حالت آزمایشی
کپی
‪700.58 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۴۲
‪-19.86%‬
‪-45.39%‬
0.00
0.00
سود
‪-286.90 USD‬
TradeSingleEntry
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۴۲
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-286.90 USD‬
حجم معامله
‪700.58 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪5 224.81 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۷
‪13.29%‬
‪42.52%‬
0.00
0.00
سود
‪2 193.52 USD‬
Brexit
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪2 193.52 USD‬
حجم معامله
‪5 224.81 USD‬
Take profit
0.00