حالت آزمایشی
کپی
1.31 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
270.17%
424.36%
100.00
200.00
سود
-98.69 USD
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
100.00
سود
-98.69 USD
حجم معامله
1.31 USD
Take profit
200.00