حالت آزمایشی
کپی
‪4 260.07 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۷
‪13.29%‬
‪39.27%‬
0.00
0.00
سود
‪1 321.76 USD‬
Brexit
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪1 321.76 USD‬
حجم معامله
‪4 260.07 USD‬
Take profit
0.00