حالت آزمایشی
فروش
0.2
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۴۹
92.201
92.318
0.000
90.200
سود
‪-20.46 USD‬
CADJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
92.201
Stop loss
0.000
سود
‪-20.46 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
92.318
Take profit
90.200
خرید در
0.5
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۵۱
92.770
92.395
0.000
0.000
سود
‪0.00 USD‬
CADJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۵۱
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
92.770
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
92.395
Take profit
0.000
خرید در
0.1
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۸:۵۵
4390.0
4466.1
0.0
0.0
سود
‪0.00 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۸:۵۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
4390.0
Stop loss
0.0
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
4466.1
Take profit
0.0
فروش
0.2
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۳
91.411
92.318
0.000
90.200
سود
‪-158.56 USD‬
CADJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
91.411
Stop loss
0.000
سود
‪-158.56 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
92.318
Take profit
90.200
فروش
0.1
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۲۰
91.357
92.318
0.000
90.200
سود
‪-84.00 USD‬
CADJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
91.357
Stop loss
0.000
سود
‪-84.00 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
92.318
Take profit
90.200
فروش
0.1
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۳۷
91.072
92.318
0.000
90.200
سود
‪-108.91 USD‬
CADJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
91.072
Stop loss
0.000
سود
‪-108.91 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
92.318
Take profit
90.200
فروش
0.05
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
91.230
92.318
0.000
90.200
سود
‪-47.55 USD‬
CADJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
91.230
Stop loss
0.000
سود
‪-47.55 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
92.318
Take profit
90.200
فروش
0.05
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۳۱
90.979
92.318
0.000
90.200
سود
‪-58.52 USD‬
CADJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
90.979
Stop loss
0.000
سود
‪-58.52 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
92.318
Take profit
90.200
فروش
0.1
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۰۶
90.720
92.318
0.000
90.200
سود
‪-139.68 USD‬
CADJPY.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
90.720
Stop loss
0.000
سود
‪-139.68 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
92.318
Take profit
90.200
خرید در
0.1
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۱۹
4320.0
4466.1
0.0
0.0
سود
‪0.00 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۱۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
4320.0
Stop loss
0.0
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
4466.1
Take profit
0.0
خرید
0.3
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۸
4477.7
4467.6
0.0
0.0
سود
‪-30.30 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
4477.7
Stop loss
0.0
سود
‪-30.30 USD‬
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
4467.6
Take profit
0.0
خرید
0.1
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۱۴
4495.0
4467.6
0.0
4495.0
سود
‪-27.40 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
4495.0
Stop loss
0.0
سود
‪-27.40 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
4467.6
Take profit
4495.0
خرید
0.2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۱
4531.8
4467.6
0.0
0.0
سود
‪-128.40 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
4531.8
Stop loss
0.0
سود
‪-128.40 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
4467.6
Take profit
0.0
خرید
0.1
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۱
4546.4
4467.6
0.0
4517.0
سود
‪-78.80 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
4546.4
Stop loss
0.0
سود
‪-78.80 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
4467.6
Take profit
4517.0