حالت آزمایشی
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۰۳
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۱
فروش
0.01
1.39339
1.38909
سود
‪4.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#13458993
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39339
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38909
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.20 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۱:۰۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۵۷
فروش
0.01
1.39347
1.38897
سود
‪4.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#13458978
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38897
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.40 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۴۰
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۱۱
فروش
0.5
62.209
61.77
سود
‪1.95 USD‬
USCrude_n
معامله
#13496905
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
62.209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
61.77
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۰۳
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۲۰
خرید
0.01
1783.06
1782.93
سود
‪-0.33 USD‬
XAUUSD
معامله
#13466463
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1783.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1782.93
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.33 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۱۴
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۲۶
فروش
0.01
1769.94
1782.12
سود
‪-12.38 USD‬
XAUUSD
معامله
#13378879
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1769.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1782.12
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-12.38 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۵۰
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۴:۲۱
خرید
0.01
1778
1778.14
سود
‪-0.06 USD‬
XAUUSD
معامله
#13335807
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۴:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1778.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۱۷
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۱۸
فروش
0.01
1.3964
1.39569
سود
‪0.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#13413486
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.39569
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۰۷
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۵۵
فروش
0.01
1.39835
1.39728
سود
‪0.97 USD‬
GBPUSD
معامله
#13393796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.39728
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۳۰
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۲۶
فروش
0.02
1.20672
1.20524
سود
‪2.76 USD‬
EURUSD
معامله
#13392803
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20672
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.20524
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.76 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۲
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۲۳
فروش
0.02
1.20576
1.20753
سود
‪-3.74 USD‬
EURUSD
معامله
#13378930
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.20753
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.74 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۴۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۵
فروش
0.01
1.39725
1.39865
سود
‪-1.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#13345028
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.39865
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.50 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۲۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۳۹
فروش
0.01
1.37755
1.39702
سود
‪-19.57 USD‬
GBPUSD
معامله
#12943113
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37755
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.39702
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-19.57 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۰۶
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۳۲
فروش
0.01
1.19676
1.20311
سود
‪-6.45 USD‬
EURUSD
معامله
#13275629
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20311
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.45 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۳۷
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۳۷
فروش
0.01
1.39165
1.397
سود
‪-5.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#13309368
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39165
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.397
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.45 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۶
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۳۳
فروش
0.5
63.04
63.5
سود
‪-2.55 USD‬
USCrude_n
معامله
#13297856
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
63.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۳۳
حجم معامله
0.5
خروج
63.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-2.55 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۷
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۴۸
فروش
0.01
1.20424
1.20356
سود
‪0.58 USD‬
EURUSD
معامله
#13309390
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20356
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۱۷
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۷:۴۱
خرید
0.01
1.3908
1.38754
سود
‪-3.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#12858227
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3908
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۷:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38754
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.36 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۵
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۵۵
خرید
0.01
1785.07
1786.57
سود
‪1.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#13249355
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1785.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1786.57
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۵۴
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۴۸
خرید
0.01
1.2002
1.20256
سود
‪2.26 USD‬
EURUSD
معامله
#13275662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20256
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.26 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۱۶
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۱۵
فروش
0.02
0.77278
0.7735
سود
‪-1.64 USD‬
AUDUSD
معامله
#13264872
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.7735
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.64 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۲:۵۵
فروش
0.01
1.19599
1.19546
سود
‪0.43 USD‬
EURUSD
معامله
#13027727
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19599
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.19546
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۹:۴۷
فروش
0.02
1.19799
1.19429
سود
‪7.20 USD‬
EURUSD
معامله
#13162969
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۹:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.19429
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.20 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۱۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۵۹
خرید
0.01
1777.18
1778.9
سود
‪1.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#13206936
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1778.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۵۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۹
خرید
0.01
1780
1778.07
سود
‪-2.13 USD‬
XAUUSD
معامله
#13166804
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1780
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1778.07
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.13 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۲۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۴۰
خرید
0.01
1780
1779.37
سود
‪-0.83 USD‬
XAUUSD
معامله
#13150047
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1780
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1779.37
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.83 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۰۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۱۱
فروش
0.01
1.3776
1.38104
سود
‪-3.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#13013928
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38104
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.54 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۳۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۳۱
فروش
0.5
63.48
63.565
سود
‪-0.68 USD‬
USCrude_n
معامله
#13125197
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
63.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۳۱
حجم معامله
0.5
خروج
63.565
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-0.68 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۴۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۲۴
فروش
0.02
1.1974
1.199
سود
‪-3.40 USD‬
EURUSD
معامله
#13130491
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1974
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.199
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.40 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۷
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۲۵
خرید
0.01
1766.83
1772.08
سود
‪5.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#13123496
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1766.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1772.08
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.05 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۴۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۲:۰۹
فروش
0.01
1749.99
1764.98
سود
‪-15.19 USD‬
XAUUSD
معامله
#13033281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1749.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1764.98
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-15.19 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۳۷
فروش
0.01
1767
1766.84
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#13055549
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1766.84
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۴۰
فروش
0.01
1.19746
1.19645
سود
‪0.91 USD‬
EURUSD
معامله
#13055015
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.19645
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۲۸
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۵
خرید
0.01
1760
1760.63
سود
‪0.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#12961795
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1760
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1760.63
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۵
فروش
0.5
62.292
63.113
سود
‪-4.36 USD‬
USCrude_n
معامله
#12903497
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
62.292
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
63.113
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-4.36 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۱۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۹
فروش
0.2
61.083
63.103
سود
‪-4.14 USD‬
USCrude_n
معامله
#12889220
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
61.083
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۹
حجم معامله
0.2
خروج
63.103
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.14 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۵
فروش
0.1
61.573
63.097
سود
‪-1.57 USD‬
USCrude_n
معامله
#12900501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
61.573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۵
حجم معامله
0.1
خروج
63.097
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-1.57 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۱
فروش
0.1
61.587
63.097
سود
‪-1.56 USD‬
USCrude_n
معامله
#12900612
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
61.587
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
63.097
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-1.56 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۵۹
خرید
0.01
1.25164
1.2516
سود
‪-0.13 USD‬
USDCAD
معامله
#13030274
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2516
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۱
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۹
فروش
0.3
62.792
63.084
سود
‪-1.03 USD‬
USCrude_n
معامله
#12905019
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
62.792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۹
حجم معامله
0.3
خروج
63.084
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪-1.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۰۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۴
فروش
0.3
62.864
63.09
سود
‪-0.83 USD‬
USCrude_n
معامله
#12909164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
62.864
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۴
حجم معامله
0.3
خروج
63.09
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪-0.83 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۴۶
فروش
0.01
1750.74
1746.63
سود
‪3.91 USD‬
XAUUSD
معامله
#13024065
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1750.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1746.63
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.91 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۷
فروش
0.1
1751.92
1751.28
سود
‪4.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#13023874
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1751.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1751.28
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪4.40 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۵
فروش
0.01
1750.99
1746.81
سود
‪3.98 USD‬
XAUUSD
معامله
#13020838
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1750.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1746.81
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.98 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۱۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۵۷
فروش
0.01
1746.4
1744.86
سود
‪1.34 USD‬
XAUUSD
معامله
#13013193
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1746.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1744.86
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۱
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۴
فروش
0.01
1742.37
1736.79
سود
‪5.38 USD‬
XAUUSD
معامله
#12791768
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1742.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1736.79
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.38 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۱
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۱
خرید
0.01
0.73386
0.73505
سود
‪1.09 USD‬
CADCHF
معامله
#12891145
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.73505
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۰۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۱
فروش
0.01
1.36977
1.37588
سود
‪-6.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#12654860
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36977
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37588
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.21 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۱۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۳۸
خرید
0.01
1.3908
1.37913
سود
‪-11.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#12060200
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3908
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37913
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-11.77 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۱
فروش
0.01
1741.91
1740.59
سود
‪1.12 USD‬
XAUUSD
معامله
#12772324
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1741.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1740.59
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۳۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۰
فروش
0.01
1747.98
1745.76
سود
‪2.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#12779236
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1747.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1745.76
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.02 USD‬