حالت آزمایشی
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۱۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۱۱
خرید
0.01
0.91351
0.91316
سود
‪-0.48 USD‬
USDCHF
معامله
#142251133
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91351
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.91316
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۷
فروش
0.01
1.17705
1.17758
سود
‪-0.63 USD‬
EURUSD
معامله
#142246710
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17705
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.17758
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۳۵
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۵
خرید
0.01
0.91479
0.91413
سود
‪-0.82 USD‬
USDCHF
معامله
#142245063
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91413
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.82 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۲۱
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۰
فروش
0.01
1.17336
1.17384
سود
‪-0.58 USD‬
EURUSD
معامله
#141934398
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.17384
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.58 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۵۴
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۸
فروش
0.01
0.90894
0.90819
سود
‪0.72 USD‬
EURGBP
معامله
#140730426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90894
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.90819
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۳۲
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۳
فروش
0.01
0.909
0.90607
سود
‪3.50 USD‬
EURGBP
معامله
#140730490
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.90607
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.50 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۲
فروش
0.01
1.14205
1.14113
سود
‪0.82 USD‬
EURUSD
معامله
#140612976
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.14205
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.14113
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۲
فروش
0.01
1.26162
1.2589
سود
‪2.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#140614831
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.2589
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.62 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۸
فروش
0.01
1.26225
1.25883
سود
‪3.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#140616059
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26225
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.25883
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.32 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۵۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۰
فروش
0.01
0.90961
0.90578
سود
‪4.61 USD‬
EURGBP
معامله
#140433788
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90961
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪4.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.90578
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.61 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۵۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۶
فروش
0.01
0.90987
0.90575
سود
‪4.98 USD‬
EURGBP
معامله
#140436641
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90987
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪5.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.90575
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.98 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۵۱
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۸
فروش
0.01
1.13746
1.13811
سود
‪-0.75 USD‬
EURUSD
معامله
#140412010
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.13811
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.75 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۹
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۸
فروش
0.01
1.13732
1.13811
سود
‪-0.89 USD‬
EURUSD
معامله
#140411850
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.13811
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.89 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۵۶
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۳۵
فروش
0.01
0.90789
0.9088
سود
‪-1.34 USD‬
EURGBP
معامله
#140409963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.9088
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.34 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۴
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۲۱
فروش
0.01
121.918
121.93
سود
‪-0.31 USD‬
EURJPY
معامله
#140312003
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
121.93
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۵۶
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۲۲
فروش
0.01
0.9008
0.90151
سود
‪-1.10 USD‬
EURGBP
معامله
#140312284
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.90151
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.10 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۳۲
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۵۷
فروش
0.01
1.13309
1.13391
سود
‪-0.92 USD‬
EURUSD
معامله
#140291953
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.13391
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.92 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۳۲
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۷
فروش
0.01
121.421
121.502
سود
‪-0.96 USD‬
EURJPY
معامله
#140293068
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
121.502
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.96 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۰۷
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۲
فروش
0.01
1.1334
1.13327
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#140287985
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.13327
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۲۷
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۵۹
فروش
0.01
1.13288
1.13326
سود
‪-0.48 USD‬
EURUSD
معامله
#140290010
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.13326
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۱۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۲۶
فروش
0.01
1.13463
1.13018
سود
‪4.35 USD‬
EURUSD
معامله
#140008368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.13018
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.35 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۱۰
فروش
0.01
1.12933
1.12993
سود
‪-0.70 USD‬
EURUSD
معامله
#139719449
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.12993
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.70 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۵۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۴۹
فروش
0.01
1.13446
1.13296
سود
‪1.40 USD‬
EURUSD
معامله
#138417373
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.13296
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۵
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۹
فروش
0.01
1.13362
1.13487
سود
‪-1.35 USD‬
EURUSD
معامله
#137769607
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.13487
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.35 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۳۳
فروش
0.01
1.25684
1.25654
سود
‪0.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#137717721
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.25654
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۳۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۶
فروش
0.01
1.13959
1.13849
سود
‪1.00 USD‬
EURUSD
معامله
#137429932
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.13849
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۵۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۱۱
فروش
0.01
1.13563
1.13539
سود
‪0.14 USD‬
EURUSD
معامله
#137412498
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.13539
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۲۴
فروش
0.01
1.13392
1.13435
سود
‪-0.53 USD‬
EURUSD
معامله
#137410319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.13435
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.53 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۴۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
فروش
0.01
1.13426
1.13419
سود
‪-0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#137409938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.13419
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۴۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۱۸
فروش
0.01
1.13575
1.13866
سود
‪-3.01 USD‬
EURUSD
معامله
#137379075
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.13866
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.01 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۸
فروش
0.01
1.13662
1.13751
سود
‪-0.99 USD‬
EURUSD
معامله
#137384048
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.13751
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.99 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۳۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۰۲
خرید
0.01
0.94345
0.94115
سود
‪-2.54 USD‬
USDCHF
معامله
#137379053
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94345
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.94115
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.54 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۳۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۳۴
خرید
0.01
121.561
121.587
سود
‪0.04 USD‬
EURJPY
معامله
#137372368
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
121.587
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۴۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۳۲
خرید
0.01
74.28
74.2
سود
‪-0.95 USD‬
AUDJPY
معامله
#137372377
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
74.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.95 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۱۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۰۷
خرید
0.04
0.94322
0.94315
سود
‪-0.70 USD‬
USDCHF
معامله
#137307887
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۰۷
حجم معامله
0.04
خروج
0.94315
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.70 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۱۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۰۹
خرید
0.04
0.94311
0.94327
سود
‪0.28 USD‬
USDCHF
معامله
#137307113
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94311
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۰۹
حجم معامله
0.04
خروج
0.94327
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۴۸
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۴۱
خرید
0.02
0.94538
0.94412
سود
‪-2.87 USD‬
USDCHF
معامله
#137287680
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.94412
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.87 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۵۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۴۱
خرید
0.02
0.94528
0.94412
سود
‪-2.66 USD‬
USDCHF
معامله
#137286386
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94528
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.94412
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.66 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۵۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۳۷
خرید
0.01
0.94588
0.94543
سود
‪-0.58 USD‬
USDCHF
معامله
#137267645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.94543
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.58 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۲۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۳۶
فروش
0.01
1.13738
1.13774
سود
‪-0.46 USD‬
EURUSD
معامله
#137267865
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.13774
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.46 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۵۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۲۲
فروش
0.01
1.13756
1.13757
سود
‪-0.11 USD‬
EURUSD
معامله
#137265137
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.13757
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.11 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۵۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۰۷
خرید
0.01
0.94607
0.94518
سود
‪-1.04 USD‬
USDCHF
معامله
#137265147
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.94518
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.04 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۴:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۰۵
خرید
0.01
122.264
122.253
سود
‪-0.30 USD‬
EURJPY
معامله
#137194182
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
122.253
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۲۶
فروش
0.01
122.195
122.271
سود
‪-0.90 USD‬
EURJPY
معامله
#137193428
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.195
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
122.271
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.90 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۵۷
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۰
خرید
0.01
0.64905
0.65222
سود
‪3.07 USD‬
NZDUSD
معامله
#137132097
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.65222
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.07 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۴۶
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۴۷
خرید
0.01
0.95436
0.95353
سود
‪-0.97 USD‬
USDCHF
معامله
#137122818
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95436
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.95353
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.97 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۲۸
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۶
فروش
0.01
1.61552
1.61756
سود
‪-1.62 USD‬
EURAUD
معامله
#137073274
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61552
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.61756
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.62 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
فروش
0.01
1.13302
1.13448
سود
‪-1.56 USD‬
EURUSD
معامله
#136717662
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13302
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.13448
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.56 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۳۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
فروش
0.01
1.13255
1.13448
سود
‪-2.03 USD‬
EURUSD
معامله
#136717590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.13448
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.03 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
فروش
0.01
1.13203
1.13448
سود
‪-2.55 USD‬
EURUSD
معامله
#136718370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13203
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.13448
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.55 USD‬