حالت آزمایشی
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۲۷
خرید
0.02
0.90725
0.90791
سود
‪1.45 USD‬
USDCHF
معامله
#64003887
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.90791
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۴۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۵۴
خرید
0.02
0.90664
0.90751
سود
‪1.92 USD‬
USDCHF
معامله
#64005165
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.90751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۴
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۳۲
خرید
0.02
0.90575
0.90708
سود
‪2.93 USD‬
USDCHF
معامله
#64166774
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.90708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.93 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۴۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۲
خرید
0.02
0.90448
0.90637
سود
‪4.17 USD‬
USDCHF
معامله
#64199775
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.90637
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.17 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۲۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۸
خرید
0.02
0.90501
0.90671
سود
‪3.75 USD‬
USDCHF
معامله
#64168295
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90501
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.90671
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.75 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۵۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
خرید
0.02
0.90431
0.9067
سود
‪5.27 USD‬
USDCHF
معامله
#64172808
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.9067
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.27 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۳۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۲۶
خرید
0.02
0.90592
0.90697
سود
‪2.32 USD‬
USDCHF
معامله
#64006237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90592
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.90697
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.32 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۰۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۱۲
خرید
0.02
0.9054
0.9069
سود
‪3.31 USD‬
USDCHF
معامله
#64038962
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9054
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.9069
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.31 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۴۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۴
خرید
0.02
0.90468
0.90605
سود
‪3.02 USD‬
USDCHF
معامله
#64039844
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90468
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.90605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.02 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۳۴
خرید
0.02
0.90359
0.906
سود
‪5.32 USD‬
USDCHF
معامله
#64047584
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.32 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۱۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۵۹
خرید
0.02
0.90728
0.90795
سود
‪1.48 USD‬
USDCHF
معامله
#63988780
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.90795
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.48 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۳
خرید
0.02
1.31864
1.31866
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#63880099
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31864
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.31866
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۳۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۴۳
خرید
0.02
1.31761
1.31882
سود
‪1.83 USD‬
USDCAD
معامله
#63901665
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.31882
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۳۸
خرید
0.02
1.31614
1.31882
سود
‪4.06 USD‬
USDCAD
معامله
#63944713
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.31882
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.06 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۲۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۳۱
خرید
0.02
1.31295
1.31642
سود
‪5.27 USD‬
USDCAD
معامله
#63704427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31295
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.31642
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.27 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۰
خرید
0.02
1.31219
1.31551
سود
‪5.05 USD‬
USDCAD
معامله
#63706035
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.31551
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.05 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۴۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۳۰
خرید
0.02
1.31335
1.31344
سود
‪0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#63560474
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.31344
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۱۴
خرید
0.02
1.3123
1.31394
سود
‪2.50 USD‬
USDCAD
معامله
#63563960
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.31394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.50 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۴۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۶
خرید
0.02
1.31164
1.31393
سود
‪3.49 USD‬
USDCAD
معامله
#63622926
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.31393
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.49 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۵۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۳۲
خرید
0.02
1.31037
1.31244
سود
‪3.15 USD‬
USDCAD
معامله
#63639683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31037
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.31244
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.15 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۴۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۳:۵۱
خرید
0.02
1.31167
1.31372
سود
‪3.12 USD‬
USDCAD
معامله
#63594039
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31167
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۳:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.31372
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.12 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۴۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۲:۱۰
خرید
0.02
1.31056
1.3138
سود
‪4.93 USD‬
USDCAD
معامله
#63598091
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۲:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.3138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.93 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۴۵
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۴۹
فروش
0.02
0.66419
0.66021
سود
‪7.96 USD‬
NZDUSD
معامله
#63059353
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66419
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.66021
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.96 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۵۳
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۷:۰۶
فروش
0.02
0.66467
0.6594
سود
‪10.54 USD‬
NZDUSD
معامله
#63065019
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۷:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.6594
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.54 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۸
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۴۱
فروش
0.02
0.66499
0.66341
سود
‪3.16 USD‬
NZDUSD
معامله
#63085322
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.66341
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.16 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۲۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۴
فروش
0.02
0.66517
0.66334
سود
‪3.66 USD‬
NZDUSD
معامله
#63135886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66517
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.66334
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.66 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۱
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۱۹
فروش
0.02
0.66546
0.66362
سود
‪3.68 USD‬
NZDUSD
معامله
#63148664
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.66362
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.68 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۱
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۳۴
خرید
0.02
0.92093
0.92108
سود
‪0.33 USD‬
USDCHF
معامله
#62870448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92093
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.92108
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۵۹
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۱
خرید
0.02
0.91896
0.9203
سود
‪2.91 USD‬
USDCHF
معامله
#62975816
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.9203
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.91 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۳۳
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۳۴
خرید
0.02
0.91985
0.92079
سود
‪2.04 USD‬
USDCHF
معامله
#62882571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.92079
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.04 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۳۱
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۰۲
خرید
0.02
0.91906
0.92072
سود
‪3.61 USD‬
USDCHF
معامله
#62890884
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91906
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.92072
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.61 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۳۴
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۱۴
خرید
0.02
0.91787
0.91867
سود
‪1.74 USD‬
USDCHF
معامله
#62942402
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.91867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۰۵
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۸
خرید
0.02
0.91751
0.91908
سود
‪3.42 USD‬
USDCHF
معامله
#62913271
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.91908
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.42 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۲۳
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۵
خرید
0.02
0.91666
0.91904
سود
‪5.18 USD‬
USDCHF
معامله
#62917283
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91666
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.91904
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.18 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۸:۳۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۰۴
فروش
0.02
1.34046
1.33864
سود
‪2.72 USD‬
USDCAD
معامله
#62787091
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34046
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.33864
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.72 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۱۵
فروش
0.02
1.34074
1.33846
سود
‪3.41 USD‬
USDCAD
معامله
#62828787
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.33846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.41 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۱۹
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۳
فروش
0.02
1.34135
1.33849
سود
‪4.27 USD‬
USDCAD
معامله
#62813010
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.33849
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.27 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۴۶
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۱
خرید
0.02
1.80763
1.80626
سود
‪-1.93 USD‬
GBPAUD
معامله
#61628247
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.80626
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.93 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۲۸
خرید
0.02
1.80632
1.80662
سود
‪0.42 USD‬
GBPAUD
معامله
#61629757
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80632
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.80662
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۴:۰۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۴۲
خرید
0.02
1.80579
1.80615
سود
‪0.51 USD‬
GBPAUD
معامله
#61655579
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.80615
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۶:۳۷
خرید
0.02
1.80425
1.80479
سود
‪0.76 USD‬
GBPAUD
معامله
#61657289
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۶:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.80479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۶
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۳۷:۳۵
خرید
0.02
1.80276
1.80348
سود
‪1.01 USD‬
GBPAUD
معامله
#61660116
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80276
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۳۷:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.80348
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۴۴
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۳:۵۹
خرید
0.02
1.80003
1.80142
سود
‪1.96 USD‬
GBPAUD
معامله
#61720634
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۴:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۳:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.80142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.96 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۰۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۱۸:۳۷
خرید
0.02
1.79863
1.79936
سود
‪1.04 USD‬
GBPAUD
معامله
#61732189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79863
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۱۸:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.79936
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۰۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۳۶
خرید
0.02
1.79676
1.79865
سود
‪2.68 USD‬
GBPAUD
معامله
#61735161
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.79865
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.68 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۶:۲۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.02
1.79468
1.79727
سود
‪3.68 USD‬
GBPAUD
معامله
#61743713
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79468
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.79727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.68 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۵
خرید
0.02
1.77848
1.79042
سود
‪16.98 USD‬
GBPAUD
معامله
#61843155
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.77848
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.79042
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.98 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۵
خرید
0.02
1.7731
1.78284
سود
‪14.15 USD‬
GBPAUD
معامله
#61846676
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.78284
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.15 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۱۰
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۰۵
خرید
0.02
1.77748
1.7789
سود
‪2.07 USD‬
GBPAUD
معامله
#61840103
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.77748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.7789
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.07 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۲۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۳۰
خرید
0.02
1.78313
1.78834
سود
‪7.58 USD‬
GBPAUD
معامله
#61778023
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.78313
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.78834
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.58 USD‬