حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
1.74886
1.74945
0.00000
1.69886
سود
‪-0.49 USD‬
GBPCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.74886
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.74945
Take profit
1.69886
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۲
1.17657
1.17645
0.00000
1.22657
سود
‪-0.18 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17657
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17645
Take profit
1.22657
فروش
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۱۵
1.26757
1.26822
0.00000
1.21757
سود
‪-0.54 USD‬
USDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26757
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.54 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.26822
Take profit
1.21757
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۰۷
0.89741
0.89729
0.00000
0.94741
سود
‪-0.10 USD‬
NZDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89741
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89729
Take profit
0.94741
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۱۲
1.37877
1.37935
0.00000
1.42877
سود
‪0.52 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37877
Stop loss
0.00000
سود
‪0.52 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37935
Take profit
1.42877
فروش
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
1.49218
1.49222
0.00000
1.44218
سود
‪-0.03 USD‬
EURCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.49218
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.49222
Take profit
1.44218
فروش
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
0.85360
0.85314
0.00000
0.80360
سود
‪0.60 USD‬
EURGBP.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.85360
Stop loss
0.00000
سود
‪0.60 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85314
Take profit
0.80360
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
1.74532
1.74925
1.74584
1.79532
سود
‪3.03 USD‬
GBPCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.74532
Stop loss
1.74584
سود
‪3.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.74925
Take profit
1.79532
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
0.92405
0.92450
0.00000
0.97405
سود
‪0.35 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92405
Stop loss
0.00000
سود
‪0.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.92450
Take profit
0.97405
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۰
1.48772
1.49206
1.48879
1.53772
سود
‪3.35 USD‬
EURCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.48772
Stop loss
1.48879
سود
‪3.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.49206
Take profit
1.53772
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۳۴
0.85164
0.85300
0.00000
0.90164
سود
‪1.81 USD‬
EURGBP.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85164
Stop loss
0.00000
سود
‪1.81 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85300
Take profit
0.90164
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۱۹
1.02898
1.03027
0.00000
1.07898
سود
‪0.90 USD‬
AUDNZD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.02898
Stop loss
0.00000
سود
‪0.90 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.03027
Take profit
1.07898
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
1.26248
1.26809
1.26573
1.31248
سود
‪4.39 USD‬
USDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.26248
Stop loss
1.26573
سود
‪4.39 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.26809
Take profit
1.31248
فروش
0.01
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۱۰
1.18344
1.17657
1.17967
1.13344
سود
‪6.87 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18344
Stop loss
1.17967
سود
‪6.87 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17657
Take profit
1.13344
خرید
0.5
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۷
45303.00
47090.00
46640.14
55446.19
سود
‪835.69 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
45303.00
Stop loss
46640.14
سود
‪835.69 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
47090.00
Take profit
55446.19
خرید
0.5
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۳۲
44793.00
47090.00
46612.15
55446.19
سود
‪1 079.13 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
44793.00
Stop loss
46612.15
سود
‪1 079.13 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
47090.00
Take profit
55446.19
فروش
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۵۲
0.89954
0.89746
0.90429
0.89447
سود
‪1.52 USD‬
NZDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89954
Stop loss
0.90429
سود
‪1.52 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89746
Take profit
0.89447
فروش
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۰۰
0.93416
0.92467
0.92753
0.88416
سود
‪7.35 USD‬
AUDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.93416
Stop loss
0.92753
سود
‪7.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.92467
Take profit
0.88416
فروش
0.01
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
0.90256
0.89746
0.89980
0.85256
سود
‪3.88 USD‬
NZDCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90256
Stop loss
0.89980
سود
‪3.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89746
Take profit
0.85256
خرید
0.1
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۹
3113.20
3487.91
0.00
0.00
سود
‪34.90 USD‬
ETHUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
3113.20
Stop loss
0.00
سود
‪34.90 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
3487.91
Take profit
0.00
خرید
0.02
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۱
3113.54
3487.91
0.00
0.00
سود
‪7.08 USD‬
ETHUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
3113.54
Stop loss
0.00
سود
‪7.08 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
3487.91
Take profit
0.00
خرید
0.02
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۳۹
3112.77
3487.91
0.00
0.00
سود
‪7.09 USD‬
ETHUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
3112.77
Stop loss
0.00
سود
‪7.09 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
3487.91
Take profit
0.00
خرید
0.01
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۳۸
1.17430
1.17645
0.00000
0.00000
سود
‪-0.25 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17430
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17645
Take profit
0.00000
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۳۶:۳۶
3.5987
4.8400
0.0000
250.0000
سود
‪119.77 USD‬
EOSUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۳۶:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
3.5987
Stop loss
0.0000
سود
‪119.77 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
4.8400
Take profit
250.0000
خرید
1
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۵۷
141.75
148.59
0.00
507.36
سود
‪6.84 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
141.75
Stop loss
0.00
سود
‪6.84 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
148.59
Take profit
507.36
خرید
20
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۳۵
136.33
148.59
4.90
506.03
سود
‪240.42 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
136.33
Stop loss
4.90
سود
‪240.42 USD‬
حجم معامله
20
قیمت فعلی
148.59
Take profit
506.03
خرید
5
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۴
135.51
148.59
4.90
506.91
سود
‪63.35 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
135.51
Stop loss
4.90
سود
‪63.35 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
148.59
Take profit
506.91
خرید
1
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۳
135.17
148.59
4.90
506.42
سود
‪13.42 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
135.17
Stop loss
4.90
سود
‪13.42 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
148.59
Take profit
506.42