حالت آزمایشی
فروش
0.2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۵
1773.00
1773.33
1788.00
1690.00
سود
‪-8.84 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1773.00
Stop loss
1788.00
سود
‪-8.84 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1773.33
Take profit
1690.00
فروش
0.2
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۵۱
1753.51
1773.33
1788.00
1690.00
سود
‪-399.27 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1753.51
Stop loss
1788.00
سود
‪-399.27 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1773.33
Take profit
1690.00
فروش
0.2
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۳۵
1790.99
1773.33
1788.00
1690.00
سود
‪349.07 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1790.99
Stop loss
1788.00
سود
‪349.07 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1773.33
Take profit
1690.00
فروش
0.2
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۳۵
1795.65
1773.33
1788.00
1690.00
سود
‪441.43 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1795.65
Stop loss
1788.00
سود
‪441.43 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1773.33
Take profit
1690.00
فروش
0.2
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۱۱
1809.55
1773.33
1788.00
1690.00
سود
‪717.54 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1809.55
Stop loss
1788.00
سود
‪717.54 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1773.33
Take profit
1690.00
فروش
0.2
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۲۳
1733.77
1773.33
1788.00
1690.00
سود
‪-802.05 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1733.77
Stop loss
1788.00
سود
‪-802.05 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1773.33
Take profit
1690.00