108.025
فروش
0.28
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۴۴
107.875
108.148
0.000
107.275
سود
-80.48 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
107.875
Stop loss
0.000
سود
-80.48 USD
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
108.148
Take profit
107.275
فروش
0.25
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۱۴
107.502
108.148
0.000
107.102
سود
-170.60 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
107.502
Stop loss
0.000
سود
-170.60 USD
حجم معامله
0.25
قیمت فعلی
108.148
Take profit
107.102
فروش
0.24
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۹
107.021
108.148
0.000
106.871
سود
-273.55 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
107.021
Stop loss
0.000
سود
-273.55 USD
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
108.148
Take profit
106.871
فروش
0.18
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۳۰
0.68595
0.68795
0.00000
0.68095
سود
-38.56 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68595
Stop loss
0.00000
سود
-38.56 USD
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
0.68795
Take profit
0.68095
خرید در
0.18
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۳۶
0.68021
0.68795
0.00000
0.68421
سود
0.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۳۶
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.68021
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
0.68795
Take profit
0.68421
فروش
0.21
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۱۷
106.712
108.148
0.000
106.112
سود
-304.65 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
106.712
Stop loss
0.000
سود
-304.65 USD
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
108.148
Take profit
106.112
خرید در
0.21
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۳۳
106.012
108.148
0.000
106.512
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۳۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
106.012
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
108.148
Take profit
106.512
فروش
0.24
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۳
106.395
108.148
0.000
106.095
سود
-427.67 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
106.395
Stop loss
0.000
سود
-427.67 USD
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
108.148
Take profit
106.095
فروش
0.18
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۳۹
0.67981
0.68795
0.00000
0.67721
سود
-149.62 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67981
Stop loss
0.00000
سود
-149.62 USD
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
0.68795
Take profit
0.67721
فروش
0.12
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۱۶
0.67825
0.68795
0.00000
0.67325
سود
-118.46 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67825
Stop loss
0.00000
سود
-118.46 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
0.68795
Take profit
0.67325
فروش
0.18
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۸
0.67521
0.68795
0.00000
0.67121
سود
-232.53 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67521
Stop loss
0.00000
سود
-232.53 USD
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
0.68795
Take profit
0.67121
خرید در
0.16
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۴۹
0.67112
0.68795
0.00000
0.67312
سود
0.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۴۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.67112
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
0.68795
Take profit
0.67312
خرید در
0.25
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۴۰:۵۶
0.66912
0.68795
0.00000
0.67912
سود
0.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۴۰:۵۶
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.66912
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.25
قیمت فعلی
0.68795
Take profit
0.67912
خرید
0.12
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۲
1.11282
1.10737
0.00000
1.11382
سود
-107.58 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11282
Stop loss
0.00000
سود
-107.58 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.11382
فروش
0.16
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۱۶
105.725
108.148
0.000
105.025
سود
-402.55 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
105.725
Stop loss
0.000
سود
-402.55 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
108.148
Take profit
105.025
خرید در
0.12
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۴۵
104.777
108.148
0.000
105.777
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۴۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
104.777
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
108.148
Take profit
105.777
فروش در
0.16
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۴:۳۶
1.11625
1.10737
0.00000
1.11125
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۴:۳۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.11625
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.11125
خرید در
0.16
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۳:۲۷
105.012
108.148
0.000
105.912
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۳:۲۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
105.012
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
108.148
Take profit
105.912
خرید در
0.24
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۸
104.512
108.148
0.000
105.712
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
104.512
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
108.148
Take profit
105.712
خرید
0.18
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۴۶
1.11675
1.10737
0.00000
1.11775
سود
-267.38 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11675
Stop loss
0.00000
سود
-267.38 USD
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.11775
فروش در
0.08
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۱۳
1.11925
1.10737
0.00000
1.11525
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۱۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.11925
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.11525
خرید
0.12
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۶
11003.59
10338.60
0.00
11777.00
سود
-82.02 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
11003.59
Stop loss
0.00
سود
-82.02 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
10338.60
Take profit
11777.00
فروش در
0.18
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۵
1.12275
1.10737
0.00000
1.12025
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۵
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12275
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.12025
فروش در
0.12
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۶
1.12402
1.10737
0.00000
1.12102
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12402
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.12102
فروش
0.08
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۰۷
9407.53
10378.40
0.00
0.00
سود
-79.45 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
9407.53
Stop loss
0.00
سود
-79.45 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
10378.40
Take profit
0.00
فروش
0.28
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۰۱
9272.00
10378.40
0.00
9122.00
سود
-316.86 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
9272.00
Stop loss
0.00
سود
-316.86 USD
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
10378.40
Take profit
9122.00
فروش در
0.14
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۰
1.12994
1.10737
0.00000
1.12694
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12994
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.12694
فروش در
0.12
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۳
1.13175
1.10737
0.00000
1.12875
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.13175
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.12875
فروش در
0.15
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۲
1.13595
1.10737
0.00000
1.13195
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.13595
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.13195
فروش در
0.15
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۱۲
1.13965
1.10737
0.00000
1.13465
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۱۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.13965
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.13465
فروش در
0.08
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۱۹
110.675
108.078
0.000
110.175
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۱۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
110.675
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
108.078
Take profit
110.175
فروش در
0.09
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۰۷
1.14185
1.10737
0.00000
1.13885
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۰۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.14185
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.09
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.13885
فروش در
0.18
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۳:۲۷:۵۰
1.14475
1.10737
0.00000
1.14025
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۳:۲۷:۵۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.14475
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.14025
فروش در
0.15
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۰
1.14975
1.10737
0.00000
1.14175
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.14975
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.14175
فروش در
0.06
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۲۹
1.15475
1.10737
0.00000
1.15025
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۲۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.15475
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.15025
فروش در
0.06
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۳۴
112.698
108.078
0.000
112.298
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۳۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
112.698
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
108.078
Take profit
112.298
فروش در
0.06
۱۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۱۸:۳۴
113.725
108.078
0.000
113.025
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۱۸:۳۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
113.725
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
108.078
Take profit
113.025
فروش در
0.08
۱۴.۱۱.۲۰۱۸ ۱۰:۵۷:۱۶
114.128
108.078
0.000
112.828
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۸ ۱۰:۵۷:۱۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
114.128
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
108.078
Take profit
112.828
فروش در
0.12
۱۸.۱۰.۲۰۱۸ ۱۱:۴۸:۵۲
1.15725
1.10737
0.00000
1.15125
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۸ ۱۱:۴۸:۵۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.15725
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.15125
فروش در
0.12
۲۷.۰۹.۲۰۱۸ ۲۳:۰۹:۲۲
1.17075
1.10737
0.00000
1.16125
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۸ ۲۳:۰۹:۲۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.17075
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.16125
فروش در
0.1
۲۶.۰۹.۲۰۱۸ ۲۲:۲۰:۲۷
1.17889
1.10737
0.00000
1.17421
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۸ ۲۲:۲۰:۲۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.17889
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.10737
Take profit
1.17421