حالت آزمایشی
خرید
0.02
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۴۳
1.30432
1.30533
0.00000
0.00000
سود
1.35 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30432
Stop loss
0.00000
سود
1.35 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.30533
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۴۵
1.30541
1.30533
0.00000
0.00000
سود
-0.32 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30541
Stop loss
0.00000
سود
-0.32 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.30533
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۳۷
1.30664
1.30533
0.00000
0.00000
سود
-2.21 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30664
Stop loss
0.00000
سود
-2.21 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.30533
Take profit
0.00000