حالت آزمایشی
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۳
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۲۱
خرید
0.01
1.25253
1.24511
سود
-14.14 USD
GBPUSD.
معامله
#49171549
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25253
بهره
-6.72 USD
مجموع
-7.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.24511
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-14.14 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۱۳
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۰۵
خرید
0.2
1.24302
1.24521
سود
-73.80 USD
GBPUSD.
معامله
#48634615
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24302
بهره
-117.60 USD
مجموع
43.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۰۵
حجم معامله
0.2
خروج
1.24521
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-73.80 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۳
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۳۳
خرید
0.01
1.25253
1.20578
سود
-52.03 USD
GBPUSD.
معامله
#48552363
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25253
بهره
-5.28 USD
مجموع
-46.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20578
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-52.03 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۱۴
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۰۹
فروش
0.1
1.20773
1.2059
سود
22.90 USD
GBPUSD.
معامله
#48810568
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20773
بهره
4.60 USD
مجموع
18.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.2059
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
22.90 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۵
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۴۶
فروش
0.1
1.20714
1.20586
سود
17.40 USD
GBPUSD.
معامله
#48810614
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20714
بهره
4.60 USD
مجموع
12.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.20586
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.40 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۱۵
فروش
0.02
1.20599
1.20594
سود
0.98 USD
GBPUSD.
معامله
#48822637
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20599
بهره
0.88 USD
مجموع
0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.20594
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.98 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۵۷
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۴۱
خرید
0.01
1.22029
1.22128
سود
0.99 USD
GBPUSD.
معامله
#48984892
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22029
بهره
0.00 USD
مجموع
0.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.22128
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.99 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۰
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۳۲
فروش
0.02
1.22533
1.22402
سود
2.62 USD
GBPUSD.
معامله
#48973054
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22533
بهره
0.00 USD
مجموع
2.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.22402
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.62 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۴۳
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۵۶
فروش
0.01
1.22374
1.22237
سود
1.37 USD
GBPUSD.
معامله
#48971584
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22374
بهره
0.00 USD
مجموع
1.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.22237
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.37 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۲۲
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۲۳
فروش
0.01
1.22312
1.22147
سود
1.65 USD
GBPUSD.
معامله
#48971330
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22312
بهره
0.00 USD
مجموع
1.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.22147
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.65 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۰۳
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۵۸
خرید
0.01
1.21464
1.21633
سود
1.33 USD
GBPUSD.
معامله
#48943402
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21464
بهره
-0.36 USD
مجموع
1.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.21633
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.33 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۲
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۲
خرید
0.01
1.21248
1.21374
سود
0.90 USD
GBPUSD.
معامله
#48950575
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21248
بهره
-0.36 USD
مجموع
1.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21374
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.90 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۵۶
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۵۷
خرید
0.01
1.21238
1.21291
سود
0.53 USD
GBPUSD.
معامله
#48947803
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21238
بهره
0.00 USD
مجموع
0.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.21291
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.53 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۳۰
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۵۶
خرید
0.01
1.21335
1.21468
سود
1.33 USD
GBPUSD.
معامله
#48944691
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21335
بهره
0.00 USD
مجموع
1.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21468
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.33 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۵۴
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۴۰
خرید
0.01
1.20979
1.21762
سود
7.83 USD
GBPUSD.
معامله
#48927140
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20979
بهره
0.00 USD
مجموع
7.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21762
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.83 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۳۹
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۰۵
خرید
0.01
1.21381
1.217
سود
3.07 USD
GBPUSD.
معامله
#48909128
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21381
بهره
-0.12 USD
مجموع
3.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.217
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.07 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۲۶
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۴۶
خرید
0.01
1.2142
1.21606
سود
1.86 USD
GBPUSD.
معامله
#48905463
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2142
بهره
0.00 USD
مجموع
1.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21606
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.86 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۵۴
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۱
فروش
0.01
1.21238
1.21196
سود
0.42 USD
GBPUSD.
معامله
#48880208
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21238
بهره
0.00 USD
مجموع
0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21196
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.42 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۴۲
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۱۰
فروش
0.01
1.20784
1.20642
سود
1.42 USD
GBPUSD.
معامله
#48847956
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20784
بهره
0.00 USD
مجموع
1.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.20642
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.42 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۲۰
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۱۸
فروش
0.01
1.20616
1.20568
سود
0.50 USD
GBPUSD.
معامله
#48829830
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20616
بهره
0.02 USD
مجموع
0.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20568
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.50 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۲۷
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۱۸
خرید
0.02
1.25036
1.20439
سود
-96.50 USD
GBPUSD.
معامله
#48605851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25036
بهره
-4.56 USD
مجموع
-91.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.20439
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-96.50 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۴۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۵۲
فروش
0.01
1.21123
1.20185
سود
9.42 USD
GBPUSD.
معامله
#48792707
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21123
بهره
0.04 USD
مجموع
9.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20185
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.42 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۱۴
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۴۶
فروش
0.01
1.2109
1.20177
سود
9.17 USD
GBPUSD.
معامله
#48792511
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2109
بهره
0.04 USD
مجموع
9.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20177
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.17 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۲۳
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۲۹:۵۵
فروش
0.01
1.20703
1.20172
سود
5.33 USD
GBPUSD.
معامله
#48810653
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20703
بهره
0.02 USD
مجموع
5.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۲۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20172
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.33 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۰۲
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۳۸:۱۷
فروش
0.01
1.21104
1.204
سود
7.06 USD
GBPUSD.
معامله
#48793352
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21104
بهره
0.02 USD
مجموع
7.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۳۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.204
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.06 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۰۵
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۵
فروش
0.25
1.231
1.2077
سود
589.00 USD
GBPUSD.
معامله
#48650861
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.231
بهره
6.50 USD
مجموع
582.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.2077
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
589.00 USD
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۴۷
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۲
خرید
0.02
1.25667
1.20745
سود
-104.92 USD
GBPUSD.
معامله
#48487229
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25667
بهره
-6.48 USD
مجموع
-98.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.20745
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-104.92 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۳۵:۳۰
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۲۲
خرید
0.06
1.27512
1.20773
سود
-438.18 USD
GBPUSD.
معامله
#48270972
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۳۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27512
بهره
-33.84 USD
مجموع
-404.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۲۲
حجم معامله
0.06
خروج
1.20773
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-438.18 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۲۱
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۵
فروش
0.01
1.2115
1.2067
سود
4.80 USD
GBPUSD.
معامله
#48805299
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2115
بهره
0.00 USD
مجموع
4.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2067
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.80 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۰
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۴
فروش
0.01
1.20747
1.20656
سود
0.91 USD
GBPUSD.
معامله
#48808890
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20747
بهره
0.00 USD
مجموع
0.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20656
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.91 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۲۵
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۴
فروش
0.03
1.20797
1.2064
سود
4.71 USD
GBPUSD.
معامله
#48711714
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20797
بهره
0.00 USD
مجموع
4.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.2064
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.71 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۰۶
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۴۰
فروش
0.01
1.21081
1.21029
سود
0.54 USD
GBPUSD.
معامله
#48792841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21081
بهره
0.02 USD
مجموع
0.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21029
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.54 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۲۹
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
فروش
0.01
1.21147
1.21118
سود
0.29 USD
GBPUSD.
معامله
#48792554
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21147
بهره
0.00 USD
مجموع
0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.21118
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.29 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۰۹
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۴۳
فروش
0.04
1.212
1.21073
سود
5.64 USD
GBPUSD.
معامله
#48704914
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.212
بهره
0.56 USD
مجموع
5.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۴۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.21073
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.64 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۰:۲۰
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۳
فروش
0.02
1.21516
1.21423
سود
1.98 USD
GBPUSD.
معامله
#48781330
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21516
بهره
0.12 USD
مجموع
1.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.21423
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.98 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۹:۵۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۰۳:۲۱
خرید
0.01
1.21609
1.21676
سود
0.67 USD
GBPUSD.
معامله
#48766492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21609
بهره
0.00 USD
مجموع
0.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۰۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21676
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.67 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۶:۱۷
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۵۹
فروش
0.01
1.21863
1.21828
سود
0.35 USD
GBPUSD.
معامله
#48764244
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21863
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21828
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.35 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۴۶
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۱۹
فروش
0.01
1.21945
1.21845
سود
1.00 USD
GBPUSD.
معامله
#48758493
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21945
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21845
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.00 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۳۸
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۷:۰۳
فروش
0.01
1.21626
1.21538
سود
0.88 USD
GBPUSD.
معامله
#48751593
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21626
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۷:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.21538
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.88 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۲۳
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۱۳
خرید
0.01
1.21313
1.21456
سود
1.43 USD
GBPUSD.
معامله
#48734535
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21313
بهره
0.00 USD
مجموع
1.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.21456
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.43 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۸
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۲:۱۱
خرید
0.01
1.21437
1.21542
سود
1.05 USD
GBPUSD.
معامله
#48729959
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21437
بهره
0.00 USD
مجموع
1.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21542
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.05 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۰۹
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۹:۰۰
فروش
0.03
1.212
1.21085
سود
3.51 USD
GBPUSD.
معامله
#48704918
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.212
بهره
0.06 USD
مجموع
3.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۹:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.21085
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.51 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۴۰
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۳:۴۹
خرید
0.02
1.21449
1.21383
سود
-1.32 USD
GBPUSD.
معامله
#48703847
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21449
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۳:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.21383
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.32 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۱:۵۰
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۳:۴۵
فروش
0.05
1.20947
1.21409
سود
-23.10 USD
GBPUSD.
معامله
#48694025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20947
بهره
0.00 USD
مجموع
-23.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۳:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.21409
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-23.10 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۱۳:۳۶
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۳
فروش
0.02
1.21278
1.21178
سود
2.00 USD
GBPUSD.
معامله
#48693846
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۱۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21278
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.21178
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.00 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۰۸
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۱:۱۹
فروش
0.07
1.21398
1.21274
سود
9.24 USD
GBPUSD.
معامله
#48667131
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21398
بهره
0.56 USD
مجموع
8.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۱:۱۹
حجم معامله
0.07
خروج
1.21274
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.24 USD
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۱۹
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۲۴
خرید
0.02
1.2192
1.21981
سود
1.22 USD
GBPUSD.
معامله
#48679478
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2192
بهره
0.00 USD
مجموع
1.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.21981
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.22 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۱۸
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۰۱
فروش
0.07
1.2167
1.21585
سود
5.95 USD
GBPUSD.
معامله
#48666831
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2167
بهره
0.00 USD
مجموع
5.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۰۱
حجم معامله
0.07
خروج
1.21585
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.95 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۴۲
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۴۶:۲۳
فروش
0.07
1.21397
1.21317
سود
5.60 USD
GBPUSD.
معامله
#48662122
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21397
بهره
0.00 USD
مجموع
5.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۴۶:۲۳
حجم معامله
0.07
خروج
1.21317
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.60 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۴۴
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۴۲
فروش
0.07
1.22
1.21608
سود
27.44 USD
GBPUSD.
معامله
#48657054
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22
بهره
0.00 USD
مجموع
27.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۲:۴۲
حجم معامله
0.07
خروج
1.21608
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
27.44 USD