حالت آزمایشی
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۰۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۵
خرید
0.01
1.16304
1.1637
سود
‪0.56 USD‬
EURUSD
معامله
#32022176
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.1637
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۰۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۰
خرید
0.01
1.6456
1.64159
سود
‪-3.03 USD‬
EURNZD
معامله
#31751441
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6456
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.64159
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.03 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۳
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۵۶
فروش
0.01
111.17
111.57
سود
‪-3.69 USD‬
USDJPY
معامله
#30999362
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
111.57
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.69 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۲:۴۵
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۰
فروش
0.01
150.521
151.3
سود
‪-7.21 USD‬
GBPJPY
معامله
#30788193
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
151.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-7.21 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۳۱
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۱۶
خرید
0.01
1.6107
1.6122
سود
‪0.88 USD‬
EURAUD
معامله
#30646880
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6107
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.6122
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۴
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۵
خرید
0.01
1.868
1.863
سود
‪-3.83 USD‬
GBPAUD
معامله
#30541522
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.868
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.863
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.83 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۴۵
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۴۵
فروش
0.01
130.015
130.401
سود
‪-3.66 USD‬
EURJPY
معامله
#30410653
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
130.401
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.66 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۴۳
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۱۶
فروش
0.01
119.993
119.985
سود
‪-0.13 USD‬
CHFJPY
معامله
#30404052
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
119.985
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۴۲
فروش
0.01
1.50082
1.498
سود
‪2.00 USD‬
EURCAD
معامله
#29704430
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.50082
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.498
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۰۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۱
خرید
0.01
0.7315
0.733
سود
‪1.40 USD‬
AUDUSD
معامله
#29300078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7315
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.733
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۱۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۳
فروش
0.01
1.61063
1.6076
سود
‪2.03 USD‬
EURAUD
معامله
#29173068
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.6076
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.03 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۸
فروش
0.01
110.11
109.95
سود
‪1.36 USD‬
USDJPY
معامله
#29073164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.95
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.36 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۱۲
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۱:۳۳
فروش
0.01
130.013
129.8
سود
‪1.74 USD‬
EURJPY
معامله
#28864060
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
129.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۷
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۵:۵۰
فروش
0.01
1.87312
1.87963
سود
‪-4.99 USD‬
GBPAUD
معامله
#28737648
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87312
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.87963
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.99 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۶
فروش
0.01
110.4
110.25
سود
‪1.26 USD‬
USDJPY
معامله
#28619713
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
110.25
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۷
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۱۳
خرید
0.01
1.86629
1.868
سود
‪1.06 USD‬
GBPAUD
معامله
#28134426
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.86629
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.868
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۵۳
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۲۴
خرید
0.01
1.879
1.885
سود
‪4.19 USD‬
GBPAUD
معامله
#27865873
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.879
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.885
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.19 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۳
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۵
خرید
0.01
1.2616
1.25699
سود
‪-3.77 USD‬
USDCAD
معامله
#27727514
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2616
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.25699
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.77 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۱۹
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۲۳
خرید
0.01
128.663
128.349
سود
‪-3.07 USD‬
EURJPY
معامله
#26275318
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.663
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
128.349
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.07 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۴۰
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۲۳
خرید
0.01
128.952
128.349
سود
‪-5.71 USD‬
EURJPY
معامله
#26274698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
128.349
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.71 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۴۸
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۲
فروش
0.01
1.60915
1.61551
سود
‪-4.84 USD‬
EURAUD
معامله
#26264530
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.61551
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.84 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۵
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۲
فروش
0.01
1.61223
1.61551
سود
‪-2.59 USD‬
EURAUD
معامله
#26264538
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61223
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.61551
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.59 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۳۵
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۲۴
خرید
0.01
1.38295
1.37899
سود
‪-4.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#26404319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38295
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37899
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.06 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۳۳
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۳
خرید
0.01
0.7335
0.7366
سود
‪3.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#25972244
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.7366
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۲۲
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۲
خرید
0.01
0.7362
0.7366
سود
‪0.30 USD‬
AUDUSD
معامله
#25966695
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.7366
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۱۰
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۰۱
فروش
0.01
1.88547
1.884
سود
‪0.88 USD‬
GBPAUD
معامله
#25843799
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.884
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۸:۲۵
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۳۲
خرید
0.01
0.69773
0.69939
سود
‪1.56 USD‬
NZDUSD
معامله
#25682694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۸:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69773
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.69939
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.56 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۲
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۰
فروش
0.01
1.38784
1.38608
سود
‪1.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#25523783
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38784
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38608
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.66 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۱
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۳
خرید
0.01
129.597
129.82
سود
‪1.82 USD‬
EURJPY
معامله
#25350968
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
129.82
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.82 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۲
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۶
خرید
0.01
129.719
129.738
سود
‪-0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#25348698
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
129.738
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۴۲
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۱۱
فروش
0.01
152.511
152.41
سود
‪0.72 USD‬
GBPJPY
معامله
#25149481
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.511
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
152.41
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۳۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۱
خرید
0.01
1.60079
1.6022
سود
‪0.84 USD‬
EURAUD
معامله
#25130482
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.60079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.6022
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۵۴
خرید
0.01
0.90462
0.90493
سود
‪0.24 USD‬
USDCHF
معامله
#24697452
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.90493
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۳۷
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۳۹
فروش
0.01
1.61677
1.61496
سود
‪1.13 USD‬
EURAUD
معامله
#24597681
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.61496
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.13 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۲۱
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۱۵
خرید
0.01
130.17
130.5
سود
‪2.80 USD‬
EURJPY
معامله
#24303990
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
130.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.80 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۷
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۲۶
خرید
0.01
0.7335
0.73396
سود
‪0.36 USD‬
AUDUSD
معامله
#24234638
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.73396
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۵۸
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۰
فروش
0.01
1.38724
1.38457
سود
‪2.57 USD‬
GBPUSD
معامله
#24148532
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38457
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.57 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۴:۰۲
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۱
فروش
0.01
152.322
152.19
سود
‪1.00 USD‬
GBPJPY
معامله
#24133641
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
152.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۴۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۳۰
خرید
0.01
129.75
129.861
سود
‪0.81 USD‬
EURJPY
معامله
#24003344
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
129.861
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۲۵
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۵۳
فروش
0.01
1.60501
1.60276
سود
‪1.45 USD‬
EURAUD
معامله
#23856656
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60501
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.60276
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۵۵
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۰
فروش
0.01
110.5
110.341
سود
‪1.34 USD‬
USDJPY
معامله
#23727189
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
110.341
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۲۴
خرید
0.01
0.7356
0.7371
سود
‪1.40 USD‬
AUDUSD
معامله
#23547753
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.7371
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۰۸
فروش
0.01
151.543
151.35
سود
‪1.55 USD‬
GBPJPY
معامله
#23558732
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
151.35
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۲۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۷
خرید
0.01
1.3627
1.3665
سود
‪3.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#23295961
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.3665
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.70 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۰
فروش
0.01
1.586
1.58801
سود
‪-1.69 USD‬
EURAUD
معامله
#21918880
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.58801
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.69 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۱
فروش
0.01
77.795
77.821
سود
‪-0.43 USD‬
NZDJPY
معامله
#21751987
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
77.795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
77.821
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.43 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۳۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۵
خرید
0.01
1.38051
1.37801
سود
‪-2.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#21113659
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37801
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.60 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۱۵
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۳
فروش
0.01
1.4747
1.47671
سود
‪-1.82 USD‬
EURCAD
معامله
#20772002
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4747
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.47671
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.82 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۰۷
فروش
0.01
0.70606
0.70444
سود
‪1.52 USD‬
NZDUSD
معامله
#20165349
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70606
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.70444
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۳۸
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۵۴
فروش
0.01
0.76004
0.75887
سود
‪1.07 USD‬
AUDUSD
معامله
#19889167
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76004
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.75887
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.07 USD‬