حالت آزمایشی
کپی
‪198.52 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۴۵
‪-0.03%‬
‪-0.37%‬
0.00
0.00
سود
‪-1.44 USD‬
Calm Nobles
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۴۵
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-1.44 USD‬
حجم معامله
‪198.52 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪542.42 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۱۱
‪22.20%‬
‪39.47%‬
0.00
0.00
سود
‪60.27 USD‬
GOLDEN_AA
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۱۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪60.27 USD‬
حجم معامله
‪542.42 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.04
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۶
0.90765
0.92467
0.00000
0.89677
سود
‪-73.63 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90765
Stop loss
0.00000
سود
‪-73.63 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.92467
Take profit
0.89677
فروش
0.04
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۸
0.90350
0.92467
0.00000
0.89677
سود
‪-91.58 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90350
Stop loss
0.00000
سود
‪-91.58 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.92467
Take profit
0.89677
کپی
‪1 163.50 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۵۱
‪-50.46%‬
‪-42.01%‬
0.00
0.00
سود
‪172.52 USD‬
Ensino_Fund
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۵۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪172.52 USD‬
حجم معامله
‪1 163.50 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.04
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
109.970
109.413
0.000
111.135
سود
‪-20.36 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.970
Stop loss
0.000
سود
‪-20.36 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
109.413
Take profit
111.135
خرید
0.04
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۲۴
110.506
109.413
0.000
111.135
سود
‪-39.96 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
110.506
Stop loss
0.000
سود
‪-39.96 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
109.413
Take profit
111.135
خرید
0.04
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۷
110.896
109.413
0.000
111.135
سود
‪-54.22 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
110.896
Stop loss
0.000
سود
‪-54.22 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
109.413
Take profit
111.135
خرید
0.04
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
111.286
109.413
0.000
111.135
سود
‪-68.47 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
111.286
Stop loss
0.000
سود
‪-68.47 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
109.413
Take profit
111.135
خرید
0.04
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۵
1.27632
1.27646
0.00000
1.28730
سود
‪0.61 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.27632
Stop loss
0.00000
سود
‪0.61 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.27646
Take profit
1.28730
خرید
0.04
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
1.28107
1.27646
0.00000
1.28730
سود
‪-19.95 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28107
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.95 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.27646
Take profit
1.28730
خرید
0.04
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۴۱
132.790
128.748
0.000
133.818
سود
‪-147.77 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.790
Stop loss
0.000
سود
‪-147.77 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
128.748
Take profit
133.818
خرید
0.04
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۳۰
133.146
128.748
0.000
133.818
سود
‪-160.79 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.146
Stop loss
0.000
سود
‪-160.79 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
128.748
Take profit
133.818
خرید
0.04
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
1.40811
1.38085
0.00000
1.41885
سود
‪-109.04 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.40811
Stop loss
0.00000
سود
‪-109.04 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.38085
Take profit
1.41885
خرید
0.04
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۴
1.41216
1.38085
0.00000
1.41885
سود
‪-125.24 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41216
Stop loss
0.00000
سود
‪-125.24 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.38085
Take profit
1.41885
فروش
0.04
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۲۵
0.89933
0.92467
0.00000
0.89677
سود
‪-109.62 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89933
Stop loss
0.00000
سود
‪-109.62 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.92467
Take profit
0.89677
خرید
0.04
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۳
1.21311
1.17658
0.00000
1.22387
سود
‪-146.12 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21311
Stop loss
0.00000
سود
‪-146.12 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.17658
Take profit
1.22387
خرید
0.04
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۱
133.536
128.748
0.000
133.818
سود
‪-175.05 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.536
Stop loss
0.000
سود
‪-175.05 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
128.748
Take profit
133.818
خرید
0.04
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۲۰
1.21703
1.17658
0.00000
1.22387
سود
‪-161.80 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21703
Stop loss
0.00000
سود
‪-161.80 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.17658
Take profit
1.22387
خرید
0.04
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۰۱
1.41603
1.38085
0.00000
1.41885
سود
‪-140.72 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41603
Stop loss
0.00000
سود
‪-140.72 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.38085
Take profit
1.41885
خرید
0.04
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۳
1.22130
1.17658
0.00000
1.22387
سود
‪-178.88 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22130
Stop loss
0.00000
سود
‪-178.88 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.17658
Take profit
1.22387
کپی
‪796.83 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۸
‪0.12%‬
‪-20.81%‬
0.00
0.00
سود
‪-227.89 USD‬
Daily Profits FX
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-227.89 USD‬
حجم معامله
‪796.83 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.04
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۹
133.920
128.748
0.000
133.818
سود
‪-189.08 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
133.920
Stop loss
0.000
سود
‪-189.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
128.748
Take profit
133.818
خرید
0.04
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۲۴
1.22524
1.17658
0.00000
1.22387
سود
‪-194.64 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22524
Stop loss
0.00000
سود
‪-194.64 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.17658
Take profit
1.22387
خرید
0.04
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
1.42030
1.38085
0.00000
1.41885
سود
‪-157.80 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.42030
Stop loss
0.00000
سود
‪-157.80 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.38085
Take profit
1.41885
فروش
0.04
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۵
0.89540
0.92467
0.00000
0.89677
سود
‪-126.62 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89540
Stop loss
0.00000
سود
‪-126.62 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.92467
Take profit
0.89677
فروش
0.07
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۲
109.149
109.435
0.000
108.177
سود
‪-18.29 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.149
Stop loss
0.000
سود
‪-18.29 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
109.435
Take profit
108.177
فروش
0.06
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۳
108.752
109.435
0.000
108.177
سود
‪-37.45 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.752
Stop loss
0.000
سود
‪-37.45 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
109.435
Take profit
108.177
کپی
‪4 396.87 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۳۸
‪6.45%‬
‪40.73%‬
0.00
0.00
سود
‪125.48 USD‬
docFX
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۳۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪125.48 USD‬
حجم معامله
‪4 396.87 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.05
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۴۴
108.360
109.435
0.000
108.177
سود
‪-49.12 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.360
Stop loss
0.000
سود
‪-49.12 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
109.435
Take profit
108.177
فروش
0.04
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۶
107.970
109.435
0.000
108.177
سود
‪-53.55 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
107.970
Stop loss
0.000
سود
‪-53.55 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
109.435
Take profit
108.177
خرید
0.04
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۱۸
1.28534
1.27646
0.00000
1.28730
سود
‪-38.43 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28534
Stop loss
0.00000
سود
‪-38.43 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.27646
Take profit
1.28730
خرید
0.03
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۱۷
0.93147
0.92430
0.00000
0.94374
سود
‪-23.27 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.93147
Stop loss
0.00000
سود
‪-23.27 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.92430
Take profit
0.94374
خرید
0.03
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
1.28934
1.27646
0.00000
1.28730
سود
‪-41.80 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28934
Stop loss
0.00000
سود
‪-41.80 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.27646
Take profit
1.28730
خرید
0.03
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۱۸
0.93623
0.92430
0.00000
0.94374
سود
‪-38.72 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.93623
Stop loss
0.00000
سود
‪-38.72 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.92430
Take profit
0.94374
خرید
0.03
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
0.94122
0.92430
0.00000
0.94374
سود
‪-54.92 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.94122
Stop loss
0.00000
سود
‪-54.92 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.92430
Take profit
0.94374
خرید
0.03
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۴
0.94725
0.92430
0.00000
0.94374
سود
‪-74.49 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.94725
Stop loss
0.00000
سود
‪-74.49 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.92430
Take profit
0.94374