حالت آزمایشی
کپی
‪1 030.40 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۳
‪0.00%‬
‪4.74%‬
0.00
0.00
سود
‪38.00 USD‬
TradeSingleEntry
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۳
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪38.00 USD‬
حجم معامله
‪1 030.40 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪4 903.72 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۷
‪13.29%‬
‪38.42%‬
0.00
0.00
سود
‪1 751.69 USD‬
Brexit
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪1 751.69 USD‬
حجم معامله
‪4 903.72 USD‬
Take profit
0.00