حالت آزمایشی
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۲۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۳۰
خرید
0.02
1.17287
1.17276
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1517681253
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.17276
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۶
فروش
0.13
1.27439
1.27434
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1517667906
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۶
حجم معامله
0.13
خروج
1.27434
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۱۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
فروش
0.19
1.27598
1.27448
سود
‪0.22 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1517666514
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
حجم معامله
0.19
خروج
1.27448
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۱۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
فروش
0.05
1.27598
1.27448
سود
‪0.06 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1517666094
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.27448
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۵۵
خرید
0.3
0.92427
0.92628
سود
‪0.47 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1517590253
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92427
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۵۵
حجم معامله
0.3
خروج
0.92628
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۴۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۴۷
فروش
0.03
0.92767
0.92778
سود
‪0.00 USD‬
USDCHF_S
معامله
#1517626872
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۴۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.92778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۴
خرید
0.02
0.92424
0.9239
سود
‪-0.01 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1517589769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.9239
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۱
خرید
0.27
129.108
129.04
سود
‪-0.17 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1517460714
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۱
حجم معامله
0.27
خروج
129.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۳۸
خرید
0.11
128.966
129.04
سود
‪0.07 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1517477399
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.966
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۳۸
حجم معامله
0.11
خروج
129.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۰
خرید
0.04
128.697
129.009
سود
‪0.11 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1517511269
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.697
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
129.009
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۳۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۶
خرید
0.1
128.851
129.01
سود
‪0.14 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1517491109
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.851
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
129.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۵۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۵۴
خرید
0.24
128.804
128.944
سود
‪0.31 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1517498485
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.804
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۵۴
حجم معامله
0.24
خروج
128.944
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۵۰
خرید
0.28
128.63
128.944
سود
‪0.80 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1517509649
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۵۰
حجم معامله
0.28
خروج
128.944
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
خرید
0.3
109.356
109.581
سود
‪0.62 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1517492760
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
حجم معامله
0.3
خروج
109.581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۵
خرید
0.03
109.355
109.343
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1517492595
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
109.343
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۰۴
خرید
0.3
109.242
109.342
سود
‪0.27 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1517461570
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.242
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۰۴
حجم معامله
0.3
خروج
109.342
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۹
خرید
0.03
109.242
109.229
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1517461533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.242
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
109.229
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۷
خرید
0.02
129.108
129.079
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1517460567
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
129.079
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۱۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۲۱
خرید
0.1
129.106
129.228
سود
‪0.11 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1517420285
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
129.228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۲۰
خرید
0.27
129.178
129.228
سود
‪0.12 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1517415735
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۲۰
حجم معامله
0.27
خروج
129.228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۲۰
خرید
0.1
80.087
80.193
سود
‪0.10 USD‬
AUDJPY_S
معامله
#1517418086
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
80.193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۱۹
خرید
0.3
80.144
80.193
سود
‪0.13 USD‬
AUDJPY_S
معامله
#1517416823
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.144
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۱۹
حجم معامله
0.3
خروج
80.193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۵۹
خرید
0.32
109.242
109.414
سود
‪0.50 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1517419140
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.242
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.32
خروج
109.414
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
خرید
0.01
109.24
109.231
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1517419016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.231
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
خرید
0.03
80.141
80.116
سود
‪-0.01 USD‬
AUDJPY_S
معامله
#1517416732
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.141
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
80.116
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۶
خرید
0.02
129.179
129.15
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1517415673
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
129.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۱۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۶
خرید
0.1
80.228
80.178
سود
‪-0.05 USD‬
AUDJPY_S
معامله
#1517369466
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
80.178
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۳
خرید
0.3
80.294
80.175
سود
‪-0.33 USD‬
AUDJPY_S
معامله
#1517366637
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.3
خروج
80.175
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.33 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۱
خرید
0.1
151.489
151.397
سود
‪-0.08 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1517368868
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
151.397
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۷
خرید
0.25
151.56
151.397
سود
‪-0.37 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1517365758
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۷
حجم معامله
0.25
خروج
151.397
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.37 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۶
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۳
خرید
0.15
151.34
151.407
سود
‪0.09 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1517371722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۳
حجم معامله
0.15
خروج
151.407
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۰
خرید
0.15
80.109
80.191
سود
‪0.11 USD‬
AUDJPY_S
معامله
#1517371251
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.109
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۰
حجم معامله
0.15
خروج
80.191
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۱۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۶
خرید
0.3
80.013
80.196
سود
‪0.50 USD‬
AUDJPY_S
معامله
#1517390057
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۶
حجم معامله
0.3
خروج
80.196
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۳
خرید
0.29
151.162
151.404
سود
‪0.64 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1517380483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۳
حجم معامله
0.29
خروج
151.404
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۰
خرید
0.29
79.924
80.196
سود
‪0.72 USD‬
AUDJPY_S
معامله
#1517395378
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.924
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۰
حجم معامله
0.29
خروج
80.196
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۲۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۵
خرید
0.22
151.027
151.408
سود
‪0.77 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1517388597
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۵
حجم معامله
0.22
خروج
151.408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۹
خرید
0.03
80.297
80.266
سود
‪-0.01 USD‬
AUDJPY_S
معامله
#1517366634
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.297
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
80.266
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
خرید
0.02
151.558
151.528
سود
‪-0.01 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1517365701
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
151.528
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۷
خرید
0.3
80.154
80.265
سود
‪0.30 USD‬
AUDJPY_S
معامله
#1517357130
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۷
حجم معامله
0.3
خروج
80.265
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۶
خرید
0.25
151.345
151.525
سود
‪0.41 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1517327716
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.345
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۶
حجم معامله
0.25
خروج
151.525
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
خرید
0.03
80.152
80.123
سود
‪-0.01 USD‬
AUDJPY_S
معامله
#1517357044
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.152
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
80.123
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۱۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۴
خرید
0.19
1.38184
1.38114
سود
‪-0.13 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1517318751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۴
حجم معامله
0.19
خروج
1.38114
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۳
خرید
0.26
1.38122
1.38115
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1517323909
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۳
حجم معامله
0.26
خروج
1.38115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۱
خرید
0.34
1.3807
1.38113
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1517325483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۱
حجم معامله
0.34
خروج
1.38113
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۵۹
خرید
0.46
1.38019
1.38115
سود
‪0.44 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1517339654
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38019
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۵۹
حجم معامله
0.46
خروج
1.38115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۱۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۵۶
خرید
0.7
1.37957
1.38112
سود
‪1.09 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1517344851
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37957
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۵۶
حجم معامله
0.7
خروج
1.38112
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۳
خرید
0.02
151.347
151.32
سود
‪0.00 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1517327542
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
151.32
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۱۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۱۰
فروش
0.07
1.38738
1.38621
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1517239374
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۱۰
حجم معامله
0.07
خروج
1.38621
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۸
فروش
0.14
1.39045
1.38616
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1517271330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۸
حجم معامله
0.14
خروج
1.38616
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۱۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۷
فروش
0.28
1.38984
1.38616
سود
‪1.03 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1517265282
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۷
حجم معامله
0.28
خروج
1.38616
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬