حالت آزمایشی
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۵۴
۳۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۳:۴۸
کپی
‪-39.17%‬
‪-98.7%‬
سود
‪-6 414.88 USD‬
son168
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۵۴
نقطه ورود
‪-39.17%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۳:۴۸
خروج
‪-98.7%‬
سود
‪-6 414.88 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۴
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۹
خرید
0.5
1853
1854.88
سود
‪94.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#67651528
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪94.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۹
حجم معامله
0.5
خروج
1854.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪94.00 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۳
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۹
خرید
0.5
1852
1854.88
سود
‪144.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#67651501
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1852
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪144.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۹
حجم معامله
0.5
خروج
1854.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪144.00 USD‬
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۳۴
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۱
خرید
0.5
1820.62
1842.94
سود
‪1 116.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#67690863
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1820.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 116.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
1842.94
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 116.00 USD‬
۰۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۴۰
۱۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۲۵
فروش
0.5
41300
40199.17
سود
‪550.42 USD‬
BTCUSD
معامله
#67674469
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
41300
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪550.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
40199.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪550.42 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۴۴
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۴
فروش
0.5
1892
1860.81
سود
‪1 559.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#67641794
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1892
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 559.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۴
حجم معامله
0.5
خروج
1860.81
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 559.50 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۶
فروش
1.5
1889.67
1861.86
سود
‪4 171.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#67641104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1889.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 171.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۶
حجم معامله
1.5
خروج
1861.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 171.50 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۷
خرید
1
1890.97
1890.03
سود
‪-94.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#67629250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1890.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-94.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۷
حجم معامله
1
خروج
1890.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-94.00 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۰۶
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۱
خرید
1
1883
1889.34
سود
‪634.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#67635488
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪634.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۱
حجم معامله
1
خروج
1889.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪634.00 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۲۶
فروش
0.5
38636.44
41124.18
سود
‪-1 243.87 USD‬
BTCUSD
معامله
#67586104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
38636.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 243.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
41124.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 243.87 USD‬
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۲۷:۲۹
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۳۹
فروش
1
36100
39680.65
سود
‪-3 580.65 USD‬
BTCUSD
معامله
#67487651
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۲۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
36100
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 580.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۳۹
حجم معامله
1
خروج
39680.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 580.65 USD‬
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۲۳:۰۹
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
فروش
1
33815.75
38350.13
سود
‪-4 534.38 USD‬
BTCUSD
معامله
#67443095
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۲۳:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
33815.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 534.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
حجم معامله
1
خروج
38350.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 534.38 USD‬
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۰۴
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
فروش
0.9
1.36754
1.3625
سود
‪453.60 USD‬
GBPUSD.
معامله
#67264110
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36754
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪453.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.9
خروج
1.3625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪453.60 USD‬
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۷
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
فروش
0.3
1.3575
1.3625
سود
‪-150.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#67209118
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-150.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.3
خروج
1.3625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-150.00 USD‬
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۳
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
فروش
0.28
1.36124
1.3625
سود
‪-35.28 USD‬
GBPUSD.
معامله
#67211916
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-35.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.28
خروج
1.3625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-35.28 USD‬
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۹
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
فروش
0.55
1.3657
1.3625
سود
‪176.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#67247078
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪176.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.55
خروج
1.3625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪176.00 USD‬
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۲
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
فروش
0.2
1.3577
1.3625
سود
‪-96.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#67209280
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3577
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-96.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.2
خروج
1.3625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-96.00 USD‬
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۷
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
فروش
0.4
1.36453
1.3625
سود
‪81.20 USD‬
GBPUSD.
معامله
#67218138
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪81.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.4
خروج
1.3625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪81.20 USD‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۲۷
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۷
فروش
0.1
33768.8
28725.56
سود
‪504.32 USD‬
BTCUSD
معامله
#67298236
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
33768.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪504.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
28725.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪504.32 USD‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۸:۵۴
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۳
فروش
0.1
33878.68
28847.69
سود
‪503.10 USD‬
BTCUSD
معامله
#67298280
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
33878.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪503.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
28847.69
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪503.10 USD‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۶
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۹
فروش
0.1
34000
28754.59
سود
‪524.54 USD‬
BTCUSD
معامله
#67298582
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
34000
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪524.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
28754.59
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪524.54 USD‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۵۱
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۷
فروش
0.4
1.35209
1.348
سود
‪163.60 USD‬
GBPUSD.
معامله
#67150111
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪163.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۷
حجم معامله
0.4
خروج
1.348
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪163.60 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۱۶
فروش
1
1.34833
1.34895
سود
‪-62.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#66973307
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-62.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۱۶
حجم معامله
1
خروج
1.34895
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-62.00 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۶
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۵۸
فروش
1.5
1.3534
1.35
سود
‪510.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#66975662
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3534
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪510.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۵۸
حجم معامله
1.5
خروج
1.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪510.00 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۴۸
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۶
فروش
1
1.3616
1.35263
سود
‪897.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#67019350
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3616
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪897.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۶
حجم معامله
1
خروج
1.35263
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪897.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۷
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۵۵
خرید
0.5
1863.52
1897.38
سود
‪1 693.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#66683901
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1863.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 693.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۵۵
حجم معامله
0.5
خروج
1897.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 693.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۳۹
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۴۸
خرید
0.5
1863.42
1897.2
سود
‪1 689.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#66683887
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1863.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 689.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۴۸
حجم معامله
0.5
خروج
1897.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 689.00 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۵۹
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۵
خرید
1
1863.81
1897.2
سود
‪3 339.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#66271606
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1863.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 339.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۵
حجم معامله
1
خروج
1897.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 339.00 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۲۸
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۵
خرید
1
1863.96
1897.2
سود
‪3 324.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#66271653
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1863.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 324.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۵
حجم معامله
1
خروج
1897.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 324.00 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۹:۵۳
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
خرید
0.7
0.94993
0.95118
سود
‪68.40 USD‬
AUDCAD.
معامله
#66186647
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۹:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪68.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
حجم معامله
0.7
خروج
0.95118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪68.40 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۰۹
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۷
خرید
0.56
0.94875
0.95103
سود
‪99.81 USD‬
AUDCAD.
معامله
#66204044
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94875
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪99.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۷
حجم معامله
0.56
خروج
0.95103
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪99.81 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۳
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۲
خرید
1.26
0.94673
0.95104
سود
‪424.55 USD‬
AUDCAD.
معامله
#66189474
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94673
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪424.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۲
حجم معامله
1.26
خروج
0.95104
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪424.55 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۲۳
۰۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۲۰
کپی
‪72.04%‬
‪72.04%‬
سود
‪0.00 USD‬
son168
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۲۳
نقطه ورود
‪72.04%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۲۰
خروج
‪72.04%‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۲۹
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۲۳
فروش
0.21
0.95948
0.95728
سود
‪35.92 USD‬
AUDCAD.
معامله
#66080491
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95948
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۲۳
حجم معامله
0.21
خروج
0.95728
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪35.92 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۲۲
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۸
خرید
0.14
0.95634
0.95426
سود
‪-22.52 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65878969
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95634
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-22.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۸
حجم معامله
0.14
خروج
0.95426
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-22.52 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۳
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۷
خرید
0.07
0.95856
0.95426
سود
‪-23.28 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65857196
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95856
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۷
حجم معامله
0.07
خروج
0.95426
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-23.28 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۶
خرید
0.21
0.95419
0.95426
سود
‪1.14 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65893276
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95419
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۶
حجم معامله
0.21
خروج
0.95426
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.14 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۰۳
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۱۶
فروش
0.07
0.95461
0.954
سود
‪3.30 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65914467
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95461
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۱۶
حجم معامله
0.07
خروج
0.954
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.30 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۴
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۰
فروش
0.07
0.95818
0.95892
سود
‪-3.99 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65760409
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۰
حجم معامله
0.07
خروج
0.95892
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.99 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۴۰
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۵
فروش
0.14
0.96039
0.95889
سود
‪16.16 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65818939
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96039
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۵
حجم معامله
0.14
خروج
0.95889
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.16 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۰
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۰:۳۷
خرید
0.07
0.95972
0.96087
سود
‪6.20 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65817845
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۰:۳۷
حجم معامله
0.07
خروج
0.96087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.20 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۰۶
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۹
خرید
0.07
0.95693
0.95824
سود
‪7.05 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65720869
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95693
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۹
حجم معامله
0.07
خروج
0.95824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.05 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۰۷
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۱۰
خرید
0.07
0.95563
0.95657
سود
‪5.06 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65655379
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۱۰
حجم معامله
0.07
خروج
0.95657
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.06 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۲۸
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۰
فروش
0.07
0.95739
0.95542
سود
‪10.60 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65642858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95739
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۰
حجم معامله
0.07
خروج
0.95542
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.60 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۱۶
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۶
فروش
0.08
0.95645
0.95647
سود
‪-0.13 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65586720
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95645
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۶
حجم معامله
0.08
خروج
0.95647
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۹
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۶
فروش
0.12
0.95871
0.95647
سود
‪20.58 USD‬
AUDCAD.
معامله
#65589105
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95871
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۶
حجم معامله
0.12
خروج
0.95647
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.58 USD‬
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۵۵
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۴۷
خرید
1
1958.53
1915.4
سود
‪-4 313.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64849729
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1958.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 313.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۴۷
حجم معامله
1
خروج
1915.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 313.00 USD‬
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۴
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۴۷
خرید
0.5
1959.86
1915.4
سود
‪-2 223.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64849807
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1959.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 223.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۴۷
حجم معامله
0.5
خروج
1915.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 223.00 USD‬
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۳۶
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۲:۱۲
خرید
0.01
1957.94
1958.52
سود
‪0.58 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64849721
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1957.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1958.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۰۸
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۵۲
خرید
1
1898.18
1954
سود
‪5 582.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#63758151
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1898.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 582.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۵۲
حجم معامله
1
خروج
1954
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 582.00 USD‬