حالت آزمایشی
فروش در
0.01
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۱۹
1.40730
1.40583
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۱۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.40730
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40583
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۰
1.39359
1.40643
0.00000
0.00000
سود
‪-12.84 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.39359
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.84 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40643
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۲۸:۵۶
1.38908
1.40643
0.00000
0.00000
سود
‪-17.35 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۲۸:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38908
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40643
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۳۶
1.38398
1.40643
0.00000
0.00000
سود
‪-22.45 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38398
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.45 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40643
Take profit
0.00000
خرید در
0.01
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۷
1.38200
1.40656
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.38200
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40656
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۴۹
1.19576
1.20786
0.00000
0.00000
سود
‪-12.10 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19576
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20786
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۷
1.37651
1.40643
0.00000
0.00000
سود
‪-29.92 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37651
Stop loss
0.00000
سود
‪-29.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40643
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۲
0.70400
0.71621
0.00000
0.00000
سود
‪-12.21 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70400
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71621
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۲۱
1.19234
1.20786
0.00000
0.00000
سود
‪-15.52 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19234
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.52 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20786
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۰
1.37099
1.40643
0.00000
0.00000
سود
‪-35.44 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37099
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.44 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40643
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
1.18372
1.20786
0.00000
0.00000
سود
‪-24.14 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18372
Stop loss
0.00000
سود
‪-24.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20786
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶
80.275
84.628
0.000
0.000
سود
‪-39.69 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.275
Stop loss
0.000
سود
‪-39.69 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
84.628
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
142.429
154.261
0.000
0.000
سود
‪-107.88 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
142.429
Stop loss
0.000
سود
‪-107.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
154.261
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
126.130
132.464
0.000
126.080
سود
‪-57.75 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.130
Stop loss
0.000
سود
‪-57.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.464
Take profit
126.080
فروش
0.01
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
1.35263
1.40643
0.00000
1.35160
سود
‪-53.80 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.35263
Stop loss
0.00000
سود
‪-53.80 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40643
Take profit
1.35160
فروش
0.01
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
140.388
154.261
0.000
0.000
سود
‪-126.49 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
140.388
Stop loss
0.000
سود
‪-126.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
154.261
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۳۶
73.498
78.556
0.000
73.398
سود
‪-46.12 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
73.498
Stop loss
0.000
سود
‪-46.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
78.556
Take profit
73.398
فروش
0.01
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
124.903
132.464
0.000
0.000
سود
‪-68.93 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.903
Stop loss
0.000
سود
‪-68.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.464
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
72.753
78.556
0.000
72.653
سود
‪-52.91 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
72.753
Stop loss
0.000
سود
‪-52.91 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
78.556
Take profit
72.653
فروش
0.01
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
0.68635
0.71621
0.00000
0.68535
سود
‪-29.86 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68635
Stop loss
0.00000
سود
‪-29.86 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71621
Take profit
0.68535
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۵۰
0.68100
0.71621
0.00000
0.00000
سود
‪-35.21 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68100
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71621
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۴
0.67493
0.71621
0.00000
0.00000
سود
‪-41.28 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67493
Stop loss
0.00000
سود
‪-41.28 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71621
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
1.30081
1.40643
0.00000
0.00000
سود
‪-105.62 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30081
Stop loss
0.00000
سود
‪-105.62 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40643
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
1.29177
1.40643
0.00000
0.00000
سود
‪-114.66 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29177
Stop loss
0.00000
سود
‪-114.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40643
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
1.28184
1.40643
0.00000
0.00000
سود
‪-124.59 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28184
Stop loss
0.00000
سود
‪-124.59 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40643
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
1.27642
1.40643
0.00000
0.00000
سود
‪-130.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27642
Stop loss
0.00000
سود
‪-130.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40643
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
1.27538
1.40643
0.00000
0.00000
سود
‪-131.05 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27538
Stop loss
0.00000
سود
‪-131.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40643
Take profit
0.00000