حالت آزمایشی
فروش
0.03
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۰۴
1.20761
1.20774
0.00000
1.20633
سود
‪-0.39 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20761
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.39 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20774
Take profit
1.20633
فروش
0.02
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۹:۲۶
1.20696
1.20712
0.00000
1.20590
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۹:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20696
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.20712
Take profit
1.20590
فروش
0.02
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۳۹
1.20682
1.20774
0.00000
1.20633
سود
‪-1.84 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20682
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.84 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.20774
Take profit
1.20633
خرید
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۸
1.20630
1.20700
0.00000
0.00000
سود
‪0.70 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20630
Stop loss
0.00000
سود
‪0.70 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20700
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۵۷
1.20617
1.20712
0.00000
1.20590
سود
‪-0.95 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20617
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.95 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20712
Take profit
1.20590
خرید
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۹
1.20624
1.20700
0.00000
0.00000
سود
‪0.76 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20624
Stop loss
0.00000
سود
‪0.76 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20700
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
1.20602
1.20774
0.00000
1.20633
سود
‪-1.72 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20602
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.72 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20774
Take profit
1.20633
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۵۷
1.20523
1.20774
0.00000
1.20633
سود
‪-2.51 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20523
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.51 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20774
Take profit
1.20633
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۲۳
1.20538
1.20712
0.00000
1.20590
سود
‪-1.74 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20538
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.74 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20712
Take profit
1.20590