حالت آزمایشی
فروش
0.16
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۸:۵۲
1.17294
1.18884
0.00000
0.00000
سود
-2.61 USD
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۸:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17294
Stop loss
0.00000
سود
-2.61 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.18884
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۵۱
1.17314
1.18884
0.00000
0.00000
سود
-2.60 USD
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17314
Stop loss
0.00000
سود
-2.60 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.18884
Take profit
0.00000
فروش
0.5
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۰۷
105.921
106.350
0.000
0.000
سود
-2.09 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
105.921
Stop loss
0.000
سود
-2.09 USD
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
106.350
Take profit
0.000
فروش
0.5
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۰۴
68.093
68.363
0.000
0.000
سود
-1.38 USD
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
68.093
Stop loss
0.000
سود
-1.38 USD
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
68.363
Take profit
0.000
خرید
0.5
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۴۷
0.64544
0.64243
0.00000
0.00000
سود
-1.47 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64544
Stop loss
0.00000
سود
-1.47 USD
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
0.64243
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۰
1.04523
1.05482
0.00000
0.00000
سود
-0.67 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04523
Stop loss
0.00000
سود
-0.67 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.05482
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۹
1.04524
1.05482
0.00000
0.00000
سود
-0.06 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04524
Stop loss
0.00000
سود
-0.06 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.05482
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۰۰
1.10395
1.10905
0.00000
0.00000
سود
-0.05 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10395
Stop loss
0.00000
سود
-0.05 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10905
Take profit
0.00000
خرید
0.12
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۲۰
109.814
108.678
0.000
0.000
سود
-1.37 USD
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.814
Stop loss
0.000
سود
-1.37 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
108.678
Take profit
0.000
فروش
0.11
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۱۷
1.31345
1.32702
0.00000
0.00000
سود
-1.17 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31345
Stop loss
0.00000
سود
-1.17 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.32702
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۱۰
124.497
117.932
0.000
0.000
سود
-6.35 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
124.497
Stop loss
0.000
سود
-6.35 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
117.932
Take profit
0.000
خرید
0.01
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۳۸:۱۷
127.466
117.932
0.000
0.000
سود
-0.94 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۳۸:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
127.466
Stop loss
0.000
سود
-0.94 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
117.932
Take profit
0.000
خرید
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۴:۴۰:۴۲
129.808
117.932
0.000
0.000
سود
-1.17 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۴:۴۰:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.808
Stop loss
0.000
سود
-1.17 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
117.932
Take profit
0.000
فروش
0.1
۱۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۹:۱۵:۵۶
1.29637
1.32702
0.00000
0.00000
سود
-2.76 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۹:۱۵:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29637
Stop loss
0.00000
سود
-2.76 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.32702
Take profit
0.00000