حالت آزمایشی
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۴۴
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۲۷:۴۸
فروش
0.04
1468.4
1464.55
سود
14.60 USD
XAUUSD
معامله
#115040828
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1468.4
بهره
0.00 USD
مجموع
15.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۲۷:۴۸
حجم معامله
0.04
خروج
1464.55
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
14.60 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۰۷
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۰:۵۰
فروش
0.04
1487.8
1469.12
سود
73.92 USD
XAUUSD
معامله
#112701438
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1487.8
بهره
0.00 USD
مجموع
74.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۰:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1469.12
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
73.92 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۱۹
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۵۷
فروش
0.01
1487.74
1488.11
سود
-0.57 USD
XAUUSD
معامله
#112599085
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1487.74
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1488.11
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.57 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۷:۱۰
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۴۸
فروش
0.02
1488.21
1488
سود
0.02 USD
XAUUSD
معامله
#112599335
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1488.21
بهره
0.00 USD
مجموع
0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1488
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.02 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۳۳:۲۶
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۴۱
فروش
0.01
1489.16
1487.81
سود
1.15 USD
XAUUSD
معامله
#112597401
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۳۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1489.16
بهره
0.00 USD
مجموع
1.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1487.81
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.15 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۵۱
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۲۸:۳۷
فروش
0.02
1493.79
1489.61
سود
7.96 USD
XAUUSD
معامله
#110319091
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1493.79
بهره
0.00 USD
مجموع
8.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۲۸:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1489.61
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
7.96 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۴۱
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۲۸:۳۴
فروش
0.02
1495.21
1489.6
سود
10.82 USD
XAUUSD
معامله
#108996151
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1495.21
بهره
0.00 USD
مجموع
11.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۲۸:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1489.6
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
10.82 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۱۰
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۳۸
خرید
0.05
1544.77
1543.3
سود
-8.35 USD
XAUUSD
معامله
#112128467
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1544.77
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
1543.3
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-8.35 USD
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۵۱
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۹:۵۰
خرید
0.05
1533.21
1545.39
سود
59.90 USD
XAUUSD
معامله
#111655267
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1533.21
بهره
0.00 USD
مجموع
60.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۹:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1545.39
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
59.90 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۲
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۱۵
خرید
0.05
1516.81
1530.26
سود
66.25 USD
XAUUSD
معامله
#110519762
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1516.81
بهره
0.00 USD
مجموع
67.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
1530.26
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
66.25 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۳۶:۱۴
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۱۱
خرید
0.01
0.69721
0.67287
سود
-24.44 USD
AUDUSD
معامله
#106474816
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۳۶:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69721
بهره
0.00 USD
مجموع
-24.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.67287
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-24.44 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۱۳
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۴
خرید
0.01
1500.59
1515
سود
14.21 USD
XAUUSD
معامله
#109685763
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1500.59
بهره
0.00 USD
مجموع
14.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1515
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
14.21 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۰۶
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۴
خرید
0.02
1515.11
1515
سود
-0.62 USD
XAUUSD
معامله
#109647007
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1515.11
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1515
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-0.62 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۲۴
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۴
خرید
0.02
1514.3
1515
سود
1.00 USD
XAUUSD
معامله
#109646952
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1514.3
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1515
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.00 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۳۰
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۶:۱۴
فروش
0.02
1494.06
1493.85
سود
0.02 USD
XAUUSD
معامله
#109707392
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1494.06
بهره
0.00 USD
مجموع
0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۶:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1493.85
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.02 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۱۹
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۳۳
فروش
0.02
1509
1500
سود
17.60 USD
XAUUSD
معامله
#109625046
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1509
بهره
0.00 USD
مجموع
18.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1500
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
17.60 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۴۴
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۵۵
فروش
0.02
1515.01
1514
سود
1.62 USD
XAUUSD
معامله
#109610975
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1515.01
بهره
0.00 USD
مجموع
2.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1514
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.62 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۸
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۳۵
خرید
0.02
1503.07
1515
سود
23.46 USD
XAUUSD
معامله
#108999627
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1503.07
بهره
0.00 USD
مجموع
23.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1515
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
23.46 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۴۸
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۸:۲۹
خرید
0.01
1485.96
1525.6
سود
39.44 USD
XAUUSD
معامله
#108255250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1485.96
بهره
0.00 USD
مجموع
39.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۸:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1525.6
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
39.44 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۵۹
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۸:۲۷
خرید
0.01
1514.79
1525.64
سود
10.65 USD
XAUUSD
معامله
#109364262
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1514.79
بهره
0.00 USD
مجموع
10.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۸:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1525.64
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
10.65 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۱۱
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۴۹
فروش
0.01
1510.54
1500
سود
10.34 USD
XAUUSD
معامله
#109133839
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1510.54
بهره
0.00 USD
مجموع
10.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1500
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
10.34 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۵:۳۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۲۲
خرید
0.01
1407.55
1484.66
سود
76.91 USD
XAUUSD
معامله
#107621151
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۵:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1407.55
بهره
0.00 USD
مجموع
77.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1484.66
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
76.91 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۰۹:۲۴
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۹
خرید
0.02
1443.25
1484.5
سود
82.10 USD
XAUUSD
معامله
#105969882
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۰۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1443.25
بهره
0.00 USD
مجموع
82.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1484.5
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
82.10 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۴
فروش
0.01
1333.9
1484.84
سود
-151.14 USD
XAUUSD
معامله
#101674540
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1333.9
بهره
0.00 USD
مجموع
-150.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1484.84
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-151.14 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۲۸
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۳۸
فروش
0.01
108.458
108.317
سود
1.20 USD
USDJPY
معامله
#106613753
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.458
بهره
0.00 USD
مجموع
1.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.317
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.20 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۱۹
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۲۶
فروش
0.01
0.69394
0.6914
سود
2.44 USD
AUDUSD
معامله
#106742335
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69394
بهره
0.00 USD
مجموع
2.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.6914
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.44 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۵۸
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۴۷:۳۹
فروش
0.01
1430.82
1446.43
سود
-15.81 USD
XAUUSD
معامله
#105957003
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1430.82
بهره
0.00 USD
مجموع
-15.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۴۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1446.43
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-15.81 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۴۳
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۴۷:۳۶
خرید
0.01
1.26506
1.25497
سود
-10.19 USD
GBPUSD
معامله
#103615593
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26506
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۴۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25497
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-10.19 USD
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۰۷
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۹:۰۶
خرید
0.01
0.71
0.70721
سود
-2.89 USD
AUDUSD
معامله
#97950102
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۹:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.70721
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.89 USD
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۵۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۸:۵۷
خرید
0.01
1.14137
1.12758
سود
-13.89 USD
EURUSD
معامله
#96149606
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.14137
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.12758
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-13.89 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۱۹:۲۱
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۰۱:۰۳
خرید
0.02
1408.35
1438
سود
58.90 USD
XAUUSD
معامله
#102846703
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۱۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1408.35
بهره
0.00 USD
مجموع
59.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1438
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
58.90 USD
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۲۶
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۳۴
خرید
0.01
1398.93
1390.75
سود
-8.38 USD
XAUUSD
معامله
#104323876
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1398.93
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1390.75
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-8.38 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۲۰:۲۵
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۱۲
خرید
0.02
121.519
121.69
سود
2.77 USD
EURJPY
معامله
#103944063
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۲۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.519
بهره
0.00 USD
مجموع
3.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
121.69
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.77 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۵۹
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۷
فروش
0.02
0.69939
0.69933
سود
-0.08 USD
AUDUSD
معامله
#103333541
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69939
بهره
0.00 USD
مجموع
0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.69933
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.08 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۰۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۳۶
خرید
0.01
1.13305
1.1348
سود
1.65 USD
EURUSD
معامله
#103615701
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13305
بهره
0.00 USD
مجموع
1.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1348
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.65 USD
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۵۸
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۵۲
فروش
0.01
1.13915
1.13697
سود
2.08 USD
EURUSD
معامله
#103429353
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13915
بهره
0.00 USD
مجموع
2.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.13697
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.08 USD
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۵۸
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۸:۲۴
فروش
0.02
1420.87
1416
سود
9.34 USD
XAUUSD
معامله
#103389102
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1420.87
بهره
0.00 USD
مجموع
9.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۸:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1416
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
9.34 USD
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۵۷
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۳۴
فروش
0.02
1.62322
1.62291
سود
0.04 USD
EURAUD
معامله
#101346157
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62322
بهره
0.00 USD
مجموع
0.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.62291
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.04 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۱۶
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۰۸
فروش
0.02
1.1392
1.13655
سود
5.10 USD
EURUSD
معامله
#103009330
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1392
بهره
0.00 USD
مجموع
5.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.13655
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.10 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۳۸
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۱۲
خرید
0.01
0.97133
0.97063
سود
-0.82 USD
USDCHF
معامله
#102915691
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97133
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.97063
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.82 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۵۵
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۳۰:۴۵
خرید
0.02
1394.85
1399.44
سود
8.78 USD
XAUUSD
معامله
#102732657
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1394.85
بهره
0.00 USD
مجموع
9.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۳۰:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1399.44
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
8.78 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۰۹
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۵۹
فروش
0.02
1388.48
1384.78
سود
7.00 USD
XAUUSD
معامله
#102757343
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1388.48
بهره
0.00 USD
مجموع
7.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1384.78
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
7.00 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۴۸
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۵۰
فروش
0.02
1385.47
1383.7
سود
3.14 USD
XAUUSD
معامله
#102657740
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1385.47
بهره
0.00 USD
مجموع
3.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1383.7
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.14 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۲۷
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۲۰:۱۳
خرید
0.02
1402.74
1403.44
سود
1.00 USD
XAUUSD
معامله
#102690607
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1402.74
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۲۰:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1403.44
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.00 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۷:۰۱
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۲
خرید
0.02
1388.22
1390.01
سود
3.18 USD
XAUUSD
معامله
#102655265
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1388.22
بهره
0.00 USD
مجموع
3.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1390.01
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.18 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۱۱
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۵۰
فروش
0.01
0.693
0.69296
سود
-0.06 USD
AUDUSD
معامله
#102566362
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.693
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.69296
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.06 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۲۴
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۰۰
خرید
0.02
0.6864
0.68944
سود
5.88 USD
AUDUSD
معامله
#102400888
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6864
بهره
0.00 USD
مجموع
6.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.68944
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.88 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۳
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۲۷
خرید
0.01
121.378
121.601
سود
1.85 USD
EURJPY
معامله
#102238814
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.378
بهره
0.00 USD
مجموع
2.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
121.601
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.85 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۱۶
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۷
فروش
0.02
1.6305
1.63005
سود
0.22 USD
EURAUD
معامله
#101684287
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6305
بهره
0.00 USD
مجموع
0.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.63005
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.22 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۴۲
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
خرید
0.02
121.161
121.604
سود
7.77 USD
EURJPY
معامله
#102195108
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.161
بهره
0.00 USD
مجموع
8.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
121.604
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
7.77 USD