حالت آزمایشی
فروش
0.02
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۰۸
1.34269
1.34228
0.00000
0.00000
سود
‪0.41 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34269
Stop loss
0.00000
سود
‪0.41 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.34228
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۴۰
1.34184
1.34228
0.00000
1.34000
سود
‪-0.86 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34184
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.86 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.34228
Take profit
1.34000
فروش
0.04
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۵۰
1.34112
1.34228
0.00000
1.34000
سود
‪-3.86 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34112
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.86 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.34228
Take profit
1.34000