حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۴۱:۳۴
1.19491
1.19789
0.00000
0.00000
سود
‪-2.98 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۴۱:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19491
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.19789
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۴۸
1.37500
1.37830
0.00000
0.00000
سود
‪-3.30 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37500
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37830
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۲
0.70400
0.71556
0.00000
0.00000
سود
‪-11.56 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70400
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.56 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71556
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۲۱
1.19234
1.19789
0.00000
0.00000
سود
‪-5.55 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19234
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.55 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.19789
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۰
1.37099
1.37830
0.00000
0.00000
سود
‪-7.31 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37099
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37830
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۵
1.38128
1.37805
0.00000
0.00000
سود
‪-3.23 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38128
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37805
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
1.18372
1.19789
0.00000
0.00000
سود
‪-14.17 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18372
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.17 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.19789
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶
80.275
84.190
0.000
0.000
سود
‪-35.95 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.275
Stop loss
0.000
سود
‪-35.95 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
84.190
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
142.429
150.121
0.000
0.000
سود
‪-70.62 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
142.429
Stop loss
0.000
سود
‪-70.62 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.121
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
126.130
130.455
0.000
126.080
سود
‪-39.71 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.130
Stop loss
0.000
سود
‪-39.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.455
Take profit
126.080
فروش
0.01
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
1.35263
1.37830
0.00000
1.35160
سود
‪-25.67 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.35263
Stop loss
0.00000
سود
‪-25.67 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37830
Take profit
1.35160
فروش
0.01
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
140.388
150.121
0.000
0.000
سود
‪-89.36 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
140.388
Stop loss
0.000
سود
‪-89.36 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.121
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۳۶
73.498
77.936
0.000
73.398
سود
‪-40.74 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
73.498
Stop loss
0.000
سود
‪-40.74 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
77.936
Take profit
73.398
فروش
0.01
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
124.903
130.455
0.000
0.000
سود
‪-50.98 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.903
Stop loss
0.000
سود
‪-50.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.455
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
72.753
77.936
0.000
72.653
سود
‪-47.58 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
72.753
Stop loss
0.000
سود
‪-47.58 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
77.936
Take profit
72.653
فروش
0.01
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
0.68635
0.71556
0.00000
0.68535
سود
‪-29.21 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68635
Stop loss
0.00000
سود
‪-29.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71556
Take profit
0.68535
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۵۰
0.68100
0.71556
0.00000
0.00000
سود
‪-34.56 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68100
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.56 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71556
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۴
0.67493
0.71556
0.00000
0.00000
سود
‪-40.63 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67493
Stop loss
0.00000
سود
‪-40.63 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71556
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
1.30081
1.37830
0.00000
0.00000
سود
‪-77.49 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30081
Stop loss
0.00000
سود
‪-77.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37830
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
1.29177
1.37830
0.00000
0.00000
سود
‪-86.53 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29177
Stop loss
0.00000
سود
‪-86.53 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37830
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
1.28184
1.37830
0.00000
0.00000
سود
‪-96.46 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28184
Stop loss
0.00000
سود
‪-96.46 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37830
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
1.27642
1.37830
0.00000
0.00000
سود
‪-101.88 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27642
Stop loss
0.00000
سود
‪-101.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37830
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
1.27538
1.37830
0.00000
0.00000
سود
‪-102.92 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27538
Stop loss
0.00000
سود
‪-102.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37830
Take profit
0.00000