حالت آزمایشی
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۵۸
فروش
0.18
0.77366
0.77389
سود
‪-0.04 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504672483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۵۸
حجم معامله
0.18
خروج
0.77389
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۵۷
فروش
0.18
1.38103
1.38238
سود
‪-0.24 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1504676886
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38103
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۵۷
حجم معامله
0.18
خروج
1.38238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۳
فروش
0.61
0.7734
0.77359
سود
‪-0.12 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504670922
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۳
حجم معامله
0.61
خروج
0.77359
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۲
فروش
0.38
0.71374
0.71472
سود
‪-0.40 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504492515
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71374
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۲
حجم معامله
0.38
خروج
0.71472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.40 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۲۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۱
فروش
0.18
0.77196
0.77357
سود
‪-0.30 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504537051
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77196
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪-0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۱
حجم معامله
0.18
خروج
0.77357
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۸
فروش
0.18
0.7107
0.7147
سود
‪-0.74 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504465932
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7107
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪-0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۸
حجم معامله
0.18
خروج
0.7147
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۵
فروش
0.18
0.71261
0.71473
سود
‪-0.40 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504484939
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71261
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۵
حجم معامله
0.18
خروج
0.71473
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.40 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۶
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۵
فروش
0.24
0.77111
0.77358
سود
‪-0.62 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504491616
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77111
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪-0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۵
حجم معامله
0.24
خروج
0.77358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.62 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۰۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۳
فروش
0.28
0.76873
0.77357
سود
‪-1.39 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504465416
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76873
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪-1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۳
حجم معامله
0.28
خروج
0.77357
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.39 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۸
فروش
0.43
0.77009
0.77355
سود
‪-1.54 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504483662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77009
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪-1.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۸
حجم معامله
0.43
خروج
0.77355
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.54 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۸
فروش
0.54
0.77322
0.77354
سود
‪-0.19 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504540649
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77322
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪-0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۸
حجم معامله
0.54
خروج
0.77354
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.19 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۱۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۸
فروش
0.34
0.77386
0.77354
سود
‪0.11 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504625492
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۸
حجم معامله
0.34
خروج
0.77354
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۵۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۷
فروش
0.18
0.71647
0.7147
سود
‪0.32 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504629683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71647
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۷
حجم معامله
0.18
خروج
0.7147
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۲۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۶
فروش
0.48
0.77464
0.77354
سود
‪0.53 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504652327
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۶
حجم معامله
0.48
خروج
0.77354
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۲۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۵
فروش
0.57
0.7754
0.77353
سود
‪1.07 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504658614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7754
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۵
حجم معامله
0.57
خروج
0.77353
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۴۹
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
فروش
0.45
0.71597
0.71472
سود
‪0.55 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504564807
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71597
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
حجم معامله
0.45
خروج
0.71472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۸
فروش
0.23
0.71707
0.71475
سود
‪0.53 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504659472
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۸
حجم معامله
0.23
خروج
0.71475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۲۳
فروش
0.18
0.96434
0.96846
سود
‪-0.61 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1504466193
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96434
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪-0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۲۳
حجم معامله
0.18
خروج
0.96846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.61 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۲۰
فروش
0.18
0.96737
0.96846
سود
‪-0.16 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1504565270
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.18
خروج
0.96846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.16 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۷
فروش
0.18
0.96943
0.96849
سود
‪0.13 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1504578202
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96943
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.18
خروج
0.96849
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۲۸
فروش
0.56
0.97148
0.97035
سود
‪0.49 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1504592259
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97148
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۲۸
حجم معامله
0.56
خروج
0.97035
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۶
فروش
0.18
1.19553
1.19552
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1504465724
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19553
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۶
حجم معامله
0.18
خروج
1.19552
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۵۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۰۴
فروش
0.18
0.97213
0.97157
سود
‪0.08 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1504603600
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97213
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۰۴
حجم معامله
0.18
خروج
0.97157
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۵۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۰۰
فروش
0.19
0.97274
0.9716
سود
‪0.17 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1504605380
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97274
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۰۰
حجم معامله
0.19
خروج
0.9716
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۰۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۸
فروش
0.57
0.77437
0.77373
سود
‪0.35 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504565041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77437
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۸
حجم معامله
0.57
خروج
0.77373
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۴۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۶
فروش
0.38
0.71718
0.71613
سود
‪0.39 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504587240
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71718
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.38
خروج
0.71613
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۴
فروش
0.68
0.77539
0.77371
سود
‪1.12 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504587742
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77539
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۴
حجم معامله
0.68
خروج
0.77371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۱
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۲
فروش
0.03
0.97147
0.97182
سود
‪-0.01 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1504592244
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97147
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.97182
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۰
فروش
0.18
0.96811
0.96757
سود
‪0.08 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1504552650
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96811
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۰
حجم معامله
0.18
خروج
0.96757
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۸
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۳۸
فروش
0.48
0.71617
0.71591
سود
‪0.12 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504540645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71617
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.48
خروج
0.71591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۴
فروش
0.18
1.19732
1.19672
سود
‪0.12 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1504500339
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19732
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۴
حجم معامله
0.18
خروج
1.19672
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۰
فروش
0.74
0.77473
0.77448
سود
‪0.19 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504544818
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77473
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۰
حجم معامله
0.74
خروج
0.77448
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۸
فروش
0.26
0.71693
0.71603
سود
‪0.23 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504545189
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71693
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.26
خروج
0.71603
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۵
فروش
0.28
0.71762
0.71605
سود
‪0.44 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504552901
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.28
خروج
0.71605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۲۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۱
فروش
0.56
0.77549
0.77453
سود
‪0.54 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504552255
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۱
حجم معامله
0.56
خروج
0.77453
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۷:۳۸
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۱۸
خرید
1.19
0.77134
0.77213
سود
‪0.94 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504531459
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77134
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۱۸
حجم معامله
1.19
خروج
0.77213
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۲۷
فروش
0.18
0.96619
0.96594
سود
‪0.02 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1504477018
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96619
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۲۷
حجم معامله
0.18
خروج
0.96594
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۲۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۴۸
فروش
0.24
0.77191
0.77113
سود
‪0.16 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504497231
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77191
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۴۸
حجم معامله
0.24
خروج
0.77113
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۲۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۹
فروش
0.12
0.71426
0.71412
سود
‪0.01 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504513460
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71426
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۹
حجم معامله
0.12
خروج
0.71412
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۵
فروش
0.18
0.96773
0.96714
سود
‪0.07 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1504497443
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96773
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۵
حجم معامله
0.18
خروج
0.96714
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۳۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۷
فروش
0.23
0.71514
0.7143
سود
‪0.19 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504522575
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۷
حجم معامله
0.23
خروج
0.7143
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۶
فروش
0.18
1.19856
1.19759
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1504523447
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19856
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۶
حجم معامله
0.18
خروج
1.19759
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۳۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۱
فروش
0.64
0.77362
0.77255
سود
‪0.68 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504522569
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۱
حجم معامله
0.64
خروج
0.77255
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۷:۴۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۲۱
فروش
0.18
0.71479
0.71578
سود
‪-0.18 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504519080
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۲۱
حجم معامله
0.18
خروج
0.71578
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.18 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۴۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۱۱
فروش
0.78
0.77393
0.77431
سود
‪-0.30 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504521645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77393
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۱۱
حجم معامله
0.78
خروج
0.77431
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۴:۲۲
فروش
0.35
0.77285
0.77238
سود
‪0.16 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504513117
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۴:۲۲
حجم معامله
0.35
خروج
0.77238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۸
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۷
فروش
0.38
0.77293
0.77252
سود
‪0.16 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504499741
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77293
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۷
حجم معامله
0.38
خروج
0.77252
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۲۵
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۵
فروش
0.21
0.71476
0.71393
سود
‪0.17 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504500979
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۵
حجم معامله
0.21
خروج
0.71393
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۵۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۳
فروش
0.26
0.77343
0.7725
سود
‪0.24 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#1504507004
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۳
حجم معامله
0.26
خروج
0.7725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
فروش
0.02
0.71379
0.71388
سود
‪0.00 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#1504492497
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.71388
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬