حالت آزمایشی
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۴
فروش
0.09
1811.33
1809.53
سود
‪15.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#164656349
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1811.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۴
حجم معامله
0.09
خروج
1809.53
هزینه های کمیسیون
‪-0.63 USD‬
سود
‪15.57 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۴
فروش
0.09
1811.68
1809.53
سود
‪18.72 USD‬
XAUUSD
معامله
#164656227
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1811.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۴
حجم معامله
0.09
خروج
1809.53
هزینه های کمیسیون
‪-0.63 USD‬
سود
‪18.72 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۵۱
فروش
0.55
1.04915
1.04833
سود
‪28.36 USD‬
AUDNZD
معامله
#164654039
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۵۱
حجم معامله
0.55
خروج
1.04833
هزینه های کمیسیون
‪-3.85 USD‬
سود
‪28.36 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۷
فروش
0.07
1804.52
1804.13
سود
‪2.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#164654142
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1804.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۷
حجم معامله
0.07
خروج
1804.13
هزینه های کمیسیون
‪-0.49 USD‬
سود
‪2.24 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۸
فروش
0.09
1805.05
1803.75
سود
‪11.07 USD‬
XAUUSD
معامله
#164653317
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1805.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۸
حجم معامله
0.09
خروج
1803.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.63 USD‬
سود
‪11.07 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۸
فروش
0.09
1806.4
1803.75
سود
‪23.22 USD‬
XAUUSD
معامله
#164653731
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۸
حجم معامله
0.09
خروج
1803.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.63 USD‬
سود
‪23.22 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۴
فروش
0.05
1793.2
1791.84
سود
‪6.45 USD‬
XAUUSD
معامله
#164642579
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1791.84
هزینه های کمیسیون
‪-0.35 USD‬
سود
‪6.45 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۱
فروش
0.05
1794.42
1791.74
سود
‪13.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#164642841
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1794.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1791.74
هزینه های کمیسیون
‪-0.35 USD‬
سود
‪13.05 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۲۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۴۰
فروش
0.1
124.055
123.976
سود
‪6.23 USD‬
CHFJPY
معامله
#164614147
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
123.976
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪6.23 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۲۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۱۶
فروش
0.15
124.055
123.966
سود
‪10.65 USD‬
CHFJPY
معامله
#164612107
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۱۶
حجم معامله
0.15
خروج
123.966
هزینه های کمیسیون
‪-1.05 USD‬
سود
‪10.65 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۲۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۸
فروش
0.25
124.055
123.978
سود
‪15.15 USD‬
CHFJPY
معامله
#164593565
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۱۸
حجم معامله
0.25
خروج
123.978
هزینه های کمیسیون
‪-1.75 USD‬
سود
‪15.15 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۵۹
فروش
0.5
124.045
124.002
سود
‪15.36 USD‬
CHFJPY
معامله
#164610217
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
124.002
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪15.36 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۴۶
فروش
0.5
124.045
124.006
سود
‪13.61 USD‬
CHFJPY
معامله
#164610143
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
124.006
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪13.61 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۵۱
فروش
4
124.045
124.03
سود
‪24.63 USD‬
CHFJPY
معامله
#164593616
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪52.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۵۱
حجم معامله
4
خروج
124.03
هزینه های کمیسیون
‪-28.00 USD‬
سود
‪24.63 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۳۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۱۴
فروش
1
124.087
124.074
سود
‪4.40 USD‬
CHFJPY
معامله
#164593380
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۱۴
حجم معامله
1
خروج
124.074
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪4.40 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۴۵
فروش
0.05
1787.6
1785.56
سود
‪9.85 USD‬
XAUUSD
معامله
#164590366
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1787.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
1785.56
هزینه های کمیسیون
‪-0.35 USD‬
سود
‪9.85 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۵۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۵۸
فروش
0.25
1.38061
1.37941
سود
‪28.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#164563431
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38061
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۵۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.37941
هزینه های کمیسیون
‪-1.75 USD‬
سود
‪28.25 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۵۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۶:۲۰
فروش
0.25
1.38252
1.3796
سود
‪71.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#164557965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38252
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪73.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۶:۲۰
حجم معامله
0.25
خروج
1.3796
هزینه های کمیسیون
‪-1.75 USD‬
سود
‪71.25 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۳۹
فروش
0.05
23.943
23.782
سود
‪39.90 USD‬
XAGUSD
معامله
#164558681
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23.943
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪40.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
23.782
هزینه های کمیسیون
‪-0.35 USD‬
سود
‪39.90 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۲۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۴۹
فروش
0.05
23.846
23.8
سود
‪11.15 USD‬
XAGUSD
معامله
#164562875
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23.846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
23.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.35 USD‬
سود
‪11.15 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۳۲
فروش
0.1
23.952
23.8
سود
‪75.30 USD‬
XAGUSD
معامله
#164557743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23.952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪76.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
23.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪75.30 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۱۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۴
فروش
0.15
23.921
23.832
سود
‪65.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#164558894
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23.921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪66.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۴
حجم معامله
0.15
خروج
23.832
هزینه های کمیسیون
‪-1.05 USD‬
سود
‪65.70 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۵۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۱
فروش
0.25
1.38252
1.37942
سود
‪75.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#164557646
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38252
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪77.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.37942
هزینه های کمیسیون
‪-1.75 USD‬
سود
‪75.75 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۵۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۸
فروش
0.5
1.38252
1.37953
سود
‪146.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#164544452
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38252
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪149.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.37953
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪146.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۴۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۵۱
فروش
0.5
1777.11
1775
سود
‪102.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#164534935
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1777.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪105.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۵۱
حجم معامله
0.5
خروج
1775
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪102.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۰۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۶
فروش
0.5
1777.29
1775.5
سود
‪86.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#164536065
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1777.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪89.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
1775.5
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪86.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۶
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۳
فروش
0.5
1776.84
1776
سود
‪38.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#164535131
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1776.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪42.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۳
حجم معامله
0.5
خروج
1776
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪38.50 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
خرید
0.5
0.8438
0.84435
سود
‪34.29 USD‬
EURGBP
معامله
#164465894
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪37.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
حجم معامله
0.5
خروج
0.84435
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪34.29 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
خرید
0.5
0.84464
0.84435
سود
‪-23.43 USD‬
EURGBP
معامله
#164463197
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
حجم معامله
0.5
خروج
0.84435
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-23.43 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۲۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
خرید
0.25
0.84383
0.84435
سود
‪16.12 USD‬
EURGBP
معامله
#164464546
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
حجم معامله
0.25
خروج
0.84435
هزینه های کمیسیون
‪-1.75 USD‬
سود
‪16.12 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۲۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
خرید
0.5
0.84535
0.84435
سود
‪-72.22 USD‬
EURGBP
معامله
#164460445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-68.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
حجم معامله
0.5
خروج
0.84435
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-72.22 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
خرید
0.25
0.84373
0.84435
سود
‪19.56 USD‬
EURGBP
معامله
#164464356
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
حجم معامله
0.25
خروج
0.84435
هزینه های کمیسیون
‪-1.75 USD‬
سود
‪19.56 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
خرید
1
0.84314
0.84435
سود
‪159.29 USD‬
EURGBP
معامله
#164470275
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪166.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷
حجم معامله
1
خروج
0.84435
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪159.29 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۳۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۹
خرید
0.25
1773.07
1772.96
سود
‪-4.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#164465621
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1773.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۹
حجم معامله
0.25
خروج
1772.96
هزینه های کمیسیون
‪-1.75 USD‬
سود
‪-4.50 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۵۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۵
خرید
0.25
1773.62
1773.03
سود
‪-16.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#164465636
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1773.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
1773.03
هزینه های کمیسیون
‪-1.75 USD‬
سود
‪-16.50 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۳
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۲
خرید
0.25
1778.88
1773.35
سود
‪-140.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#164465012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-138.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۲
حجم معامله
0.25
خروج
1773.35
هزینه های کمیسیون
‪-1.75 USD‬
سود
‪-140.00 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۹
خرید
0.25
1778.73
1773.45
سود
‪-133.75 USD‬
XAUUSD
معامله
#164465020
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-132.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۹
حجم معامله
0.25
خروج
1773.45
هزینه های کمیسیون
‪-1.75 USD‬
سود
‪-133.75 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۴
خرید
0.5
1772.55
1773.39
سود
‪38.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#164466359
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1772.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪42.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۴
حجم معامله
0.5
خروج
1773.39
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪38.50 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۱
خرید
1
1767.45
1773.73
سود
‪621.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#164467385
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1767.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪628.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۱
حجم معامله
1
خروج
1773.73
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪621.00 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۴۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۶
فروش
0.5
0.84418
0.84374
سود
‪26.76 USD‬
EURGBP
معامله
#164463715
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.84418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۶
حجم معامله
0.5
خروج
0.84374
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪26.76 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۴۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۵
فروش
0.5
0.84418
0.84412
سود
‪0.62 USD‬
EURGBP
معامله
#164463423
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.84418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
0.84412
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۳۳
فروش
0.3
123.815
123.733
سود
‪19.42 USD‬
CHFJPY
معامله
#164460659
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۳۳
حجم معامله
0.3
خروج
123.733
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪19.42 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۳۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۲۰
فروش
0.03
1.36974
1.36806
سود
‪4.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#164423666
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36974
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.36806
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪4.83 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۷
فروش
0.03
1.36959
1.36807
سود
‪4.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#164423927
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.36807
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪4.35 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
فروش
1
1.36933
1.36841
سود
‪85.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#164423765
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪92.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
1
خروج
1.36841
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪85.00 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۲۱
فروش
0.09
120.883
122.963
سود
‪-165.49 USD‬
CHFJPY
معامله
#164268468
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-164.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۲۱
حجم معامله
0.09
خروج
122.963
هزینه های کمیسیون
‪-0.63 USD‬
سود
‪-165.49 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۱۷
فروش
0.15
120.947
122.964
سود
‪-267.49 USD‬
CHFJPY
معامله
#164269090
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-266.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
122.964
هزینه های کمیسیون
‪-1.05 USD‬
سود
‪-267.49 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۰۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۱۵
فروش
0.24
120.955
122.974
سود
‪-428.40 USD‬
CHFJPY
معامله
#164269477
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-426.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.24
خروج
122.974
هزینه های کمیسیون
‪-1.68 USD‬
سود
‪-428.40 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۲۲:۳۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۱۱
فروش
0.39
120.974
122.954
سود
‪-682.85 USD‬
CHFJPY
معامله
#164270187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۲۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.974
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-680.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۱۱
حجم معامله
0.39
خروج
122.954
هزینه های کمیسیون
‪-2.73 USD‬
سود
‪-682.85 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۳۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۸
فروش
0.63
121.008
122.954
سود
‪-1 084.20 USD‬
CHFJPY
معامله
#164270247
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 079.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۸
حجم معامله
0.63
خروج
122.954
هزینه های کمیسیون
‪-4.41 USD‬
سود
‪-1 084.20 USD‬