حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
1.37482
1.37325
0.00000
0.00000
سود
‪-1.57 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37482
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37325
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۵۲
1.37178
1.37351
0.00000
0.00000
سود
‪-5.19 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37178
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.19 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.37351
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۷
1.36843
1.37351
0.00000
0.00000
سود
‪-10.16 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36843
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.16 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37351
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
1.36504
1.37351
0.00000
0.00000
سود
‪-16.94 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36504
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.94 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37351
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
1.36171
1.37351
0.00000
0.00000
سود
‪-11.93 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36171
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37351
Take profit
0.00000