حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۳۵
1.37551
1.37541
0.00000
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37551
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37541
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۲
1.38089
1.37541
0.00000
0.00000
سود
‪-5.48 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38089
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37541
Take profit
0.00000
کپی
‪94.18 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۴۱
‪-0.95%‬
‪-6.27%‬
0.00
0.00
سود
‪-5.55 USD‬
JB
JMY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۴۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-5.55 USD‬
حجم معامله
‪94.18 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.01
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۵۷
1.37305
1.37603
0.00000
0.00000
سود
‪-2.98 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37305
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37603
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۳۴
1.36595
1.37603
0.00000
0.00000
سود
‪-10.08 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36595
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37603
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۵۹
1.36232
1.37603
0.00000
0.00000
سود
‪-13.71 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36232
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37603
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۱۸
1.35112
1.37603
0.00000
0.00000
سود
‪-24.91 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.35112
Stop loss
0.00000
سود
‪-24.91 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37603
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۱۳
1.34546
1.37603
0.00000
0.00000
سود
‪-30.57 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34546
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37603
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۵
1.34238
1.37603
0.00000
0.00000
سود
‪-33.65 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34238
Stop loss
0.00000
سود
‪-33.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37603
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۵
1.38747
1.37541
0.00000
0.00000
سود
‪-12.06 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38747
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37541
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
1.40426
1.37541
0.00000
0.00000
سود
‪-28.85 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.40426
Stop loss
0.00000
سود
‪-28.85 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37541
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
1.41110
1.37541
0.00000
0.00000
سود
‪-35.69 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41110
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.69 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37541
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
1.41681
1.37541
0.00000
1.41781
سود
‪-41.40 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41681
Stop loss
0.00000
سود
‪-41.40 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37541
Take profit
1.41781
خرید
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
1.42090
1.37541
0.00000
0.00000
سود
‪-45.49 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.42090
Stop loss
0.00000
سود
‪-45.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37541
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
142.429
156.257
0.000
0.000
سود
‪-121.80 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
142.429
Stop loss
0.000
سود
‪-121.80 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
156.257
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
126.130
132.217
0.000
126.080
سود
‪-53.62 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.130
Stop loss
0.000
سود
‪-53.62 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.217
Take profit
126.080
فروش
0.01
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
140.388
156.257
0.000
0.000
سود
‪-139.78 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
140.388
Stop loss
0.000
سود
‪-139.78 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
156.257
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
124.903
132.217
0.000
0.000
سود
‪-64.43 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.903
Stop loss
0.000
سود
‪-64.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.217
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
72.753
81.332
0.000
72.653
سود
‪-75.57 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
72.753
Stop loss
0.000
سود
‪-75.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
81.332
Take profit
72.653
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
1.30081
1.37603
0.00000
0.00000
سود
‪-75.22 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30081
Stop loss
0.00000
سود
‪-75.22 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37603
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
1.29177
1.37603
0.00000
0.00000
سود
‪-84.26 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29177
Stop loss
0.00000
سود
‪-84.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37603
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
1.28184
1.37603
0.00000
0.00000
سود
‪-94.19 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28184
Stop loss
0.00000
سود
‪-94.19 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37603
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
1.27642
1.37603
0.00000
0.00000
سود
‪-99.61 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27642
Stop loss
0.00000
سود
‪-99.61 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37603
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
1.27538
1.37603
0.00000
0.00000
سود
‪-100.65 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27538
Stop loss
0.00000
سود
‪-100.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37603
Take profit
0.00000