حالت آزمایشی
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۳۶
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۹
خرید
0.12
152.903
152.993
سود
‪0.10 USD‬
GBPJPY
معامله
#1506406693
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
152.903
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۹
حجم معامله
0.12
خروج
152.993
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۱
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۲۷
خرید
0.12
1.40365
1.40455
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1506389594
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40365
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۲۷
حجم معامله
0.12
خروج
1.40455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۰۴
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۳۹:۲۵
فروش
0.12
0.86824
0.86734
سود
‪0.15 USD‬
EURGBP
معامله
#1506375958
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۳۹:۲۵
حجم معامله
0.12
خروج
0.86734
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۱۸
فروش
0.12
0.90158
0.90068
سود
‪0.12 USD‬
USDCHF
معامله
#1506324021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۱۸
حجم معامله
0.12
خروج
0.90068
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۴
خرید
0.13
131.77
131.918
سود
‪0.18 USD‬
EURJPY
معامله
#1506275126
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۴
حجم معامله
0.13
خروج
131.918
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۴
خرید
0.12
131.933
131.918
سود
‪-0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1506258538
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۴
حجم معامله
0.12
خروج
131.918
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۰۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۱۵
فروش
0.12
0.8678
0.8669
سود
‪0.15 USD‬
EURGBP
معامله
#1506209246
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۱۵
حجم معامله
0.12
خروج
0.8669
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۵
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۶
خرید
0.13
84.567
84.733
سود
‪0.20 USD‬
AUDJPY
معامله
#1506168384
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۶
حجم معامله
0.13
خروج
84.733
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۲
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۶
خرید
0.12
84.767
84.733
سود
‪-0.04 USD‬
AUDJPY
معامله
#1506159623
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۶
حجم معامله
0.12
خروج
84.733
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۵
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
خرید
0.12
84.669
84.758
سود
‪0.10 USD‬
AUDJPY
معامله
#1506104462
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.669
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
حجم معامله
0.12
خروج
84.758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۴
خرید
0.12
0.86411
0.86499
سود
‪0.15 USD‬
EURGBP
معامله
#1506091166
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86411
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۴
حجم معامله
0.12
خروج
0.86499
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۱۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۸
فروش
0.13
84.538
84.323
سود
‪0.26 USD‬
AUDJPY
معامله
#1505951235
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
84.538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۸
حجم معامله
0.13
خروج
84.323
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۱۲
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۸
فروش
0.1
83.933
84.323
سود
‪-0.36 USD‬
AUDJPY
معامله
#1505910204
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۸
حجم معامله
0.1
خروج
84.323
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۹:۱۲
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۸
فروش
0.12
84.335
84.323
سود
‪0.01 USD‬
AUDJPY
معامله
#1505942581
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
84.335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۸
حجم معامله
0.12
خروج
84.323
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۰۲
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۸
فروش
0.18
84.738
84.323
سود
‪0.68 USD‬
AUDJPY
معامله
#1506066222
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
84.738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۸
حجم معامله
0.18
خروج
84.323
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۶
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۸
فروش
0.11
84.135
84.323
سود
‪-0.19 USD‬
AUDJPY
معامله
#1505914941
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
84.135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۸
حجم معامله
0.11
خروج
84.323
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.19 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۴۴
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۴:۱۷
فروش
0.1
65.056
65
سود
‪0.00 USD‬
USCrude_n
معامله
#1505901035
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
65.056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۴:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۲۴
خرید
0.1
1.56155
1.56245
سود
‪0.07 USD‬
EURAUD
معامله
#1505903292
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.56155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۲۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.56245
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
خرید
0.11
151.792
151.619
سود
‪-0.17 USD‬
GBPJPY
معامله
#1505862727
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
حجم معامله
0.11
خروج
151.619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۳۷
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
خرید
0.15
151.185
151.619
سود
‪0.60 USD‬
GBPJPY
معامله
#1505875287
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.185
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
151.619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۰۴
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
خرید
0.1
151.991
151.619
سود
‪-0.34 USD‬
GBPJPY
معامله
#1505857294
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
151.619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
خرید
0.12
151.588
151.619
سود
‪0.03 USD‬
GBPJPY
معامله
#1505864267
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
حجم معامله
0.12
خروج
151.619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۲
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
خرید
0.13
151.385
151.619
سود
‪0.28 USD‬
GBPJPY
معامله
#1505872503
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
حجم معامله
0.13
خروج
151.619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۰۱
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۲۷
خرید
0.05
0.71226
0.71519
سود
‪0.15 USD‬
NZDUSD
معامله
#1505871715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71226
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۲۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۲۴
خرید
0.1
0.71389
0.7152
سود
‪0.13 USD‬
NZDUSD
معامله
#1505854576
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.7152
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۴۱
فروش
0.1
0.86602
0.86512
سود
‪0.13 USD‬
EURGBP
معامله
#1505841659
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.86512
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۲
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۲۳
فروش
0.1
84.529
84.481
سود
‪0.04 USD‬
AUDJPY
معامله
#1505807821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
84.529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
84.481
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۸
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۳۲
خرید
0.1
0.91382
0.91232
سود
‪-0.16 USD‬
USDCHF
معامله
#1505698743
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
0.91232
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.16 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۷
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۳۲
خرید
0.12
0.9097
0.91232
سود
‪0.34 USD‬
USDCHF
معامله
#1505774519
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9097
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۳۲
حجم معامله
0.12
خروج
0.91232
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۳۲
خرید
0.11
0.9117
0.91232
سود
‪0.07 USD‬
USDCHF
معامله
#1505767290
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۳۲
حجم معامله
0.11
خروج
0.91232
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۱
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۳۲
خرید
0.1
109.329
109.419
سود
‪0.08 USD‬
USDJPY
معامله
#1505649382
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
109.419
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۰
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۳۸
خرید
0.1
109.217
109.307
سود
‪0.08 USD‬
USDJPY
معامله
#1505647198
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
109.307
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۲
فروش
0.1
0.77442
0.77356
سود
‪0.09 USD‬
AUDUSD
معامله
#1505636878
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
0.77356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۰
فروش
0.1
1.55839
1.55749
سود
‪0.07 USD‬
EURAUD
معامله
#1505627459
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.55839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.55749
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۵۰
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
فروش
0.11
78.436
78.606
سود
‪-0.17 USD‬
NZDJPY
معامله
#1505387699
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
78.436
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
حجم معامله
0.11
خروج
78.606
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۰
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
فروش
0.1
78.231
78.606
سود
‪-0.34 USD‬
NZDJPY
معامله
#1505384575
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
78.231
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
78.606
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۳۵
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
فروش
0.12
78.637
78.606
سود
‪0.03 USD‬
NZDJPY
معامله
#1505415386
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
78.637
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
حجم معامله
0.12
خروج
78.606
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۴۱
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
فروش
0.13
78.837
78.606
سود
‪0.28 USD‬
NZDJPY
معامله
#1505444013
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
78.837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
حجم معامله
0.13
خروج
78.606
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۵
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
فروش
0.15
79.041
78.606
سود
‪0.60 USD‬
NZDJPY
معامله
#1505504239
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
حجم معامله
0.15
خروج
78.606
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۲۷
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۲۶
فروش
0.21
0.72403
0.7233
سود
‪0.15 USD‬
NZDUSD
معامله
#1505439356
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72403
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۲۶
حجم معامله
0.21
خروج
0.7233
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۱
فروش
0.11
0.72632
0.72512
سود
‪0.13 USD‬
NZDUSD
معامله
#1505456197
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72632
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۱
حجم معامله
0.11
خروج
0.72512
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۸
خرید
0.1
1.5575
1.55838
سود
‪0.07 USD‬
EURAUD
معامله
#1505377867
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.5575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.55838
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۳۹
فروش
0.1
1.38962
1.38872
سود
‪0.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#1505372964
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38962
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.38872
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۱۷
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۵۱
فروش
0.1
0.7205
0.7196
سود
‪0.09 USD‬
NZDUSD
معامله
#1505368192
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7205
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.7196
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۲
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۴۵
خرید
0.11
0.91261
0.91398
سود
‪0.16 USD‬
USDCHF
معامله
#1505353646
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۴۵
حجم معامله
0.11
خروج
0.91398
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۲۹
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۳
خرید
0.1
78.18
78.27
سود
‪0.08 USD‬
NZDJPY
معامله
#1505301599
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
78.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
78.27
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۹
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۰۷
فروش
0.11
0.72316
0.72055
سود
‪0.29 USD‬
NZDUSD
معامله
#1505274244
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۰۷
حجم معامله
0.11
خروج
0.72055
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۳۲
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۰۴
فروش
0.11
0.7222
0.72055
سود
‪0.18 USD‬
NZDUSD
معامله
#1505271473
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۰۴
حجم معامله
0.11
خروج
0.72055
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۲۸
فروش
0.1
0.72243
0.72153
سود
‪0.09 USD‬
NZDUSD
معامله
#1505272203
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۲۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.72153
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۴
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۱
خرید
0.1
0.77883
0.77973
سود
‪0.09 USD‬
AUDUSD
معامله
#1505234793
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.77973
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬