حالت آزمایشی
فروش
0.05
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۴۹
1.38824
1.38832
0.00000
1.38468
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38824
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.38832
Take profit
1.38468
فروش
0.03
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۰۰
1.38625
1.38832
0.00000
1.38468
سود
‪-0.06 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38625
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.38832
Take profit
1.38468
فروش
0.02
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۵۷
1.38558
1.38832
0.00000
1.38468
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38558
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.38832
Take profit
1.38468
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۱۴
1.38507
1.38832
0.00000
1.38468
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38507
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38832
Take profit
1.38468
خرید
0.02
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۰۴
1.38414
1.38811
0.00000
1.39362
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38414
Stop loss
0.00000
سود
‪0.08 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.38811
Take profit
1.39362
فروش
0.01
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۹:۵۴
1.38398
1.38832
0.00000
1.38468
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38398
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38832
Take profit
1.38468
خرید
0.01
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۱
1.39939
1.38811
0.00000
1.39362
سود
‪-0.11 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39939
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38811
Take profit
1.39362
خرید
0.01
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۴۶
1.39879
1.38811
0.00000
1.39362
سود
‪-0.11 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39879
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38811
Take profit
1.39362
فروش
0.1
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۵
0.75923
0.77364
0.00000
0.00000
سود
‪-1.44 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75923
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.44 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.77364
Take profit
0.00000
فروش
0.2
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۲۸
0.76100
0.77364
0.00000
0.00000
سود
‪-2.53 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.76100
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.53 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
0.77364
Take profit
0.00000
فروش
0.4
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۰۰
0.76122
0.77364
0.00000
0.00000
سود
‪-4.97 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.76122
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.97 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
0.77364
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۰
0.75947
0.77364
0.00000
0.00000
سود
‪-1.42 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75947
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.42 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.77364
Take profit
0.00000
کپی
‪1 382.69 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۶
‪30.65%‬
‪-366.20%‬
0.00
0.00
سود
‪-467.14 USD‬
WIDOW
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-467.14 USD‬
حجم معامله
‪1 382.69 USD‬
Take profit
0.00