حالت آزمایشی
خرید
0.04
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
1.37743
1.37665
0.00000
1.38272
سود
‪-3.12 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37743
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.12 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.37665
Take profit
1.38272
خرید
0.03
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
1.37844
1.37665
0.00000
1.38272
سود
‪-5.37 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37844
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.37 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.37665
Take profit
1.38272
خرید
0.02
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
1.37944
1.37665
0.00000
1.38272
سود
‪-5.58 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37944
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.58 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37665
Take profit
1.38272
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
1.38039
1.37665
0.00000
1.38272
سود
‪-3.74 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38039
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.74 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37665
Take profit
1.38272
خرید
0.04
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
1.17605
1.17616
0.00000
1.18111
سود
‪0.44 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17605
Stop loss
0.00000
سود
‪0.44 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.17616
Take profit
1.18111
خرید
0.03
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۱
1.17685
1.17616
0.00000
1.18111
سود
‪-2.07 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17685
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.07 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17616
Take profit
1.18111
خرید
0.02
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۱
1.17776
1.17616
0.00000
1.18111
سود
‪-3.20 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17776
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.20 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.17616
Take profit
1.18111
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۴
1.17859
1.17616
0.00000
1.18111
سود
‪-2.43 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17859
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17616
Take profit
1.18111
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
1.17940
1.17616
0.00000
1.18111
سود
‪-3.24 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17940
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17616
Take profit
1.18111
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
1.38160
1.37665
0.00000
1.38272
سود
‪-4.95 USD‬
GBPUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38160
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.95 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37665
Take profit
1.38272