حالت آزمایشی
فروش
0.02
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۱۱
1.16360
1.16399
0.00000
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16360
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.16399
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۸
1.37971
1.38019
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37971
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38019
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۱۳
1.35815
1.38042
0.00000
0.00000
سود
‪-1.13 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.35815
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.13 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.38042
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۲:۴۹
1.08603
1.07556
0.00000
0.00000
سود
‪-0.59 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۲:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08603
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.59 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07556
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۳:۵۹
128.028
133.280
0.000
0.000
سود
‪-2.30 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۳:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.028
Stop loss
0.000
سود
‪-2.30 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
133.280
Take profit
0.000