حالت آزمایشی
فروش
1
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۹
1.30545
1.30629
0.00000
0.00000
سود
‪-0.84 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30545
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.84 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.30629
Take profit
0.00000
خرید
0.19
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۴۷
80.933
80.607
0.000
0.000
سود
‪-0.58 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
80.933
Stop loss
0.000
سود
‪-0.58 USD‬
حجم معامله
0.19
قیمت فعلی
80.607
Take profit
0.000
فروش
0.13
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۲۹:۰۳
117.174
117.273
0.000
0.000
سود
‪-0.12 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۲۹:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
117.174
Stop loss
0.000
سود
‪-0.12 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
117.273
Take profit
0.000
فروش
0.1
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۱۸
1.30350
1.30629
0.00000
1.29650
سود
‪-0.28 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30350
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.30629
Take profit
1.29650
فروش
0.1
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۶:۱۱
1.30345
1.30629
0.00000
1.29644
سود
‪-0.29 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۶:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30345
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.29 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.30629
Take profit
1.29644
فروش
0.1
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۱۶
1.30342
1.30629
0.00000
1.29642
سود
‪-0.29 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30342
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.29 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.30629
Take profit
1.29642
فروش
0.1
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۳۴
1.30342
1.30629
0.00000
1.29642
سود
‪-0.29 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30342
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.29 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.30629
Take profit
1.29642
فروش
0.1
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۰۰
1.30349
1.30629
0.00000
1.29649
سود
‪-0.28 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30349
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.30629
Take profit
1.29649
فروش
0.1
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۲:۰۲
1.30346
1.30629
0.00000
1.29646
سود
‪-0.28 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۲:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30346
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.30629
Take profit
1.29646
فروش
0.1
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۱:۰۰
1.30342
1.30629
0.00000
1.29642
سود
‪-0.29 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۱:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30342
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.29 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.30629
Take profit
1.29642
خرید
0.01
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۵۰
0.71673
0.71439
0.00000
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71673
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71439
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۳۱:۱۹
0.72396
0.71439
0.00000
0.00000
سود
‪-0.49 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۳۱:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72396
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.49 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.71439
Take profit
0.00000
فروش
0.18
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۴:۰۳
104.995
106.786
0.000
0.000
سود
‪-3.22 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۴:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
104.995
Stop loss
0.000
سود
‪-3.22 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
106.786
Take profit
0.000
فروش
0.07
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۸
1.06918
1.07501
0.00000
0.00000
سود
‪-0.56 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06918
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.56 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.07501
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۵۲
1.41926
1.32413
0.00000
0.00000
سود
‪-0.74 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41926
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.74 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.32413
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۴:۴۰:۴۲
129.808
126.012
0.000
0.000
سود
‪-0.51 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۴:۴۰:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.808
Stop loss
0.000
سود
‪-0.51 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
126.012
Take profit
0.000