حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
1.37410
1.37585
0.00000
0.00000
سود
‪-1.75 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37410
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37585
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۱۰
1.37413
1.37559
0.00000
0.00000
سود
‪2.92 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37413
Stop loss
0.00000
سود
‪2.92 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37559
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۲
1.37731
1.37559
0.00000
0.00000
سود
‪-3.44 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37731
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.44 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37559
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۰
1.38063
1.37559
0.00000
0.00000
سود
‪-5.04 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38063
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37559
Take profit
0.00000