حالت آزمایشی
کپی
‪207.15 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۴۵
‪-0.03%‬
‪4.16%‬
0.00
0.00
سود
‪7.52 USD‬
Calm Nobles
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۴۵
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪7.52 USD‬
حجم معامله
‪207.15 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪632.12 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۱۱
‪22.20%‬
‪62.81%‬
0.00
0.00
سود
‪165.15 USD‬
GOLDEN_AA
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۱۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪165.15 USD‬
حجم معامله
‪632.12 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.04
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۶
0.90765
0.92373
0.00000
0.89677
سود
‪-69.63 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90765
Stop loss
0.00000
سود
‪-69.63 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.92373
Take profit
0.89677
فروش
0.04
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۸
0.90350
0.92373
0.00000
0.89677
سود
‪-87.60 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90350
Stop loss
0.00000
سود
‪-87.60 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.92373
Take profit
0.89677
کپی
‪2 555.87 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۵۱
‪-50.46%‬
‪-48.82%‬
0.00
0.00
سود
‪-231.20 USD‬
Ensino_Fund
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۵۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-231.20 USD‬
حجم معامله
‪2 555.87 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.04
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۵
1.27632
1.26805
0.00000
1.28730
سود
‪-35.87 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.27632
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.87 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.26805
Take profit
1.28730
خرید
0.04
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
1.28107
1.26805
0.00000
1.28730
سود
‪-56.47 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28107
Stop loss
0.00000
سود
‪-56.47 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.26805
Take profit
1.28730
خرید
0.04
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۴۱
132.790
132.438
0.000
133.818
سود
‪-12.33 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.790
Stop loss
0.000
سود
‪-12.33 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
132.438
Take profit
133.818
خرید
0.04
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۳۰
133.146
132.438
0.000
133.818
سود
‪-24.81 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.146
Stop loss
0.000
سود
‪-24.81 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
132.438
Take profit
133.818
خرید
0.04
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
1.40811
1.37363
0.00000
1.41885
سود
‪-137.92 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.40811
Stop loss
0.00000
سود
‪-137.92 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.37363
Take profit
1.41885
خرید
0.04
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۴
1.41216
1.37363
0.00000
1.41885
سود
‪-154.12 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41216
Stop loss
0.00000
سود
‪-154.12 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.37363
Take profit
1.41885
فروش
0.04
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۲۵
0.89933
0.92373
0.00000
0.89677
سود
‪-105.66 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89933
Stop loss
0.00000
سود
‪-105.66 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.92373
Take profit
0.89677
خرید
0.04
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۳
1.21311
1.15995
0.00000
1.22387
سود
‪-212.64 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21311
Stop loss
0.00000
سود
‪-212.64 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.15995
Take profit
1.22387
خرید
0.04
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۱
133.536
132.438
0.000
133.818
سود
‪-38.47 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.536
Stop loss
0.000
سود
‪-38.47 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
132.438
Take profit
133.818
خرید
0.04
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۲۰
1.21703
1.15995
0.00000
1.22387
سود
‪-228.32 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21703
Stop loss
0.00000
سود
‪-228.32 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.15995
Take profit
1.22387
خرید
0.04
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۰۱
1.41603
1.37363
0.00000
1.41885
سود
‪-169.60 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41603
Stop loss
0.00000
سود
‪-169.60 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.37363
Take profit
1.41885
خرید
0.04
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۳
1.22130
1.15995
0.00000
1.22387
سود
‪-245.40 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22130
Stop loss
0.00000
سود
‪-245.40 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.15995
Take profit
1.22387
خرید
0.04
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۹
133.920
132.438
0.000
133.818
سود
‪-51.93 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.920
Stop loss
0.000
سود
‪-51.93 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
132.438
Take profit
133.818
خرید
0.04
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۲۴
1.22524
1.15995
0.00000
1.22387
سود
‪-261.16 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22524
Stop loss
0.00000
سود
‪-261.16 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.15995
Take profit
1.22387
خرید
0.04
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
1.42030
1.37363
0.00000
1.41885
سود
‪-186.68 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.42030
Stop loss
0.00000
سود
‪-186.68 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.37363
Take profit
1.41885
فروش
0.04
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۵
0.89540
0.92373
0.00000
0.89677
سود
‪-122.68 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89540
Stop loss
0.00000
سود
‪-122.68 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.92373
Take profit
0.89677
فروش
0.07
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۲
109.149
114.254
0.000
108.177
سود
‪-312.77 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.149
Stop loss
0.000
سود
‪-312.77 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
114.254
Take profit
108.177
فروش
0.06
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۳
108.752
114.254
0.000
108.177
سود
‪-288.94 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.752
Stop loss
0.000
سود
‪-288.94 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
114.254
Take profit
108.177
کپی
‪3 888.66 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۳۸
‪6.45%‬
‪24.50%‬
0.00
0.00
سود
‪-382.74 USD‬
docFX
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۳۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-382.74 USD‬
حجم معامله
‪3 888.66 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.05
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۴۴
108.360
114.254
0.000
108.177
سود
‪-257.93 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.360
Stop loss
0.000
سود
‪-257.93 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
114.254
Take profit
108.177
فروش
0.04
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۶
107.970
114.254
0.000
108.177
سود
‪-220.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
107.970
Stop loss
0.000
سود
‪-220.00 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
114.254
Take profit
108.177
خرید
0.04
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۱۸
1.28534
1.26805
0.00000
1.28730
سود
‪-74.99 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28534
Stop loss
0.00000
سود
‪-74.99 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.26805
Take profit
1.28730
خرید
0.03
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۱۷
0.93147
0.92223
0.00000
0.94374
سود
‪-30.06 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.93147
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.06 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.92223
Take profit
0.94374
خرید
0.03
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
1.28934
1.26805
0.00000
1.28730
سود
‪-69.25 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28934
Stop loss
0.00000
سود
‪-69.25 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.26805
Take profit
1.28730
خرید
0.03
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۱۸
0.93623
0.92223
0.00000
0.94374
سود
‪-45.54 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.93623
Stop loss
0.00000
سود
‪-45.54 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.92223
Take profit
0.94374
خرید
0.03
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
0.94122
0.92223
0.00000
0.94374
سود
‪-61.77 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.94122
Stop loss
0.00000
سود
‪-61.77 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.92223
Take profit
0.94374
خرید
0.03
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۴
0.94725
0.92223
0.00000
0.94374
سود
‪-81.39 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.94725
Stop loss
0.00000
سود
‪-81.39 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.92223
Take profit
0.94374