حالت آزمایشی
فروش
0.01
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۵۴
1.39418
1.39441
0.00000
0.00000
سود
‪-0.23 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.39418
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39441
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۱۵
1.39039
1.39630
0.00000
0.00000
سود
‪-5.91 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.39039
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.91 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۷
1.38434
1.39630
0.00000
0.00000
سود
‪-11.96 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38434
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۰
1.38000
1.39630
0.00000
0.00000
سود
‪-16.30 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38000
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۳
1.37627
1.39630
0.00000
0.00000
سود
‪-20.03 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37627
Stop loss
0.00000
سود
‪-20.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۱۸
1.36756
1.39630
0.00000
0.00000
سود
‪-28.74 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36756
Stop loss
0.00000
سود
‪-28.74 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۵
1.36220
1.39630
0.00000
0.00000
سود
‪-34.10 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36220
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
1.40426
1.39607
0.00000
0.00000
سود
‪-8.19 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.40426
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.19 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39607
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
1.41110
1.39607
0.00000
0.00000
سود
‪-15.03 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41110
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39607
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
1.41681
1.39607
0.00000
1.41781
سود
‪-20.74 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41681
Stop loss
0.00000
سود
‪-20.74 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39607
Take profit
1.41781
خرید
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
1.42090
1.39607
0.00000
0.00000
سود
‪-24.83 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.42090
Stop loss
0.00000
سود
‪-24.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39607
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
142.429
153.150
0.000
0.000
سود
‪-97.75 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
142.429
Stop loss
0.000
سود
‪-97.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
153.150
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
126.130
130.407
0.000
126.080
سود
‪-39.00 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.130
Stop loss
0.000
سود
‪-39.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.407
Take profit
126.080
فروش
0.01
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
1.35263
1.39630
0.00000
1.35160
سود
‪-43.67 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.35263
Stop loss
0.00000
سود
‪-43.67 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
1.35160
فروش
0.01
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
140.388
153.150
0.000
0.000
سود
‪-116.36 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
140.388
Stop loss
0.000
سود
‪-116.36 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
153.150
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۳۶
73.498
76.826
0.000
73.398
سود
‪-30.34 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
73.498
Stop loss
0.000
سود
‪-30.34 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
76.826
Take profit
73.398
فروش
0.01
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
124.903
130.407
0.000
0.000
سود
‪-50.18 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.903
Stop loss
0.000
سود
‪-50.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.407
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
72.753
76.826
0.000
72.653
سود
‪-37.14 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
72.753
Stop loss
0.000
سود
‪-37.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
76.826
Take profit
72.653
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۵۰
0.68100
0.70045
0.00000
0.00000
سود
‪-19.45 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68100
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.45 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.70045
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۴
0.67493
0.70045
0.00000
0.00000
سود
‪-25.52 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67493
Stop loss
0.00000
سود
‪-25.52 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.70045
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
1.30081
1.39630
0.00000
0.00000
سود
‪-95.49 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30081
Stop loss
0.00000
سود
‪-95.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
1.29177
1.39630
0.00000
0.00000
سود
‪-104.53 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29177
Stop loss
0.00000
سود
‪-104.53 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
1.28184
1.39630
0.00000
0.00000
سود
‪-114.46 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28184
Stop loss
0.00000
سود
‪-114.46 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
1.27642
1.39630
0.00000
0.00000
سود
‪-119.88 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27642
Stop loss
0.00000
سود
‪-119.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
1.27538
1.39630
0.00000
0.00000
سود
‪-120.92 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27538
Stop loss
0.00000
سود
‪-120.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39630
Take profit
0.00000