حالت آزمایشی
فروش
0.5
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۲۶
1.30159
1.29976
0.00000
0.00000
سود
0.91 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30159
Stop loss
0.00000
سود
0.91 USD
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.29976
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۴۰
110.161
110.176
0.000
111.620
سود
0.02 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
110.161
Stop loss
0.000
سود
0.02 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
110.176
Take profit
111.620
خرید
0.1
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۴۵
1.30719
1.29948
0.00000
1.31700
سود
-0.79 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30719
Stop loss
0.00000
سود
-0.79 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.29948
Take profit
1.31700
فروش
0.13
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۰۰
109.189
110.197
0.000
0.000
سود
-1.31 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.189
Stop loss
0.000
سود
-1.31 USD
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
110.197
Take profit
0.000
خرید
0.01
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۵:۴۷
1.31603
1.30633
0.00000
0.00000
سود
-0.08 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۵:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.31603
Stop loss
0.00000
سود
-0.08 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.30633
Take profit
0.00000
فروش
0.5
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۳
1.10665
1.10837
0.00000
0.00000
سود
0.12 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10665
Stop loss
0.00000
سود
0.12 USD
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.10837
Take profit
0.00000
فروش
0.5
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۶:۲۷
0.67654
0.68636
0.00000
0.00000
سود
-5.25 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۶:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67654
Stop loss
0.00000
سود
-5.25 USD
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
0.68636
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۱۰
1.10126
1.10837
0.00000
0.00000
سود
-0.50 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10126
Stop loss
0.00000
سود
-0.50 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.10837
Take profit
0.00000
فروش
0.5
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۵۱
1.90828
1.96912
0.00000
0.00000
سود
-18.42 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.90828
Stop loss
0.00000
سود
-18.42 USD
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.96912
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۸:۵۲
1.17294
1.25977
0.00000
0.00000
سود
-15.65 USD
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۸:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17294
Stop loss
0.00000
سود
-15.65 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.25977
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۵۱
1.17314
1.25977
0.00000
0.00000
سود
-15.64 USD
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17314
Stop loss
0.00000
سود
-15.64 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.25977
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۱۰
124.497
122.104
0.000
0.000
سود
-2.62 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
124.497
Stop loss
0.000
سود
-2.62 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
122.104
Take profit
0.000
خرید
0.01
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۳۸:۱۷
127.466
122.104
0.000
0.000
سود
-0.56 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۳۸:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
127.466
Stop loss
0.000
سود
-0.56 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
122.104
Take profit
0.000
خرید
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۴:۴۰:۴۲
129.808
122.104
0.000
0.000
سود
-0.79 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۴:۴۰:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.808
Stop loss
0.000
سود
-0.79 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
122.104
Take profit
0.000