حالت آزمایشی
فروش
0.1
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۵۸
128.988
129.135
0.000
0.000
سود
‪-0.14 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.988
Stop loss
0.000
سود
‪-0.14 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
129.135
Take profit
0.000
خرید
0.1
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۳
1.28796
1.28651
0.00000
0.00000
سود
‪-0.16 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28796
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.16 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.28651
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۷
84.614
85.617
0.000
0.000
سود
‪-0.09 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
84.614
Stop loss
0.000
سود
‪-0.09 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
85.617
Take profit
0.000
فروش
0.1
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۴۴
1.65350
1.66454
0.00000
0.00000
سود
‪-0.79 USD‬
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.65350
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.79 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.66454
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
125.845
129.135
0.000
0.000
سود
‪-0.30 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.845
Stop loss
0.000
سود
‪-0.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.135
Take profit
0.000