حالت آزمایشی
خرید در
0.4
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۲۲
1.17777
1.18575
0.00000
1.20581
سود
‪0.00 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۲۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.17777
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.18575
Take profit
1.20581
فروش در
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۴۸
2.02222
1.99944
0.00000
1.97500
سود
‪0.00 USD‬
GBPNZDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۴۸
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
2.02222
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.99944
Take profit
1.97500
فروش
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۲۶
1.99481
1.99741
0.00000
1.98090
سود
‪-72.71 USD‬
GBPNZDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.99481
Stop loss
0.00000
سود
‪-72.71 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.99741
Take profit
1.98090
فروش در
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۶
1.90909
1.88751
0.00000
1.83815
سود
‪0.00 USD‬
GBPAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.90909
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.88751
Take profit
1.83815
فروش
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۴
1.88278
1.88889
0.00000
1.85388
سود
‪-180.69 USD‬
GBPAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.88278
Stop loss
0.00000
سود
‪-180.69 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.88889
Take profit
1.85388
خرید در
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۱۴
1.38500
1.39293
0.00000
1.40234
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۱۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.38500
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.39293
Take profit
1.40234
خرید در
0.4
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۸
1.36234
1.39293
0.00000
1.40234
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.36234
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.39293
Take profit
1.40234
خرید در
0.4
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۳
129.555
130.189
0.000
130.950
سود
‪0.00 USD‬
EURJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
129.555
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
130.189
Take profit
130.950
فروش در
0.4
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۲۸
1.61010
1.60678
0.00000
1.58454
سود
‪0.00 USD‬
EURAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۲۸
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.61010
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.60678
Take profit
1.58454
فروش
0.4
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۹
1.86666
1.88889
0.00000
1.85388
سود
‪-657.39 USD‬
GBPAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.86666
Stop loss
0.00000
سود
‪-657.39 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.88889
Take profit
1.85388
فروش
0.4
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۰
1.59750
1.60660
0.00000
1.58454
سود
‪-269.11 USD‬
EURAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.59750
Stop loss
0.00000
سود
‪-269.11 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.60660
Take profit
1.58454
فروش
0.4
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۷
1.58888
1.60660
0.00000
1.58454
سود
‪-524.03 USD‬
EURAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.58888
Stop loss
0.00000
سود
‪-524.03 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.60660
Take profit
1.58454
فروش
0.4
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۰۰
1.85500
1.88889
0.00000
1.85388
سود
‪-1 002.21 USD‬
GBPAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.85500
Stop loss
0.00000
سود
‪-1 002.21 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.88889
Take profit
1.85388
خرید
0.4
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۱۹
130.550
130.374
0.000
130.950
سود
‪-64.12 USD‬
EURJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
130.550
Stop loss
0.000
سود
‪-64.12 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
130.374
Take profit
130.950
فروش
0.4
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۲۶
1.84638
1.88889
0.00000
1.85388
سود
‪-1 257.12 USD‬
GBPAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.84638
Stop loss
0.00000
سود
‪-1 257.12 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.88889
Take profit
1.85388
فروش
0.4
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۵۳
1.84000
1.88889
0.00000
1.85388
سود
‪-1 445.79 USD‬
GBPAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.84000
Stop loss
0.00000
سود
‪-1 445.79 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.88889
Take profit
1.85388
خرید
0.4
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۲۱
131.119
130.374
0.000
130.950
سود
‪-271.41 USD‬
EURJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
131.119
Stop loss
0.000
سود
‪-271.41 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
130.374
Take profit
130.950
خرید
0.4
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۵۳
1.19334
1.18732
0.00000
1.20581
سود
‪-240.80 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19334
Stop loss
0.00000
سود
‪-240.80 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.18732
Take profit
1.20581
خرید
0.4
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۳۴
1.20383
1.18732
0.00000
1.20581
سود
‪-660.40 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20383
Stop loss
0.00000
سود
‪-660.40 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.18732
Take profit
1.20581