حالت آزمایشی
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۵۰
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۲۷
فروش
0.01
109.614
109.598
سود
0.05 USD
USDJPY
معامله
#123912705
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.614
بهره
0.00 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.598
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.05 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۴۹
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۲۴
فروش
0.01
109.661
109.598
سود
0.47 USD
USDJPY
معامله
#123912713
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.661
بهره
0.00 USD
مجموع
0.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
109.598
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.47 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۶
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۹
فروش
0.01
1.08192
1.08192
سود
-0.20 USD
EURCHF
معامله
#123912688
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08192
بهره
0.00 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.08192
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.20 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۳۹
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۷
فروش
0.01
0.85107
0.84891
سود
2.62 USD
EURGBP
معامله
#123844585
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85107
بهره
0.00 USD
مجموع
2.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.84891
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.62 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۳۲:۰۵
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۳
فروش
0.01
143.069
143.401
سود
-3.23 USD
GBPJPY
معامله
#123880804
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۳۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.069
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
143.401
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.23 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۶
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۰۸
فروش
0.02
109.447
109.542
سود
-1.93 USD
USDJPY
معامله
#123820217
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.447
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
109.542
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.93 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۰
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۰۵
فروش
0.02
109.465
109.544
سود
-1.64 USD
USDJPY
معامله
#123829474
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.465
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
109.544
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.64 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۰۴
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۳
خرید
0.01
1.08508
1.08221
سود
-3.15 USD
EURCHF
معامله
#123625012
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08508
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.08221
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.15 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۳۱
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۳۸
خرید
0.01
108.441
108.439
سود
-0.12 USD
USDJPY
معامله
#123624996
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.441
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.439
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.12 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۰۰
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۱۸
خرید
0.01
108.089
108.177
سود
0.71 USD
USDJPY
معامله
#123532622
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.089
بهره
0.00 USD
مجموع
0.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.177
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.71 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۲۱
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۱۴
فروش
0.01
0.74839
0.7474
سود
0.82 USD
CADCHF
معامله
#123474085
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.74839
بهره
0.00 USD
مجموع
1.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.7474
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.82 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۰۳
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۱۵
خرید
0.01
0.97079
0.97416
سود
3.36 USD
USDCHF
معامله
#123256466
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97079
بهره
0.00 USD
مجموع
3.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.97416
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.36 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۵۱
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۰۴
فروش
0.01
112.157
111.595
سود
4.97 USD
CHFJPY
معامله
#123120315
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.157
بهره
0.00 USD
مجموع
5.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
111.595
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.97 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۲۲:۲۰
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۳۱
فروش
0.01
112.303
112.168
سود
1.04 USD
CHFJPY
معامله
#123116371
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۲۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.303
بهره
0.00 USD
مجموع
1.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
112.168
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.04 USD
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۱۱
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۵۳
فروش
0.01
72.52
72.653
سود
-1.42 USD
NZDJPY
معامله
#122713239
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
72.52
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
72.653
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.42 USD
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۹:۳۷
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۴۷
خرید
0.01
1.10797
1.10866
سود
0.59 USD
EURUSD
معامله
#122617942
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10797
بهره
0.00 USD
مجموع
0.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10866
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.59 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۴۷
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۳۸
فروش
0.01
111.608
111.794
سود
-1.90 USD
CHFJPY
معامله
#122454446
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.608
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
111.794
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.90 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۱:۴۶
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۱۲
خرید
0.01
1.30948
1.30671
سود
-2.87 USD
GBPUSD
معامله
#122450623
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30948
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.30671
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.87 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۱۵
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۱۲
خرید
0.02
1.31004
1.30671
سود
-6.86 USD
GBPUSD
معامله
#122441181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31004
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.30671
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-6.86 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۱۴
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۵
فروش
0.01
1.11561
1.11329
سود
2.22 USD
EURUSD
معامله
#122356969
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11561
بهره
0.00 USD
مجموع
2.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.11329
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.22 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۱۴
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۱۱:۱۵
فروش
0.01
1.04327
1.04361
سود
-0.42 USD
AUDNZD
معامله
#122425135
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04327
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۱۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.04361
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.42 USD
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۰۱
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۶:۱۴
فروش
0.01
1.11473
1.11372
سود
0.91 USD
EURUSD
معامله
#122224151
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11473
بهره
0.00 USD
مجموع
1.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.11372
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.91 USD
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۰۲
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۸
فروش
0.01
1.11403
1.11329
سود
0.64 USD
EURUSD
معامله
#122233971
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11403
بهره
0.00 USD
مجموع
0.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.11329
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.64 USD
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۱:۴۴
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۱۹
خرید
0.01
75.251
75.156
سود
-1.07 USD
AUDJPY
معامله
#122207345
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.251
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
75.156
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.07 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۳۱:۵۸
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۵:۵۵
فروش
0.01
75.929
75.258
سود
5.93 USD
AUDJPY
معامله
#122132647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۳۱:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.929
بهره
0.00 USD
مجموع
6.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۵:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
75.258
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.93 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۴۰
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۲۲
فروش
0.01
1.11404
1.11468
سود
-0.74 USD
EURUSD
معامله
#122034977
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11404
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.11468
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.74 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۰۰
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۲
خرید
0.01
1.91839
1.91681
سود
-1.29 USD
GBPAUD
معامله
#121994718
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.91839
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.91681
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.29 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۵۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۰۳
فروش
0.01
0.65476
0.65758
سود
-2.92 USD
NZDUSD
معامله
#121945190
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65476
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.65758
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.92 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۵۵
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۰۱
فروش
0.01
1.10749
1.11089
سود
-3.50 USD
EURUSD
معامله
#121710523
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10749
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11089
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-3.50 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۸
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۴:۵۸
فروش
0.01
1.10669
1.11089
سود
-4.30 USD
EURUSD
معامله
#121710502
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10669
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۴:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.11089
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-4.30 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۰۵
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۱۱
فروش
0.01
1.10932
1.10922
سود
0.00 USD
EURUSD
معامله
#121710574
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10932
بهره
0.00 USD
مجموع
0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10922
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.00 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۲۶
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۳۶
فروش
0.01
1.10831
1.10777
سود
0.44 USD
EURUSD
معامله
#121710551
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10831
بهره
0.00 USD
مجموع
0.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10777
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.44 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۹:۵۴
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۰
خرید
0.02
1.04362
1.04149
سود
-3.20 USD
AUDNZD
معامله
#121619152
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04362
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.04149
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-3.20 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۳۲
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۰
خرید
0.01
1.04554
1.04149
سود
-2.85 USD
AUDNZD
معامله
#121598894
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04554
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.04149
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.85 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۵۹
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۰
خرید
0.01
1.04436
1.04149
سود
-2.08 USD
AUDNZD
معامله
#121619051
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04436
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.04149
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.08 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۷:۳۱
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۰
خرید
0.01
1.04591
1.04149
سود
-3.10 USD
AUDNZD
معامله
#121582886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04591
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.04149
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.10 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۱۶
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۰
خرید
0.01
1.04477
1.04149
سود
-2.35 USD
AUDNZD
معامله
#121617893
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04477
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.04149
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.35 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۴۲
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۰
فروش
0.02
1.10741
1.11001
سود
-5.40 USD
EURUSD
معامله
#121540807
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10741
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.11001
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-5.40 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۳:۵۶
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۶:۱۸
فروش
0.02
0.65227
0.65104
سود
2.26 USD
NZDUSD
معامله
#121499384
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۳:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65227
بهره
0.00 USD
مجموع
2.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۶:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.65104
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.26 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۲۹:۵۸
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۴۲
فروش
0.02
0.65168
0.65066
سود
1.84 USD
NZDUSD
معامله
#121514437
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۲۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65168
بهره
0.00 USD
مجموع
2.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.65066
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.84 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۷:۳۱
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۲:۱۴
فروش
0.01
0.90716
0.9083
سود
-1.06 USD
AUDCAD
معامله
#121369990
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90716
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.9083
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.06 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۵۹
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۳۴
فروش
0.01
109.637
108.973
سود
5.99 USD
USDJPY
معامله
#121256452
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.637
بهره
0.00 USD
مجموع
6.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
108.973
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.99 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۱۱:۵۱
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۲
فروش
0.01
0.99879
0.99964
سود
-0.95 USD
USDCHF
معامله
#121036876
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۱۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99879
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.99964
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.95 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۲۲
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۲۸
فروش
0.02
0.99698
0.99962
سود
-5.48 USD
USDCHF
معامله
#120879278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99698
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.99962
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-5.48 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۲۲
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۲۵
فروش
0.02
0.99735
0.99962
سود
-4.74 USD
USDCHF
معامله
#120607583
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99735
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.99962
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.74 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۲۴
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۲۱
فروش
0.02
0.99683
0.99962
سود
-5.78 USD
USDCHF
معامله
#120605015
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99683
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.99962
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-5.78 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۸:۴۸
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۱۹
فروش
0.02
0.99743
0.99962
سود
-4.58 USD
USDCHF
معامله
#120586662
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۸:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99743
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.99962
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.58 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۰۱
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۱۰
فروش
0.02
1.89505
1.91053
سود
-21.38 USD
GBPAUD
معامله
#120634552
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89505
بهره
0.00 USD
مجموع
-20.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.91053
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-21.38 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۱۴
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۰۷
فروش
0.02
1.90098
1.91058
سود
-13.41 USD
GBPAUD
معامله
#121017847
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.90098
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.91058
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-13.41 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۸
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۰۱
فروش
0.04
1.89694
1.91058
سود
-37.77 USD
GBPAUD
معامله
#120640664
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89694
بهره
0.00 USD
مجموع
-36.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.91058
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
-37.77 USD