حالت آزمایشی
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۵۲
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۸
خرید
0.02
1.23773
1.24374
سود
‪11.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#138091333
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23773
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪12.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.24374
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪11.72 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۳۲
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۷
خرید
0.02
1.24562
1.24374
سود
‪-4.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#138022877
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24562
بهره
‪-0.20 USD‬
مجموع
‪-3.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.24374
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.16 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۹:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۷
خرید
0.02
1.06635
1.0677
سود
‪2.56 USD‬
EURCHF
معامله
#137867540
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.0677
هزینه های کمیسیون
‪-0.28 USD‬
سود
‪2.56 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۴:۱۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۲۸
فروش
0.02
1.26589
1.26069
سود
‪10.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#137755815
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۴:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26589
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.26069
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.20 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۲۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۲۸
فروش
0.02
1.25956
1.26069
سود
‪-2.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#137740011
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25956
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪-2.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.26069
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.55 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۴۷
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۱
فروش
0.02
0.94993
0.94792
سود
‪3.84 USD‬
USDCHF
معامله
#137591906
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94993
بهره
‪-0.20 USD‬
مجموع
‪4.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.94792
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.84 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۵۰
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۱۵
خرید
0.02
1.24635
1.24843
سود
‪3.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#137670850
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.24843
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.96 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۰۲
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۳۲:۴۲
خرید
0.02
1.251
1.25305
سود
‪3.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#137611785
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۳۲:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.25305
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.90 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۵۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۹:۴۳
خرید
0.02
1.12324
1.1253
سود
‪3.92 USD‬
EURUSD
معامله
#137619969
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۹:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.1253
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.92 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۹
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
فروش
0.02
1.11279
1.12329
سود
‪-21.34 USD‬
EURUSD
معامله
#136176462
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11279
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪-21.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.12329
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-21.34 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
فروش
0.04
1.12888
1.12329
سود
‪21.80 USD‬
EURUSD
معامله
#136705655
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12888
بهره
‪-0.16 USD‬
مجموع
‪22.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.12329
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪21.80 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۴۳
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
فروش
0.02
1.10737
1.12329
سود
‪-32.19 USD‬
EURUSD
معامله
#136051057
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10737
بهره
‪-0.15 USD‬
مجموع
‪-31.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.12329
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-32.19 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۷
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
فروش
0.02
1.12291
1.12329
سود
‪-1.07 USD‬
EURUSD
معامله
#136591130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12291
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪-0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.12329
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.07 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۵۹
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
فروش
0.02
1.1396
1.12329
سود
‪32.38 USD‬
EURUSD
معامله
#137306058
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1396
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪32.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.12329
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪32.38 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
فروش
0.02
1.11821
1.12329
سود
‪-10.48 USD‬
EURUSD
معامله
#136440795
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11821
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-10.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.12329
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-10.48 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۱۸
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
فروش
0.04
1.13423
1.12329
سود
‪43.20 USD‬
EURUSD
معامله
#136713412
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13423
بهره
‪-0.16 USD‬
مجموع
‪43.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.12329
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪43.20 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۰۴
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۱۶
فروش
0.02
107.53
107.319
سود
‪3.73 USD‬
USDJPY
معامله
#137542208
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
107.319
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.73 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۳
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۴:۰۰
فروش
0.02
1.36354
1.36148
سود
‪2.83 USD‬
USDCAD
معامله
#137468046
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۴:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.36148
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.83 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۵۱
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
خرید
0.04
1.35513
1.36348
سود
‪22.92 USD‬
USDCAD
معامله
#136392826
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35513
بهره
‪-1.18 USD‬
مجموع
‪24.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.36348
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪22.92 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۱۱
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
خرید
0.02
1.33407
1.36348
سود
‪42.74 USD‬
USDCAD
معامله
#137306093
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33407
بهره
‪-0.20 USD‬
مجموع
‪43.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.36348
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪42.74 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۶
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
خرید
0.02
1.36214
1.36348
سود
‪1.12 USD‬
USDCAD
معامله
#136339368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36214
بهره
‪-0.65 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.36348
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۳۸
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
خرید
0.02
1.34117
1.36348
سود
‪32.18 USD‬
USDCAD
معامله
#136807314
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34117
بهره
‪-0.35 USD‬
مجموع
‪32.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.36348
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪32.18 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۰۹
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
خرید
0.02
1.36906
1.36348
سود
‪-9.03 USD‬
USDCAD
معامله
#136283329
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36906
بهره
‪-0.65 USD‬
مجموع
‪-8.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.36348
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-9.03 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۲:۲۹
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
خرید
0.02
1.34811
1.36348
سود
‪21.80 USD‬
USDCAD
معامله
#136514683
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34811
بهره
‪-0.55 USD‬
مجموع
‪22.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.36348
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪21.80 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۱۴
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۱
خرید
0.02
1.37614
1.36348
سود
‪-19.71 USD‬
USDCAD
معامله
#135756764
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37614
بهره
‪-0.94 USD‬
مجموع
‪-18.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.36348
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-19.71 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۰۶
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۱
خرید
0.02
1.38321
1.36348
سود
‪-30.08 USD‬
USDCAD
معامله
#135712755
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38321
بهره
‪-0.94 USD‬
مجموع
‪-28.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.36348
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-30.08 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۴۷
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۱
خرید
0.02
1.3902
1.36348
سود
‪-40.33 USD‬
USDCAD
معامله
#135683221
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3902
بهره
‪-0.94 USD‬
مجموع
‪-39.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.36348
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-40.33 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۵۳
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۱۷
خرید
0.02
107.17
107.374
سود
‪3.60 USD‬
USDJPY
معامله
#136140366
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
107.374
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۲۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۰۰
خرید
0.02
1.22621
1.22825
سود
‪3.59 USD‬
GBPUSD
معامله
#135852128
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22621
بهره
‪-0.29 USD‬
مجموع
‪4.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.22825
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.59 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۴۰:۰۱
خرید
0.02
0.65948
0.66159
سود
‪4.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#135852611
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65948
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۴۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.66159
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.02 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۸
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۴۲
فروش
0.02
0.6622
0.65993
سود
‪4.27 USD‬
AUDUSD
معامله
#135685999
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6622
بهره
‪-0.07 USD‬
مجموع
‪4.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.65993
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.27 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۰۵
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۳۲
خرید
0.02
1.22707
1.22877
سود
‪3.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#135844015
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.22877
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.20 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۴۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۷
فروش
0.02
0.97179
0.96974
سود
‪4.03 USD‬
USDCHF
معامله
#135823278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.96974
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.03 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۰۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۳۸
فروش
0.02
1.22737
1.22847
سود
‪-2.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#135678808
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22737
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪-2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.22847
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.49 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۱۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۳۸
فروش
0.02
1.23361
1.22847
سود
‪9.99 USD‬
GBPUSD
معامله
#135704549
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23361
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪10.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.22847
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.99 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۱۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۲
فروش
0.02
1.09671
1.09474
سود
‪3.73 USD‬
EURUSD
معامله
#135688954
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09671
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪3.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.09474
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.73 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۱۰
فروش
0.02
0.97107
0.96902
سود
‪3.73 USD‬
USDCHF
معامله
#135294155
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97107
بهره
‪-0.30 USD‬
مجموع
‪4.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.96902
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.73 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۸
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۴۰
خرید
0.02
1.08966
1.09171
سود
‪3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#135373258
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08966
بهره
‪-0.18 USD‬
مجموع
‪4.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.09171
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۴۳
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۴:۱۰
فروش
0.02
1.40091
1.39885
سود
‪2.75 USD‬
USDCAD
معامله
#135351071
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40091
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.39885
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.75 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۰
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۲۱
فروش
0.02
0.65694
0.65123
سود
‪10.88 USD‬
AUDUSD
معامله
#135001630
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65694
بهره
‪-0.34 USD‬
مجموع
‪11.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.65123
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.88 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۹
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۲۱
فروش
0.02
0.64947
0.65123
سود
‪-4.13 USD‬
AUDUSD
معامله
#134821040
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64947
بهره
‪-0.41 USD‬
مجموع
‪-3.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.65123
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.13 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۲۱
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۵
فروش
0.02
1.09318
1.09117
سود
‪3.77 USD‬
EURUSD
معامله
#134919196
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09318
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪4.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.09117
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.77 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۵۹
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۵
فروش
0.02
1.08785
1.09117
سود
‪-6.90 USD‬
EURUSD
معامله
#134842354
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08785
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪-6.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.09117
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.90 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۰
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۵
فروش
0.02
1.09857
1.09117
سود
‪14.56 USD‬
EURUSD
معامله
#135143046
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09857
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪14.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.09117
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪14.56 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۰۲:۴۴
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۵۵
خرید
0.02
1.39349
1.39905
سود
‪7.51 USD‬
USDCAD
معامله
#134886420
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۰۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39349
بهره
‪-0.24 USD‬
مجموع
‪7.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.39905
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.51 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۴۵
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۵۵
خرید
0.02
1.40058
1.39905
سود
‪-2.68 USD‬
USDCAD
معامله
#134822900
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40058
بهره
‪-0.29 USD‬
مجموع
‪-2.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.39905
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.68 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۳۶
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۰۳
فروش
0.02
1.21922
1.22037
سود
‪-2.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#134820695
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21922
بهره
‪-0.46 USD‬
مجموع
‪-2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.22037
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.96 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۲۹
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۰۳
فروش
0.02
1.22554
1.22037
سود
‪9.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#134920409
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22554
بهره
‪-0.37 USD‬
مجموع
‪10.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.22037
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.77 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۰
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۰۷
فروش
0.02
108.076
107.863
سود
‪3.75 USD‬
USDJPY
معامله
#134984177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
107.863
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.75 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۳۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۲۳
خرید
0.02
1.21327
1.21555
سود
‪4.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#134682531
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21327
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪4.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.21555
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.26 USD‬