حالت آزمایشی
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۶
فروش
1
1.37794
1.38256
سود
‪-4.62 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503927974
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1.38256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.62 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۰۳
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۵
فروش
2
1.38057
1.38259
سود
‪-4.04 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503942801
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۵
حجم معامله
2
خروج
1.38259
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.04 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۵۳
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۸
خرید
5
1.38571
1.3825
سود
‪-16.05 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503822571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۸
حجم معامله
5
خروج
1.3825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-16.05 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خرید
13
1.38159
1.38249
سود
‪11.70 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503884826
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38159
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
حجم معامله
13
خروج
1.38249
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.70 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۴
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۴
خرید
21
1.37949
1.38251
سود
‪63.42 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503934977
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۴
حجم معامله
21
خروج
1.38251
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪63.42 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۲
خرید
8
1.38368
1.38253
سود
‪-9.20 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503880169
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38368
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۲
حجم معامله
8
خروج
1.38253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.20 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۱
خرید
3
1.38778
1.38254
سود
‪-15.72 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503811209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۱
حجم معامله
3
خروج
1.38254
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15.72 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۲۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۱
خرید
2
1.38986
1.38253
سود
‪-14.66 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503807543
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38986
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۱
حجم معامله
2
خروج
1.38253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.66 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۰
خرید
1
1.39189
1.3825
سود
‪-9.39 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503804288
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۰
حجم معامله
1
خروج
1.3825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.39 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۴۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۲۵
خرید
21
1.37891
1.37897
سود
‪1.26 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503922643
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۲۵
حجم معامله
21
خروج
1.37897
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۳۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۳
فروش
1
1.37876
1.37805
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503922431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۳
حجم معامله
1
خروج
1.37805
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۲
فروش
1
1.38045
1.37971
سود
‪0.74 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503921250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۲
حجم معامله
1
خروج
1.37971
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۴۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۶
فروش
1
1.38131
1.38061
سود
‪0.70 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503918886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38131
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.38061
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۴۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۴۱
فروش
1
1.38219
1.38146
سود
‪0.73 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503900087
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۴۱
حجم معامله
1
خروج
1.38146
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۹
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۳۳
فروش
1
1.38092
1.38232
سود
‪-1.40 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503885151
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38092
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1.38232
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.40 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۷
فروش
2
1.38291
1.38215
سود
‪1.52 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503897266
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۷
حجم معامله
2
خروج
1.38215
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۴
فروش
1
1.38175
1.38104
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503884679
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1.38104
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۱
فروش
1
1.38262
1.38189
سود
‪0.73 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503881736
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38262
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۱
حجم معامله
1
خروج
1.38189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۲
فروش
1
1.38347
1.38276
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503880233
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۲
حجم معامله
1
خروج
1.38276
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۴۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۰
فروش
2
1.38486
1.3836
سود
‪2.52 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503861603
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۰
حجم معامله
2
خروج
1.3836
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.52 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۰
فروش
1
1.38286
1.3836
سود
‪-0.74 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503857871
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۰
حجم معامله
1
خروج
1.3836
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۴۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۹
خرید
8
1.38372
1.3865
سود
‪22.24 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503833035
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۹
حجم معامله
8
خروج
1.3865
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.24 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۹
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۵
فروش
1
1.38224
1.38299
سود
‪-0.75 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503835952
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1.38299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.75 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۴
فروش
2
1.38426
1.383
سود
‪2.52 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503847385
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۴
حجم معامله
2
خروج
1.383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.52 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۸
فروش
1
1.38312
1.38239
سود
‪0.73 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503833207
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38312
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۸
حجم معامله
1
خروج
1.38239
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۲۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۵۷
فروش
1
1.38398
1.38326
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503825956
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38398
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۵۷
حجم معامله
1
خروج
1.38326
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۲۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۱۸
فروش
1
1.38493
1.38404
سود
‪0.89 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503824961
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۱۸
حجم معامله
1
خروج
1.38404
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۲۲
فروش
1
1.38579
1.38508
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503821776
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۲۲
حجم معامله
1
خروج
1.38508
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۲
فروش
1
1.38672
1.38598
سود
‪0.74 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503820411
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38672
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۲
حجم معامله
1
خروج
1.38598
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۴
فروش
1
1.38754
1.38684
سود
‪0.70 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503811591
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38754
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۴
حجم معامله
1
خروج
1.38684
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۷
فروش
1
1.3884
1.38767
سود
‪0.73 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503809201
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۷
حجم معامله
1
خروج
1.38767
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۲۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۳
فروش
1
1.38155
1.38855
سود
‪-7.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503724875
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1.38855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.00 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
فروش
3
1.38558
1.38855
سود
‪-8.91 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503734937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
حجم معامله
3
خروج
1.38855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.91 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
فروش
2
1.38356
1.38855
سود
‪-9.98 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503729531
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
حجم معامله
2
خروج
1.38855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.98 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۱۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
فروش
5
1.38758
1.38855
سود
‪-4.85 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503754494
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38758
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
حجم معامله
5
خروج
1.38855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.85 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۸
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۱
فروش
8
1.38959
1.38855
سود
‪8.32 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503761533
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۱
حجم معامله
8
خروج
1.38855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.32 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۱
فروش
13
1.39174
1.38855
سود
‪41.47 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503804243
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39174
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪41.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۱
حجم معامله
13
خروج
1.38855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪41.47 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۷
خرید
1
1.39097
1.39176
سود
‪0.79 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503802209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39097
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۷
حجم معامله
1
خروج
1.39176
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۰۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۱
خرید
2
1.38957
1.39085
سود
‪2.56 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503795869
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38957
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۱
حجم معامله
2
خروج
1.39085
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.56 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۵۴:۰۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۱
خرید
1
1.3916
1.39084
سود
‪-0.76 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503789283
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۵۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1.39084
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.76 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۵۸
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۱۸
خرید
2.01
1.97113
1.973
سود
‪2.65 USD‬
GBPNZDf
معامله
#1503799929
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.97113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۱۸
حجم معامله
2.01
خروج
1.973
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.65 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۵۳:۲۶
خرید
1
1.39071
1.39146
سود
‪0.75 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503775125
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39071
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۵۳:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1.39146
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۴
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۴
خرید
1
1.38981
1.39052
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503761685
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1.39052
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۰
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۴
خرید
1
1.38898
1.38969
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503759858
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1.38969
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۹
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۹
خرید
1
1.38806
1.38889
سود
‪0.83 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503754666
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۹
حجم معامله
1
خروج
1.38889
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۱
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۹
خرید
1
1.38718
1.38794
سود
‪0.76 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503746740
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38718
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۹
حجم معامله
1
خروج
1.38794
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۰
خرید
1
1.38631
1.38705
سود
‪0.74 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503736102
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۰
حجم معامله
1
خروج
1.38705
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۴
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
خرید
1
1.38546
1.38618
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503734401
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1.38618
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۵۶
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۲
خرید
1
1.3846
1.38534
سود
‪0.74 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503733656
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۲
حجم معامله
1
خروج
1.38534
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۱۸
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۵۳
خرید
1
1.38503
1.38441
سود
‪-0.62 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1503662358
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۵۳
حجم معامله
1
خروج
1.38441
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.62 USD‬