حالت آزمایشی
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
فروش
0.01
1.2153
1.21337
سود
‪1.83 USD‬
EURUSD
معامله
#15178285
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2153
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.21337
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۲۶
فروش
0.01
1.2153
1.21168
سود
‪3.52 USD‬
EURUSD
معامله
#15132263
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2153
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21168
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.52 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۱۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۴۵
فروش
0.01
1835.74
1832.48
سود
‪3.06 USD‬
XAUUSD
معامله
#15170849
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1835.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1832.48
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.06 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۲۲
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۱۴
فروش
0.01
1.20798
1.20987
سود
‪-1.66 USD‬
USDCAD
معامله
#15134789
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20987
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.66 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۰۳
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۳
فروش
0.01
1834.91
1837.16
سود
‪-2.45 USD‬
XAUUSD
معامله
#15157181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1834.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1837.16
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.45 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۰۷
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۵
فروش
0.01
132.214
131.837
سود
‪3.28 USD‬
EURJPY
معامله
#15045092
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.214
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
131.837
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.28 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۳۰
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۱
فروش
0.01
1.216
1.218
سود
‪-2.10 USD‬
EURUSD
معامله
#14954902
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.218
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.10 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۲
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۶
خرید
0.01
1845.01
1842.24
سود
‪-2.97 USD‬
XAUUSD
معامله
#14930920
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1845.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1842.24
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.97 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۲۲
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۵۶
خرید
0.01
1.21197
1.20899
سود
‪-2.56 USD‬
USDCAD
معامله
#14998873
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20899
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.56 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۴۳
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۴۰
فروش
0.01
1834.12
1840
سود
‪-6.08 USD‬
XAUUSD
معامله
#14979559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1834.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1840
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.08 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۰۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۱
خرید
0.01
1.21538
1.21197
سود
‪-2.91 USD‬
USDCAD
معامله
#14910081
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21197
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.91 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۰۹:۴۸
فروش
0.01
1.39471
1.40002
سود
‪-5.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#14876796
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۰۹:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.40002
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.41 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۰۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۲۲
فروش
0.01
1.39958
1.39853
سود
‪0.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#14902369
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39958
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.39853
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۵۲
فروش
0.01
1.21229
1.216
سود
‪-3.81 USD‬
EURUSD
معامله
#14877122
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.216
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.81 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۴۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۵۳
خرید
0.01
1.2184
1.214
سود
‪-3.72 USD‬
USDCAD
معامله
#14855883
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.214
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.72 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۴۷
فروش
0.01
1838.56
1833.32
سود
‪5.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#14875443
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1838.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1833.32
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.04 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۰۶
خرید
0.01
1.21581
1.21624
سود
‪0.25 USD‬
USDCAD
معامله
#14878249
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21581
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21624
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۱
خرید
0.01
1825.45
1833.83
سود
‪8.18 USD‬
XAUUSD
معامله
#14808961
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1825.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1833.83
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.18 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۱۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۴
خرید
0.02
1.21818
1.216
سود
‪-3.79 USD‬
USDCAD
معامله
#14845033
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.216
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.79 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۰۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۳
فروش
0.01
1817.59
1825.45
سود
‪-8.06 USD‬
XAUUSD
معامله
#14845860
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1817.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1825.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.06 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۵
فروش
0.01
1.20619
1.20591
سود
‪0.18 USD‬
EURUSD
معامله
#14844990
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20619
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20591
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۴۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۰
فروش
0.02
1.20783
1.20657
سود
‪2.32 USD‬
EURUSD
معامله
#14834975
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.20657
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.32 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۴۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۵۵
فروش
0.01
1.39012
1.38965
سود
‪0.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#14841839
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38965
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۱۵
فروش
0.02
1.3922
1.39067
سود
‪2.86 USD‬
GBPUSD
معامله
#14826000
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3922
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.39067
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.86 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۵۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۲
فروش
0.01
0.65579
0.65525
سود
‪0.39 USD‬
NZDCHF
معامله
#14809659
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.65525
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۴۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۲
خرید
0.02
1.21617
1.21852
سود
‪3.66 USD‬
USDCAD
معامله
#14802448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21617
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.21852
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.66 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۵۴
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۰
فروش
0.02
1.20615
1.20715
سود
‪-2.20 USD‬
EURUSD
معامله
#14802307
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.20715
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.20 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۱۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۱
فروش
0.01
1.38995
1.3915
سود
‪-1.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#14810329
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.3915
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.65 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۱
فروش
0.01
1819.68
1819.51
سود
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#14809583
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1819.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1819.51
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۴۴
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۵۷
خرید
0.01
1820
1819.81
سود
‪-0.39 USD‬
XAUUSD
معامله
#14802204
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۳:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1820
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1819.81
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.39 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۷
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۳۵
فروش
0.01
0.72007
0.723
سود
‪-3.03 USD‬
NZDUSD
معامله
#14745411
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.723
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.03 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۵۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۳۷
خرید
0.01
1801
1810.04
سود
‪8.84 USD‬
XAUUSD
معامله
#14687825
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1810.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.84 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۷
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۹
فروش
0.01
0.72007
0.72169
سود
‪-1.72 USD‬
NZDUSD
معامله
#14711934
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.72169
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.72 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۴۵
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۲۷
فروش
0.2
65.84
65.283
سود
‪1.01 USD‬
USCrude_n
معامله
#14712003
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
65.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۲۷
حجم معامله
0.2
خروج
65.283
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۳۳
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۱۷
خرید
0.01
1.22865
1.225
سود
‪-3.08 USD‬
USDCAD
معامله
#14685978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.225
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.08 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۱۷
خرید
0.01
1.22596
1.225
سود
‪-0.88 USD‬
USDCAD
معامله
#14712074
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22596
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.225
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.88 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۲۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۳۶
فروش
0.2
64.975
65.805
سود
‪-1.76 USD‬
USCrude_n
معامله
#14679249
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
64.975
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.2
خروج
65.805
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.76 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۳۶
فروش
0.2
65.527
65.805
سود
‪-0.66 USD‬
USCrude_n
معامله
#14704210
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
65.527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.2
خروج
65.805
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.66 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۷
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۵۵
فروش
0.02
1.19981
1.20153
سود
‪-3.64 USD‬
EURUSD
معامله
#14688136
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.20153
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.64 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۳۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۱۵
فروش
0.01
1789.4
1791.03
سود
‪-1.83 USD‬
XAUUSD
معامله
#14688192
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1789.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1791.03
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.83 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۵۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۵۶
فروش
0.01
1788.01
1790.01
سود
‪-2.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#14686060
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1788.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1790.01
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.20 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۲
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۵۹
فروش
0.01
57059.15
56743.35
سود
‪3.06 USD‬
BTCUSD
معامله
#14655615
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
57059.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
56743.35
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.06 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۱۴
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۳
فروش
0.01
131.121
131.088
سود
‪0.10 USD‬
EURJPY
معامله
#14641610
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
131.088
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۴۷
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۴۷
فروش
0.01
1784.33
1782.81
سود
‪1.32 USD‬
XAUUSD
معامله
#14660311
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1784.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1782.81
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.32 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۴۴
فروش
0.3
66.189
65.813
سود
‪0.98 USD‬
USCrude_n
معامله
#14653572
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
66.189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۴۴
حجم معامله
0.3
خروج
65.813
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۴۲
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۴۵
فروش
0.2
66.377
65.931
سود
‪0.79 USD‬
USCrude_n
معامله
#14654864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
66.377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۴۵
حجم معامله
0.2
خروج
65.931
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۵۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۱۱
فروش
0.5
66.364
65.834
سود
‪2.40 USD‬
USCrude_n
معامله
#14635022
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
66.364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
65.834
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.40 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۴۲
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۴۷
خرید
0.01
1.2281
1.2265
سود
‪-1.40 USD‬
USDCAD
معامله
#14639233
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2281
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2265
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.40 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۴
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۲
فروش
0.01
1782.31
1780.25
سود
‪1.86 USD‬
XAUUSD
معامله
#14647640
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1782.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1780.25
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۵۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۲۳
فروش
0.5
66.364
66.537
سود
‪-1.12 USD‬
USCrude_n
معامله
#14621970
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
66.364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۲۳
حجم معامله
0.5
خروج
66.537
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-1.12 USD‬