حالت آزمایشی
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۱:۰۹
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۱۵
فروش
0.01
150.6
150.254
سود
‪2.97 USD‬
GBPJPY
معامله
#158201663
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
150.254
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.97 USD‬
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۵۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۶
خرید
0.01
1715.68
1722.03
سود
‪6.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#157746334
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1715.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1722.03
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.15 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۱۸
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۲۱
فروش
0.01
148.96
148.75
سود
‪1.74 USD‬
GBPJPY
معامله
#157250370
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
148.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
148.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۳۱
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۰۲
فروش
0.01
1.78971
1.79519
سود
‪-4.45 USD‬
GBPAUD
معامله
#158075761
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.78971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.79519
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.45 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۰۲:۴۰
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۴۶:۲۸
خرید
0.01
1738.69
1747.41
سود
‪8.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#157485107
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۰۲:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1738.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۴۶:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1747.41
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.52 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۱۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۹
فروش
0.01
71.088
79.102
سود
‪-75.74 USD‬
NZDJPY
معامله
#146182671
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-75.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
79.102
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-75.74 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۰۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۶
فروش
0.01
0.67057
0.74562
سود
‪-75.15 USD‬
NZDUSD
معامله
#145970561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-75.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.74562
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-75.15 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۳۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۴
فروش
0.01
0.74178
0.80036
سود
‪-58.68 USD‬
AUDUSD
معامله
#153075130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.74178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-58.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.80036
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-58.68 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۸:۱۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۱
فروش
0.01
124.156
129.784
سود
‪-53.26 USD‬
EURJPY
معامله
#152321877
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.156
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-53.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
129.784
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-53.26 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۳
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۱۹
خرید
0.01
1.81407
1.7705
سود
‪-35.07 USD‬
GBPAUD
معامله
#152507389
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-34.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.7705
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-35.07 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۲
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۱۱
فروش
0.01
0.7722
0.8003
سود
‪-28.20 USD‬
AUDUSD
معامله
#156727034
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-28.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.8003
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-28.20 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۵۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۱۴
فروش
0.01
83.336
84.25
سود
‪-8.84 USD‬
CADJPY
معامله
#156916793
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
84.25
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.84 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۴۹
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۴۶
فروش
0.01
105.659
105.208
سود
‪4.19 USD‬
USDJPY
معامله
#156954668
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
105.208
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.19 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۴۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۴:۱۴
خرید
0.01
1.0618
1.07744
سود
‪11.28 USD‬
AUDNZD
معامله
#156559112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0618
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.07744
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪11.28 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۲۰
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۱۸
فروش
0.01
82.047
82.75
سود
‪-6.87 USD‬
AUDJPY
معامله
#156916776
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
82.047
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
82.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.87 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۰۷
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۴۹
فروش
0.01
0.7215
0.7275
سود
‪-6.10 USD‬
NZDUSD
معامله
#156726357
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.7275
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.10 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۳۴
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
فروش
0.01
146.728
147.753
سود
‪-9.90 USD‬
GBPJPY
معامله
#156916786
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
146.728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
147.753
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-9.90 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۷
فروش
0.01
0.69016
0.695
سود
‪-5.61 USD‬
AUDCHF
معامله
#156692050
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69016
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.695
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.61 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۰۳
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۱۸
خرید
0.01
1.20485
1.2075
سود
‪2.55 USD‬
EURUSD
معامله
#156597587
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.2075
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۲۱
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۲۷
خرید
0.01
1.2701
1.26248
سود
‪-6.14 USD‬
USDCAD
معامله
#156727153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26248
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.14 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۲۰
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۱
فروش
0.01
0.77226
0.7775
سود
‪-5.34 USD‬
AUDUSD
معامله
#156726367
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77226
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.7775
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.34 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۱۹:۱۴
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۰۹
فروش
0.01
1.38116
1.3875
سود
‪-6.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#156757279
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۱۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.3875
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.44 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۴
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۲۶
فروش
0.01
105.426
105.002
سود
‪3.94 USD‬
USDJPY
معامله
#156597598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
105.002
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.94 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۴۸
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۲۵
فروش
0.01
0.98059
0.985
سود
‪-3.67 USD‬
AUDCAD
معامله
#156726375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98059
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.985
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.67 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۲۹
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۳۸
خرید
0.01
1.2701
1.271
سود
‪0.61 USD‬
USDCAD
معامله
#156727159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.271
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۳۶
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۳۶
فروش
0.01
0.72155
0.7205
سود
‪0.95 USD‬
NZDUSD
معامله
#156727041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.7205
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۱۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۹
خرید
0.01
1.26471
1.2675
سود
‪2.10 USD‬
USDCAD
معامله
#156070382
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2675
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.10 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۰
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۶
فروش
0.01
1806.49
1840.62
سود
‪-34.33 USD‬
XAUUSD
معامله
#156571442
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-34.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1840.62
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-34.33 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۰۵
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۰
فروش
0.01
1793.87
1840.63
سود
‪-46.96 USD‬
XAUUSD
معامله
#156559346
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-46.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1840.63
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-46.96 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۳۷:۱۷
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۷:۴۰
فروش
0.01
1.36877
1.3775
سود
‪-8.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#156117860
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۳۷:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36877
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۷:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3775
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-8.83 USD‬
۱۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۴۳
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۱۹
فروش
0.01
0.77489
0.7725
سود
‪2.29 USD‬
AUDUSD
معامله
#155685678
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.7725
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.29 USD‬
۱۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۰۳
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۴
فروش
0.01
0.9835
0.98251
سود
‪0.57 USD‬
AUDCAD
معامله
#155685695
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.98251
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۴:۲۳
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۴۳
فروش
0.01
1.19166
1.20473
سود
‪-13.17 USD‬
EURUSD
معامله
#145684365
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۴:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20473
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-13.17 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۳۵
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۳۷
فروش
0.01
1.21337
1.20472
سود
‪8.55 USD‬
EURUSD
معامله
#156153788
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21337
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.20472
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪8.55 USD‬
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۰۷:۵۲
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۳۰
خرید
0.01
103.158
105.433
سود
‪21.48 USD‬
USDJPY
معامله
#154930957
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۰۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
103.158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
105.433
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪21.48 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۰۶:۲۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۶
فروش
0.01
1.07952
1.06351
سود
‪11.26 USD‬
AUDNZD
معامله
#155996521
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۰۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.06351
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪11.26 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۹:۴۶
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۱۴
فروش
0.01
143.401
144.25
سود
‪-8.24 USD‬
GBPJPY
معامله
#156427257
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
144.25
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.24 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۱۰
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۱
فروش
0.01
1819.62
1807.5
سود
‪11.92 USD‬
XAUUSD
معامله
#156528389
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1819.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1807.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪11.92 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۰۶
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۴۹
فروش
0.01
1826.27
1817.5
سود
‪8.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#156513717
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1826.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1817.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.57 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۳۹
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۰
فروش
0.01
1837.51
1832.5
سود
‪4.81 USD‬
XAUUSD
معامله
#156483309
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1837.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1832.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.81 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۰
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۱۹
فروش
0.01
1855.38
1842.5
سود
‪12.68 USD‬
XAUUSD
معامله
#156375259
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1855.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1842.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪12.68 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۴
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۵۵
فروش
0.01
1860.65
1852.5
سود
‪7.95 USD‬
XAUUSD
معامله
#156380715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1860.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1852.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.95 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۴۴
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۹
فروش
0.01
1870.3
1867.51
سود
‪2.59 USD‬
XAUUSD
معامله
#156063228
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1870.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1867.51
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.59 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۷
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۴۲
فروش
0.01
1.21078
1.21401
سود
‪-3.33 USD‬
EURUSD
معامله
#156324935
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21401
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.33 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۴۳
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۴۷
فروش
0.01
117.096
117.75
سود
‪-6.44 USD‬
CHFJPY
معامله
#155269868
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
117.096
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
117.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.44 USD‬
۱۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۱۶
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۰:۰۴:۳۰
فروش
0.01
141.693
142.531
سود
‪-8.28 USD‬
GBPJPY
معامله
#155685707
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.693
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۰:۰۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
142.531
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.28 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۳۸
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۵۵
فروش
0.01
1.371
1.3625
سود
‪8.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#156122467
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3625
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪8.40 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۵۷
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۵۵
فروش
0.01
1.372
1.3625
سود
‪9.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#156122463
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3625
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪9.40 USD‬
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۵۷:۲۵
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۶
فروش
0.01
126.464
126.25
سود
‪1.87 USD‬
EURJPY
معامله
#154829830
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۵۷:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
126.464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
126.25
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.87 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۴۹:۱۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۱۳
فروش
0.01
1.22684
1.2175
سود
‪9.24 USD‬
EURUSD
معامله
#155226393
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۴۹:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2175
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪9.24 USD‬