حالت آزمایشی
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۱۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۰۲
خرید
0.1
9189.39
9393.84
سود
‪17.56 EUR‬
BTCUSD
معامله
#135382404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9189.39
بهره
‪-0.13 EUR‬
مجموع
‪18.54 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
9393.84
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪17.56 EUR‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۱۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۵۷
خرید
0.1
8972.15
9392.54
سود
‪37.22 EUR‬
BTCUSD
معامله
#135464400
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8972.15
بهره
‪-0.06 EUR‬
مجموع
‪38.13 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
9392.54
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪37.22 EUR‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۳:۲۹
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۲۲
خرید
0.05
1714.08
1722.89
سود
‪37.95 EUR‬
XAUUSD
معامله
#135732743
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1714.08
بهره
‪-1.15 EUR‬
مجموع
‪39.95 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
1722.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪37.95 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۱۶
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۳۳
خرید
0.05
0.89498
0.89878
سود
‪17.51 EUR‬
EURGBP
معامله
#135091341
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89498
بهره
‪-2.78 EUR‬
مجموع
‪21.14 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.89878
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪17.51 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۳۵
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۵۸
خرید
0.05
1.06032
1.06878
سود
‪38.16 EUR‬
EURCHF
معامله
#135091382
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06032
بهره
‪-0.57 EUR‬
مجموع
‪39.58 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.06878
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪38.16 EUR‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۲۸
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۵۹
خرید
0.05
132.264
132.72
سود
‪14.64 EUR‬
GBPJPY
معامله
#133810786
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.264
بهره
‪-3.82 EUR‬
مجموع
‪19.31 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
132.72
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪14.64 EUR‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۰۲
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۴
خرید
0.05
1.09056
1.0976
سود
‪31.20 EUR‬
EURUSD
معامله
#135091215
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09056
بهره
‪-0.44 EUR‬
مجموع
‪32.07 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.0976
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪31.20 EUR‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۳۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۰
خرید
0.05
1.18444
1.19072
سود
‪28.64 EUR‬
GBPCHF
معامله
#135382233
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18444
بهره
‪-0.14 EUR‬
مجموع
‪29.63 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.19072
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪28.64 EUR‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۴۸
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۳۲
خرید
0.05
1.22688
1.23322
سود
‪25.31 EUR‬
GBPUSD
معامله
#134353820
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22688
بهره
‪-3.14 EUR‬
مجموع
‪28.88 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.23322
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪25.31 EUR‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۴۶
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۳
خرید
0.05
1.21683
1.22645
سود
‪43.11 EUR‬
GBPUSD
معامله
#135382287
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21683
بهره
‪-0.44 EUR‬
مجموع
‪43.98 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.22645
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪43.11 EUR‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۷
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۵۸
خرید
0.05
130.853
131.779
سود
‪38.09 EUR‬
GBPJPY
معامله
#135091493
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.853
بهره
‪-0.38 EUR‬
مجموع
‪39.32 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
131.779
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪38.09 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۱۲
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۰
فروش
0.05
1.09426
1.09024
سود
‪17.92 EUR‬
EURUSD
معامله
#135091180
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09426
بهره
‪-0.09 EUR‬
مجموع
‪18.44 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.09024
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪17.92 EUR‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۴۴
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۲۴
فروش
0.05
1.09584
1.09022
سود
‪25.32 EUR‬
EURUSD
معامله
#135315443
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09584
بهره
‪-0.02 EUR‬
مجموع
‪25.77 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.09022
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪25.32 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۱
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۰۱
فروش
0.05
0.65808
0.65177
سود
‪27.89 EUR‬
AUDUSD
معامله
#135129983
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65808
بهره
‪-0.59 EUR‬
مجموع
‪28.91 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.65177
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪27.89 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۴۵
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۴۷
فروش
0.05
117.804
117.145
سود
‪27.03 EUR‬
EURJPY
معامله
#135091420
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
117.804
بهره
‪-0.25 EUR‬
مجموع
‪28.13 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
117.145
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪27.03 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۳۸
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۲۲
فروش
0.05
70.801
69.955
سود
‪34.89 EUR‬
AUDJPY
معامله
#135130127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
70.801
بهره
‪-0.37 EUR‬
مجموع
‪36.11 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
69.955
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪34.89 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۰۶
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۶
فروش
0.05
131.615
130.856
سود
‪30.50 EUR‬
GBPJPY
معامله
#135091462
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.615
بهره
‪-1.04 EUR‬
مجموع
‪32.39 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
130.856
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪30.50 EUR‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۱۱
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۸
خرید
0.1
1729.23
1735.26
سود
‪52.90 EUR‬
XAUUSD
معامله
#134581905
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1729.23
بهره
‪-0.58 EUR‬
مجموع
‪55.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
1735.26
هزینه های کمیسیون
‪-1.71 EUR‬
سود
‪52.90 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۲
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۱۷
خرید
0.05
1.39463
1.40011
سود
‪17.04 EUR‬
USDCAD
معامله
#135091254
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39463
بهره
‪-0.43 EUR‬
مجموع
‪17.90 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.40011
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪17.04 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۲
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۱۰
خرید
0.05
1.38827
1.40011
سود
‪37.82 EUR‬
USDCAD
معامله
#135129914
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38827
بهره
‪-0.43 EUR‬
مجموع
‪38.68 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.40011
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪37.82 EUR‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۲۷
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۰۲
فروش
0.1
9391.64
9092.89
سود
‪26.36 EUR‬
BTCUSD
معامله
#134707955
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9391.64
بهره
‪-0.06 EUR‬
مجموع
‪27.27 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
9092.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪26.36 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۳۹
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۲
فروش
0.05
1.09858
1.09453
سود
‪18.00 EUR‬
EURUSD
معامله
#135178420
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09858
بهره
‪-0.07 EUR‬
مجموع
‪18.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.09453
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪18.00 EUR‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۵
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۲۹
خرید
0.1
1.21927
1.22287
سود
‪31.89 EUR‬
GBPUSD
معامله
#135091247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21927
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪32.74 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.22287
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪31.89 EUR‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۲۶
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۷
فروش
0.05
111.536
111.553
سود
‪-1.57 EUR‬
CHFJPY
معامله
#135229787
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.536
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.72 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
111.553
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-1.57 EUR‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۲۱
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۵
خرید
0.05
0.6116
0.61163
سود
‪-0.29 EUR‬
NZDUSD
معامله
#135229733
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6116
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.14 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.61163
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-0.29 EUR‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۴۵
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۴
خرید
0.5
70.764
70.751
سود
‪-14.02 EUR‬
AUDJPY
معامله
#135229572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
70.764
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-5.49 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
70.751
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-14.02 EUR‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۲
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۲
فروش
0.25
0.65648
0.65637
سود
‪0.37 EUR‬
AUDUSD
معامله
#135229473
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65648
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.25
خروج
0.65637
هزینه های کمیسیون
‪-2.13 EUR‬
سود
‪0.37 EUR‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۴۷
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۱
فروش
0.05
1.21909
1.21903
سود
‪-0.15 EUR‬
GBPUSD
معامله
#135229214
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21909
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.28 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.21903
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-0.15 EUR‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۴۳
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۸
فروش
0.05
1.39258
1.39262
سود
‪-0.56 EUR‬
USDCAD
معامله
#135229178
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39258
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.13 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.39262
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-0.56 EUR‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۳۷
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۷
فروش
0.05
1735.89
1736.73
سود
‪-4.68 EUR‬
XAUUSD
معامله
#135229131
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1735.89
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-3.83 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1736.73
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-4.68 EUR‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۸
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۶
خرید
0.05
131.4
131.399
سود
‪-0.89 EUR‬
GBPJPY
معامله
#135229082
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.4
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.04 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
131.399
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-0.89 EUR‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۹
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۸
فروش
0.05
1.17298
1.17812
سود
‪-45.99 EUR‬
GBPCHF
معامله
#130112997
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17298
بهره
‪-20.89 EUR‬
مجموع
‪-24.25 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.17812
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-45.99 EUR‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۳۱
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۱۹
خرید
0.05
0.90547
0.89948
سود
‪-49.78 EUR‬
EURGBP
معامله
#130113642
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90547
بهره
‪-15.63 EUR‬
مجموع
‪-33.30 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.89948
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-49.78 EUR‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۳۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۲۰
فروش
0.05
0.97225
0.96504
سود
‪31.23 EUR‬
USDCHF
معامله
#134024967
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97225
بهره
‪-2.37 EUR‬
مجموع
‪34.03 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.96504
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪31.23 EUR‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۵۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۱۲
فروش
0.1
9866.92
9378.1
سود
‪43.63 EUR‬
BTCUSD
معامله
#134732051
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9866.92
بهره
‪-0.04 EUR‬
مجموع
‪44.52 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
9378.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪43.63 EUR‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۵۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۵۰
فروش
0.05
1.39399
1.39334
سود
‪0.61 EUR‬
USDCAD
معامله
#134024832
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39399
بهره
‪-1.09 EUR‬
مجموع
‪2.13 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.39334
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪0.61 EUR‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۲۷
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۴
فروش
0.05
1.39854
1.39334
سود
‪15.65 EUR‬
USDCAD
معامله
#134193671
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39854
بهره
‪-0.97 EUR‬
مجموع
‪17.05 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.39334
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪15.65 EUR‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۳۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۵۲
خرید
0.1
107.317
107.847
سود
‪42.35 EUR‬
USDJPY
معامله
#134193731
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.317
بهره
‪-1.68 EUR‬
مجموع
‪44.88 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
107.847
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪42.35 EUR‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۳۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۴۲
خرید
0.1
26
30.16
سود
‪36.94 EUR‬
USCrude
معامله
#134638498
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
26
بهره
‪-0.75 EUR‬
مجموع
‪38.11 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۴۲
حجم معامله
0.1
خروج
30.16
هزینه های کمیسیون
‪-0.42 EUR‬
سود
‪36.94 EUR‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۱۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۲۱
خرید
0.05
0.89607
0.89563
سود
‪-17.55 EUR‬
EURGBP
معامله
#130145001
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89607
بهره
‪-14.24 EUR‬
مجموع
‪-2.46 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.89563
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-17.55 EUR‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۰۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۱۴
خرید
0.05
1.05877
1.06121
سود
‪9.24 EUR‬
EURCHF
معامله
#133301586
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05877
بهره
‪-1.41 EUR‬
مجموع
‪11.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.06121
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪9.24 EUR‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۱۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۹
خرید
0.1
1.05388
1.06112
سود
‪64.14 EUR‬
EURCHF
معامله
#133352828
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05388
بهره
‪-2.38 EUR‬
مجموع
‪68.23 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.06112
هزینه های کمیسیون
‪-1.71 EUR‬
سود
‪64.14 EUR‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۶:۰۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۵۸
خرید
0.15
0.8916
0.89566
سود
‪22.69 EUR‬
EURGBP
معامله
#130176126
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۶:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8916
بهره
‪-42.74 EUR‬
مجموع
‪67.99 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۵۸
حجم معامله
0.15
خروج
0.89566
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪22.69 EUR‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۵۳
خرید
0.1
0.88823
0.89564
سود
‪53.17 EUR‬
EURGBP
معامله
#130240163
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88823
بهره
‪-27.85 EUR‬
مجموع
‪82.73 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
0.89564
هزینه های کمیسیون
‪-1.71 EUR‬
سود
‪53.17 EUR‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۲۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۴۷
خرید
0.05
1.08278
1.09147
سود
‪38.28 EUR‬
EURUSD
معامله
#134353841
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08278
بهره
‪-1.10 EUR‬
مجموع
‪39.81 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.09147
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪38.28 EUR‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۱۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۳۸
خرید
0.1
9428.46
9867.92
سود
‪39.76 EUR‬
BTCUSD
معامله
#134707935
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9428.46
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪40.61 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
9867.92
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪39.76 EUR‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۰۳
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۱۰
خرید
0.15
0.88332
0.89044
سود
‪77.50 EUR‬
EURGBP
معامله
#130418843
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88332
بهره
‪-39.88 EUR‬
مجموع
‪119.94 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۱۰
حجم معامله
0.15
خروج
0.89044
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪77.50 EUR‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۱۴
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۵۱
خرید
0.1
20.51
26.45
سود
‪33.79 EUR‬
USCrude
معامله
#133732864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
20.51
بهره
‪-20.76 EUR‬
مجموع
‪54.97 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
26.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.42 EUR‬
سود
‪33.79 EUR‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۴۳
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۴۷
خرید
0.1
1719.06
1730.13
سود
‪97.19 EUR‬
XAUUSD
معامله
#134024998
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1719.06
بهره
‪-3.53 EUR‬
مجموع
‪102.43 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
1730.13
هزینه های کمیسیون
‪-1.71 EUR‬
سود
‪97.19 EUR‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۴۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۲
خرید
0.1
8659.21
9557.94
سود
‪82.21 EUR‬
BTCUSD
معامله
#134087046
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8659.21
بهره
‪-0.06 EUR‬
مجموع
‪83.12 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
9557.94
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪82.21 EUR‬