حالت آزمایشی
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۳۵
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۲
فروش
0.01
1924.15
1928.59
سود
‪-4.44 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64759972
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1924.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1928.59
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.44 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۱۵
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۲
فروش
0.02
1915.67
1928.59
سود
‪-25.84 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64745674
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1915.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-25.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1928.59
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-25.84 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۴۴
فروش
0.02
1917.51
1915.53
سود
‪3.96 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64746591
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1917.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1915.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.96 USD‬
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۰۲
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۲۲
فروش
0.02
1901.7
1900.91
سود
‪1.58 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64694363
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1901.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1900.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.58 USD‬
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۴۸
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۸
فروش
0.02
1902.74
1901.42
سود
‪2.64 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64694594
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1902.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1901.42
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.64 USD‬
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۹
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۱
فروش
0.02
1906.87
1906.53
سود
‪0.68 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64627547
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1906.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1906.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۷
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۵۳
فروش
0.02
1907.55
1906.26
سود
‪2.58 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64627621
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1907.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1906.26
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.58 USD‬
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۲۴
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۱:۳۹
فروش
0.02
0.66726
0.66706
سود
‪0.40 USD‬
NZDUSD.
معامله
#64618754
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.66706
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۱۷
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۴۷
خرید
0.01
1882.73
1885
سود
‪2.27 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64548008
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1882.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1885
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.27 USD‬
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۴۲
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۲۱
خرید
0.01
1884.21
1884.66
سود
‪0.45 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64547604
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1884.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1884.66
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۹:۳۶
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۲۷:۲۵
فروش
0.02
1881.87
1880.85
سود
‪2.04 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64548094
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1881.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۲۷:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1880.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.04 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۴
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۵۲
فروش
0.01
1887.07
1885.85
سود
‪1.22 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64519336
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1887.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1885.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.22 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۴۱
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۲
فروش
0.02
1885.78
1886.22
سود
‪-0.88 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64519155
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1885.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1886.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.88 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۴۶
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۳۴
فروش
0.02
1885.83
1885.14
سود
‪1.38 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64518646
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1885.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1885.14
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.38 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۵۱
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۱۷
فروش
0.02
1866.95
1866.25
سود
‪1.40 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64462839
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1866.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1866.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۰
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۳۶
خرید
0.02
1865.02
1865.97
سود
‪1.90 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64462123
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1865.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1865.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۵۰
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۸
خرید
0.01
1864.6
1866
سود
‪1.40 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64461149
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1864.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1866
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۴۴
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۴
خرید
0.01
1860.99
1862.65
سود
‪1.66 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64460167
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1860.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1862.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.66 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۵
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خرید
0.02
1901.14
1860.45
سود
‪-81.38 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64373308
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1901.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-81.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1860.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-81.38 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۱۲
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خرید
0.02
1896.9
1860.45
سود
‪-72.90 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64379669
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1896.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-72.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1860.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-72.90 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۱۷
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خرید
0.02
1902.81
1860.45
سود
‪-84.72 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64366315
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1902.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-84.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1860.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-84.72 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۳۹
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خرید
0.02
1900.09
1860.45
سود
‪-79.28 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64374833
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1900.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-79.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1860.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-79.28 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۳
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خرید
0.02
1890.56
1860.45
سود
‪-60.22 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64386067
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1890.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-60.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1860.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-60.22 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۰۳
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خرید
0.02
1908.31
1860.45
سود
‪-95.72 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64357296
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1908.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-95.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1860.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-95.72 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۳۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۳۰
فروش
0.02
1907.77
1902.88
سود
‪9.78 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64357495
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1907.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1902.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.78 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۵۵
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۵۴
فروش
0.01
1905.44
1904.75
سود
‪0.69 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64343815
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1905.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1904.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۵۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۷:۱۴
فروش
0.01
1908.06
1905
سود
‪3.06 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64344714
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1908.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1905
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.06 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۵۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۳
فروش
0.03
0.90925
0.90832
سود
‪3.07 USD‬
USDCHF.
معامله
#64300177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90925
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.90832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.07 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۳۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۵۳
خرید
0.03
0.91189
0.90966
سود
‪-7.35 USD‬
USDCHF.
معامله
#63913696
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۵۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.90966
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.35 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۳۴
خرید
0.03
0.90996
0.90968
سود
‪-0.92 USD‬
USDCHF.
معامله
#63921200
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.90968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.92 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۷
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۳۶
خرید
0.04
0.90911
0.90931
سود
‪0.88 USD‬
USDCHF.
معامله
#63981512
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۳۶
حجم معامله
0.04
خروج
0.90931
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۱۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۱۴
خرید
0.02
0.90604
0.907
سود
‪2.12 USD‬
USDCHF.
معامله
#64228828
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90604
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.907
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.12 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۱۹
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۰۷
فروش
0.04
0.90556
0.90537
سود
‪0.84 USD‬
USDCHF.
معامله
#64107485
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90556
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۰۷
حجم معامله
0.04
خروج
0.90537
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۴۸
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۳۷
خرید
0.04
0.90818
0.90893
سود
‪3.30 USD‬
USDCHF.
معامله
#63985230
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۳۷
حجم معامله
0.04
خروج
0.90893
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.30 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۳۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۱
خرید
0.05
1895.92
1897
سود
‪5.40 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64132859
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1895.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1897
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.40 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۲۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۰
خرید
0.02
1906.39
1907.34
سود
‪1.90 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64123044
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1906.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1907.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۲
خرید
0.02
1904.07
1905.67
سود
‪3.20 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64123995
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1904.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1905.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.20 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۴۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۰۶
خرید
0.02
1905.8
1906.31
سود
‪1.02 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64123173
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1905.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1906.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۴:۳۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۰۴
خرید
0.12
0.90704
0.9075
سود
‪6.08 USD‬
USDCHF.
معامله
#64023880
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۰۴
حجم معامله
0.12
خروج
0.9075
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.08 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۲۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۱
فروش
0.04
1.18631
1.18607
سود
‪0.96 USD‬
EURUSD.
معامله
#64108519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.18607
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۳:۴۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۱۳
خرید
0.11
0.90594
0.90633
سود
‪4.73 USD‬
USDCHF.
معامله
#64032303
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۱۳
حجم معامله
0.11
خروج
0.90633
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.73 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۰۶:۱۸
خرید
0.11
0.90487
0.90562
سود
‪9.11 USD‬
USDCHF.
معامله
#64039374
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۰۶:۱۸
حجم معامله
0.11
خروج
0.90562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.11 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۳۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۴۴
فروش
0.03
1926.05
1925.23
سود
‪2.46 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64080025
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1926.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
1925.23
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.46 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۴
فروش
0.03
1928.22
1927.38
سود
‪2.52 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64081804
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1928.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
1927.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.52 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۹
فروش
0.02
1925.44
1924.8
سود
‪1.28 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64070838
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1925.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1924.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۴۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۲۱
فروش
0.05
1927.93
1926.8
سود
‪5.65 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64074330
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1927.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1926.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.65 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
فروش
0.11
1930.38
1930
سود
‪4.18 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64075338
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1930.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
حجم معامله
0.11
خروج
1930
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.18 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۸
فروش
0.02
1927.55
1926.73
سود
‪1.64 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64072541
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1927.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1926.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.64 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۰۷
فروش
0.02
1927.07
1925.49
سود
‪3.16 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64071795
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1927.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1925.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.16 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۳۶
فروش
0.02
1924.77
1923.75
سود
‪2.04 USD‬
XAUUSD.
معامله
#64070008
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1924.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1923.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.04 USD‬