حالت آزمایشی
فروش
0.5
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۳۷
1.32401
1.32345
0.00000
0.00000
سود
0.12 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32401
Stop loss
0.00000
سود
0.12 USD
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.32345
Take profit
0.00000
فروش
0.5
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۵۱
1.90828
1.99438
0.00000
0.00000
سود
-26.55 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.90828
Stop loss
0.00000
سود
-26.55 USD
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.99438
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۸:۵۲
1.17294
1.25293
0.00000
0.00000
سود
-13.24 USD
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۸:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17294
Stop loss
0.00000
سود
-13.24 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.25293
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۵۱
1.17314
1.25293
0.00000
0.00000
سود
-13.23 USD
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17314
Stop loss
0.00000
سود
-13.23 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.25293
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۰
1.04523
1.07644
0.00000
0.00000
سود
-2.12 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04523
Stop loss
0.00000
سود
-2.12 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.07644
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۹
1.04524
1.07644
0.00000
0.00000
سود
-0.19 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04524
Stop loss
0.00000
سود
-0.19 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07644
Take profit
0.00000
خرید
0.12
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۲۰
109.814
108.614
0.000
0.000
سود
-1.60 USD
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.814
Stop loss
0.000
سود
-1.60 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
108.614
Take profit
0.000
فروش
0.11
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۱۷
1.31345
1.32345
0.00000
0.00000
سود
-0.96 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31345
Stop loss
0.00000
سود
-0.96 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.32345
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۱۰
124.497
119.477
0.000
0.000
سود
-4.90 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
124.497
Stop loss
0.000
سود
-4.90 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
119.477
Take profit
0.000
خرید
0.01
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۳۸:۱۷
127.466
119.477
0.000
0.000
سود
-0.79 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۳۸:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
127.466
Stop loss
0.000
سود
-0.79 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
119.477
Take profit
0.000
خرید
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۴:۴۰:۴۲
129.808
119.477
0.000
0.000
سود
-1.02 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۴:۴۰:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.808
Stop loss
0.000
سود
-1.02 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
119.477
Take profit
0.000
فروش
0.1
۱۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۹:۱۵:۵۶
1.29637
1.32345
0.00000
0.00000
سود
-2.58 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۹:۱۵:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29637
Stop loss
0.00000
سود
-2.58 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.32345
Take profit
0.00000